GEWILLIG EN BEKWAAM (DAG 31)

“… want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.” (Filippense 2:13)

Ons werkswyse hierdie week is MAAK DIT PERSOONLIK! BID DIT!. Ten einde dit persoonlik te maak moet ek my naam inskryf in die plek van elke naam asof God dit direk vir my sê. Dan lyk die vers so:

“… want dit God wat my, Attie, gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.”

‘n Ander manier is om dit te skryf asof God dit vir my sê. Dan lyk dit so:

“Attie, dit is Ek, God, wat jou, Attie, gewillig en bekwaam maak om my wil uit te voer.”

HOE IS HIERDIE VERS OP MY LEWE VAN TOEPASSING

Dwarsdeur hierdie 40 Dae in die Woord veldtog het ons by die praktiese Christenskap probeer uitkom. Met ander woorde ons bestudeer die Bybel en mediteer oor die Bybel met die doel om te verstaan wat God in my lewe wil doen en hoe en waar Hy my wil verander. Lees voort “GEWILLIG EN BEKWAAM (DAG 31)”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑