DIE ONVOLTOOIDE MEESTERSTUK (DAG 29)

Hierdie week se metode van Bybeltsudie of meditasie is die MAAK DIT PERSOONLIK! BID DIT! metode. Die metode behels dat ek die gedeelte wat ek bestudeer in die eerste persoon enkelvoud plaas – asof dit van my af kom. Daarna probeer ek om dit op my eie lewe van toepassing te maak. In die MAAK DIT PERSOONLIK! gedeelte vra ek sekere vrae soos: Hoe lyk ek in die spieël van die Skrifgedeelte? Wat sien ek in die lig van hierdie waarheid? Hoe is hierdie vers of parragraaf nou op my lewe van toepassing? Wat wil God hê moet ek daaromtrent doen? Hoe kan ek dit prakties maak? Waaroor moet ek anders dink of anders voel? Wat vra God van my om te doen, of wat moet ek ophou doen; wat moet ek glo, of nie meer glo nie? Hoe wil Hy hê moet ek van nou af lewe?

Vandag se teksvers is:

“Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.” (Filippense 1:6)

Wanneer ek die vers dan nou persoonlik maak en sekere woord met die eerste persoon enkelvoud vervang, dan lyk die vers so: Lees voort “DIE ONVOLTOOIDE MEESTERSTUK (DAG 29)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑