MARIA SE LEWE VAN AANBIDDING

Tydens die 40 Dae in die Woord het ons ook stilgestaan by die geleentheid waar Jesus se voete gesalf is. Dit was op Dag 19 en ek het geskryf oor AANBIDDING OF HULPVERLENING. By die geleentheid het ons Markus 14:3-9 gelees en die B.O.S.V.A.R.K.I.E. metode gebruik om die gedeelte te lees. Vandag lees ons Johannes 12:1-8 hieroor en ons gebruik die  SOM DIT OP! metode.

1 Ses dae voor die paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lasarus wat Hy uit die dood opgewek het, gewoon het. 2 Daar het hulle vir Jesus ‘n ete gegee. Marta het bedien, en Lasarus was een van dié wat saam met Hom aan tafel was. 3 Toe het Maria ‘n halfliter egte, baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie.

4 Judas Iskariot, een van sy dissipels, die een wat Hom sou verraai, sê toe: 5 “Waarom is hierdie reukolie nie vir drie honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?”
6 Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy ‘n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat.
7 Toe sê Jesus: “Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om My te salf vir my begrafnis. 8 Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir My het julle nie altyd nie.”

‘n Paar dinge is anders. Twee baie belangrike rolspelers kry in Johannes se weergawe name. Lees voort “MARIA SE LEWE VAN AANBIDDING”

Blog at WordPress.com.

Up ↑