UIT DIE RYKDOM VAN SY HEERLIKHEID (DAG 7)

Wie van ons het dan nie behoeftes nie?

Die teksvers waarmee ons vanoggend besig is, is Filippense 4:19:

“En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”

Hierdie is weer een van daardie verse wat nogal baie bekend is en my effens senuweeagtig maak.

“En… “ Waarom sou Paulus die vers met “en” begin? Dit is ongewoon om ‘n sin met “en” te begin. Vir my beteken dit dat juis hierdie vers saam met ander verse gelees word. Vanaf vers 10 praat Paulus hoe hoe die gemeente in Filippi gehelp het om in sy behoeftes te voorsien en hoe hy daarin kon slaag om in die tye wat daar te min was, kop bo water te hou. God het voorsien. Soms met materiële dinge soos die wat die gemeente in Filippi aangestuur het en soms met krag om deur moeilike tye te kom.

“… my God…” met ander woorde, God soos ek Hom in my lewe leer ken en ervaar het. Lees voort “UIT DIE RYKDOM VAN SY HEERLIKHEID (DAG 7)”

SIT SKOUER AAN DIE WIEL (DAG 6)

Ek is skrikkerig vir bekende verse. Bekende verse kom met bagasie en mens loop die risiko dat die werk van die Heilige Gees uitgedoof word deur al die stemme wat alreeds iets oor ‘n bepaalde vers gesê het. Somtyds gebruik die Heilige Gees ander “stemme”. Ander kere staan “stemme” in die pad van die werk van die Heilige Gees. Filippense 4:13 is so ‘n bekende vers.

“Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”

Ek moes vanoggend begin by: Wat is Filippense 4:13 nie? Hierdie vers is nie deell van ‘n self-help en self-motivering handboek waardeur ek aangespoor word om enige ondenkbare droom aan te pak met die versekering dat ek nie sal misluk nie. Vers 13 mag onder geen omstandighede ten minste sonder vers 11 en 12 gelees word om te verstaan waartoe God vir Paulus in staat gestel het nie.

Kom ons probeer… Lees voort “SIT SKOUER AAN DIE WIEL (DAG 6)”

MOENIE OOR JOU SORGE MEDITEER NIE (DAG 5)

Ons kleingroep het gister na die eerste DVD van Rick Warren gekyk oor die 40 Dae in die Woord. Ek was verstom oor hoe die groep die “SPREEK DIT UIT” metode baas geraak het. Sonder dat hulle mooi daaroor gedink het, het ons as groep saam gemediteer oor Kol 3:15.

In die Dagstukkies mediteer ons vanoggend oor Filippense 4:6:

“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.”

Hierdie is seker een van die bekendste verse oor gebed.

“Moet…” Ek dink die betekenis is duidelik. Lees voort “MOENIE OOR JOU SORGE MEDITEER NIE (DAG 5)”

OMDAT HY MY REEDS SYNE GEMAAK HET (DAG 4)

Vandag bedink (herkou) ons Filippense 3:12b

“Ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het.”

“Ek…” Hier is iets wat iemand anders nie vir my gaan doen nie. Paulus praat van homself en as ek die vers op my lewe van toepassing maak, dan praat dit van my.

“… span my in…” Ek kan tog nie anders as om hierin iets van harde werk te sien nie. Wat dit ookal is wat ons hier wil regkry, dit gaan inspanning verg. Moeite, vasbyt, opoffering, selfdissipline. Ek is op hierdie oomblik besig om weer bietjie fiks te word. Ek ry fiets. Sover ry ek al 20 minute lank teen 30 kilometer ‘n uur. Om hier te kom moes ek my inspan. Die eerste dag kon ek skaars 5 minute ry. My twee meisiekinders het ook begin fietsry, maar hulle fietsry het my nie fiks gemaak nie. Ek moes self deur die inspanning gaan. In my geestelike lewe is dit dieselfde.

“… dit alles…” Ek moet versigtig wees om nie in hierdie alles in iets in te lees wat nie bedoel word nie. Lees voort “OMDAT HY MY REEDS SYNE GEMAAK HET (DAG 4)”

DIE BYBEL DEUR GOD GEÏNSPIREER

Die Bybel is die geïnspireerde woord van God. Christene dwarsoor die wêreld glo dit met hulle hele hart. Oor die presiese aard van hierdie inspirasie, loop die menings ‘n bietjie uiteen. In 2 Timoteus 3:16 lees ons die woorde:

“Die hele Skrif is deur God geïnspireer…”

Ons moet egter in gedagte hou dat toe Paulus daardie woorde aan Timoteus skryf, toe is die Kanon (Die boeke waaruit die Bybel sou bestaan) nog nie vasgestel nie. Lees voort “DIE BYBEL DEUR GOD GEÏNSPIREER”

40 DAE IN DIE WOORD – DAG 3

Ons gemeente doen die 40 Dae in die Woord veldtog van Rick Warren. Die boek is gelukkig ook in Afrikaans beskikbaar.

In hierdie veldtog gaan ons as gemeente ses verskillende maniere aanleer om die Bybel te lees en dit op ons lewens van toepassing te maak. Hierdie week lees ons die boek Filippense wat net vier hoofstukke het. Ek lees elke dag een hoofstuk en as ek deur is sal ek weer by hoofstuk 1 begin.

Die metode waarmee ons hierdie week werk, is die SPREEK DIT UIT metode. Die gedagte is dat jy die teksvers weer en weer sal lees en elke keer die klem op ‘n ander woord plaas en dan nadink oor die betekenis van daardie woord. Saam met die lees gaan ook die gedagte dat elkeen ‘n geestelike joernaal moet hou. Met ander woorde ‘n geestelike dagboek waarin elkeen elke dag skryf. Die boek wat ons in die 40 dae gebruik, het dan ook plek waar jy sulke aantekeninge kan maak.

Ek het gedag ek skryf so nou en dan deur die loop van hierdie 40 dae my gedagtes hier by die koffietafel.

Die teksvers vir vandag is Filippense 2:13: Lees voort “40 DAE IN DIE WOORD – DAG 3”

Blog at WordPress.com.

Up ↑