THE ART OF CURATING WORSHIP (1)

Ek lees Mark Pierson se boek The Art of Curating Worship: Reshaping the Role of Worship Leader. Mark Pierson het op ‘n stadium HIER ge-blog.  Pierson is vir 15 jaar lank wat hy noem ‘n “worship curator” in Nieu Zeeland. Hy doen wat hy doen en hy skryf vanuit ‘n post-moderne ongeinstitusionaliseerde kerk.

Die belangrikste ding wat ek in gedagte moes hou terwyl ek die boek lees, is juis bogenoemde. Wat Pierson beskryf as die rol van die kerk, is in enige NG Gemeente waarskynlik slegs die rol van die erediens-bediening of werkgroep. Daarmee probeer ek nie sê dat sy boek nie belangrik is nie. Inteendeel, ek dink eerlikwaar dit is ‘n boek wat elke persoon wat een of ander rol op ‘n Sondag speel, behoort te lees. Ten minste dink ek elke dominee, orrelis, musiekleier/- koördineerder, voorsitter van erediensbediening/-werkgroep behoort te lees. 

‘n Ernstige punt van kritiek teen Pierson sou wees dat hy te min van musiek maak. Lees voort “THE ART OF CURATING WORSHIP (1)”

AAN SY LIEFDE IS DAAR GEEN EINDE NIE

Die Groot Lydensweek. Die week voor Paasfees, voordat ons die lyding, sterwe, begrafnis en opstaning van Jesus gedenk. Ek maak altyd ‘n punt daarvan om in hierdie week besig te bly met die aanloop na Jesus se kruisiging. Aan die een kant berei ek voor vir Sondag-oggend se heerlike preek oor Jesus se opstanding en aan die ander kant berei ek voor vir Vrydag-oggend se Nagmaal en die Stasies van die Kruis waarby ons as gemeente Donderdag gaan stilstaan. Met ander woorde, ek beleef gemengde gevoelens.

Totdat ek tyd maak om stil te staan by die teks vir vanoggend. Psalm 118:1-2 en 19-29.

1 Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!

2 Israel moet getuig: “Aan sy liefde is daar geen einde nie.”

19 Maak die tempelpoort vir my oop: ek wil ingaan en die Here loof.

20 Dit is die poort na die Here toe; regverdiges mag daardeur ingaan.
21 Ek wil U loof omdat U my gebed verhoor en my gered het.
22 Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword.
23 Dit is deur die Here gedoen en is ‘n wonder in ons oë!
24 Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.
25 Red tog, Here, gee tog voorspoed, Here!
26 Prys hom wat in die Naam van die Here kom!
Ons seën julle uit die huis van die Here.
27 Die Here is God; Hy skenk ons die lewe.
Begin die fees! Wuif met takke!
Gaan tot by die horings van die altaar.
28 U is my God, U wil ek loof; my God, u grootheid wil ek besing.
29 Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.

‘n Mooi Psalm, ideaal vir hierdie week. Sondag was Palm-Sondag. Juis die dag waarop ons Jesus se intog in Jerusalem in gevier het. “Begin die fees! Wuif met takke!” Net ‘n paar dae later sou dieselfde skare roep: Lees voort “AAN SY LIEFDE IS DAAR GEEN EINDE NIE”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑