WARE WYSHEID (DAG 26)

Ek het gisteroggend (Woensdag-oggend) ‘n heerlike sessie gehad met ons Bybelstudiegroep na aanleiding van Hebreërs 4:12. Sommige van hulle het gesê dat die tekste wat ons hierdie week lees, mens eintlik herinner aan Hebreërs 4:12 want as ‘n mens Jakobus ernstig neem, dan word jou diepste gevoelens, gedagtes en motiewe blootgelê.

Vanoggend is Jakobus 3:13 ons fokus.

Is daar ‘n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig.

As ek vir die teks ‘n paar vrae moet vra, sal dit iets soos die volgende wees:

Wat word bedoel met wys en verstandig?

Wat is die verskil tussen goeie gedrag en dade wat van nederigheid en wysheid getuig?

Is daar ‘n verskil tussen nederigheid en wysheid?

LEES DIE VERS WEER EN WEER 

Hierdie week het dit nou al gewoonte geraak om ander vertalings te gebruik om die teks weer en weer te lees. Ek doen dit weer.

1933.53 VERTALING

WIE is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon.

“Sagmoedige wysheid” – wyse mense kan mos arrogant wees. Mense se wysheid kan maak dat hulle neersien op ander. Ware wysheid is om met ‘n sagte gemoed teenoor ander mense te reageer. Iemand moenie beweer dat hy hierdie gesindheid het nie. Mense moet dit uit sy alledaagse lewenswandel kan aflei.

DIE BOODSKAP

Wie van julle het die lewenswysheid om te verstaan hoe ’n mens die spel van die lewe sinvol en reg moet speel? Laat hy dit wys deur die manier waarop hy hom gedra. Nederig en op sy plek moet hy doen wat God wil hê ’n mens moet doen om sinvol te leef.

Ware wysheid is om die spel van die lewe sinvol te kan speel. Algemene gedrag wys dat ‘n mens daardie lewenswysheid het. Algemene gedrag wat getuig van sulke lewenswysheid is om te doen wat God wil hê mens moet doen.

THE MESSAGE

Do you want to be counted wise, to build a reputation for wisdom? Here’s what you do: Live well, live wisely, live humbly. It’s the way you live, not the way you talk, that counts. Mean-spirited ambition isn’t wisdom. Boasting that you are wise isn’t wisdom. Twisting the truth to make yourselves sound wise isn’t wisdom. It’s the furthest thing from wisdom—it’s animal cunning, devilish conniving. Whenever you’re trying to look better than others or get the better of others, things fall apart and everyone ends up at the others’ throats.

Mens wil amper sê “eina”. Die manier waarop jy lewe is belangrik en nie wat jy sê nie. In hierdie sukses mal wêreld moet mens versigtig wees vir ongesonde ambisie. In hierdie hoogs-kompeterende lewe, moet ons versigtig wees oor hoe ons oor ons prestasies spog.

NEW INTERNATIONAL VERSION

Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.

“Understanding” is ‘n nuwe klem. “Understanding” het te make met verhoudings – om begrip vir ander te hê. Met ander woorde wysheid kan nie losgemaak word van verhoudings nie. Ware sukses in die lewe, die spelreëls vir die lewe het daarmee te make dat ek goeie verhoudings  met ander handhaaf. Die dinge wat ek in nederigheid in gehoorsaamheid aan God doen. Wysheid is ook die vermoë om te kan weet wat dit is wat God wil hê ek in ‘n sekere situasie moet doen.

THE AMPLIFIED BIBLE

Who is there among you who is wise and intelligent? Then let him by his noble living show forth his [good] works with the [unobtrusive] humility [which is the proper attribute] of true wisdom.

As jy nie nederig is, is jy nie wys nie.

DINK OOR WAT GOD VIR JOU SÊ

Vir my wil dit voorkom asof die Here sê dat ek nie oor my wysheid moet praat nie. Ek moet ander mense daaroor laat praat. My lewe moet van so ‘n aard wees dat mense sal besef dat ek weet wat God van my verwag en dat ek dan ook doen wat God van my verwag. Skielik kom die gedagte van die groot gebod by my op. Omdat ek God meer liefhet as enige iets anders wil ek Hom te alle tye gehoorsaam – doen wat Hy sê. As ek Hom gehoorsaam, sal dit tog gevolg hê dat ek met ‘n sagte hart teenoor ander optree.

Minder praat en meer doen.

SÊ DIT IN JOU EIE WOORDE

“Wil jy graag die reputasie hê van ‘n persoon wat God se wil ken en doen? Al wat jou te doen staan is om op so ‘n manier te lewe dat mense sal sien dat jy ‘n sagte hart teenoor ander het en dat jy weet wat God wil hê jy in elke situasie moet doen en dit dan doen ook.”

ONDERSOEK JOU HART EN KYK HOE DIE VERS OP JOU VAN TOEPASSING IS

Ek lees vanoggend se teks ook binne die konteks van die res van die hoofstuk en die mag van die tong. ‘n Mens kan soms met woorde baie skade doen. Ek kan nie anders as om hier te dink dat ek nie hoef te praat oor alles wat ek vir die Here en vir mense doen nie. Ek kan maar net naby aan Hom lewe en toelaat dat die Gees my lei. Wanneer die Bybel in die hand van die Heilige Gees is, is dit soos ‘n skalpel in die hand van ‘n bekwame chirurg. Dit verwyder die kwaad, maar skep ook die ruimte vir genesing, nuwe groei en nuwe potensiaal.

PRAAT MET GOD DAAROOR

My Vader in die hemel, ek wil graag U wil doen. Ek wil in U oë ‘n verstandige en wyse mens wees. Ek wil nie net U wil ken nie, ek wil ook U wil doen. Leer my deur U Gees wat U wil vir elke situasie in my lewe is. Heilige Gees leer my om met my oor naby aan U mond te leef sodat ek weet wat U wil hê ek in elke gegewe situasie moet doen. Gee dan dat ek so gehoorsaam aan U sal lewe dat mense sal beleef dat ek met wysheid wat van U kom teenoor hulle optree.

Amen

12 thoughts on “WARE WYSHEID (DAG 26)

Add yours

 1. Baie dankie vir dit wat ons hier kan lees. Dit laat my dink aan oorsaak en gevolg. As ek regtig fokus op God, dan sal wysheid ‘n noodwendige gevolg, geskenk van God wees?
  Vredevolle dag.

 2. Môre vriende, Ds Attie se inskrywings is so volledig dat mens maar net kan stil wees en luister, maar ek wil tog twee opmerkings maar oor wysheid wat ek al in my professie tee gekom het:
  1. Daar is baie slim mense in die wêreld, maar nie so baie wyse mense nie. Dit laat mens nogal dink, nê?
  2. Eendag in ‘n regsargument oor ‘n punt in limine sê ‘n regter en dit sal my altyd bybly in my lewe: ” Mnr. u mag reg wees in u argument, maar dit is alltyd beter om wys te wees. Gaan voort met u saak.” Mens is soms reg oor ‘n saak, maar dit is nie altyd wys om dit te doen nie. Hier dink ek byvoorbeeld weer oor die homosesuele argumente.

  1. Johan:
   I follow this blog very carefully and I enjoy reading it very much. I also enjoy the insights you share and it builds me up to read it. But, shouldn’t you consider leaving the homosexual debate now. You made a similar comment yesterday.

   In previous discussions it was clear that everybody does not agree with you regarding homosexuality just as everybody does not agree with me. You believe that you are right and I believe that I am right. I think the wise thing – considering this mornings topic – is not to talk about your superior knowledge (because that is the way people like myself are reading this) regarding the Bible’s view on homosexuality but just living out your love towards homosexual people and leave the talking to them that experience your love.

   I hope you have a wonderful day.

   1. Brain, Jy mis die punt heeltemal. Wat ek probeer sê is dat ek of jy, of enige persoon reg kan wees oor baie dinge, selfs dit waaroor jy beswaar maak, maar soms is dit net beter om wys te wees daaroor. Dit is nie wys om my te probeer oortuig jou standpunt is reg nie. Ek en jy mag dalk baie slim wees, maar kom ons wees wys en aanvaar daar is drie kante aan elke saak is: jou kant, my kant en die waarheid.

   2. Brain, Jy mis die punt heeltemal. Wat ek probeer sê is dat ek of jy, of enige persoon reg kan wees oor baie dinge, selfs dit waaroor jy beswaar maak, maar soms is dit net beter om wys te wees daaroor. Dit is nie wys om my te probeer oortuig jou standpunt is reg nie. Ek en jy mag dalk baie slim wees, maar kom ons wees wys en aanvaar daar is drie kante aan elke saak is – jou kant, my kant en die waarheid. Nie ek of jy ken die waarheid oor die saak nie, so kom ons wees wys en aanvaar ons is albei verkeerd.

    1. Johan: Lets then be blunt on this. Obvious you did not understand my simple request tot stop referring to homosexual people the way you are and chose toe defend your position – which is not wise.

     Your continued reference to gay people and homosexuality and how some “slim mense” (Yesterday’s comment) is trying to convince you that it is not wrong, while obvious you believe it is wrong and a sin, is driving people like myself – living with a homosexual person,whom I love dearly, in my house – away from any form of Christian community – including this blog. I respect your opinion, but your opinion is just that – an opinion. And to be quite honest, if God feels about gay people the way you are communicating it, then I will turn my back on God as well. This is the reason why we as a family turned our backs on the church and on Christians – again and again. And today – once again.

     May you have a good life.

 3. Baie dankie ds Attie, weer-eens vir u gedagtes oor hierdie gedeelte, soos al die ander, was hierdie gedeelte vir my tot groot hulp in my eie studie. Ek stem so saam, ons kan maar net na aan God wandel, en toelaat dat die Heilige Gees ons lei, en ons weet, die skalpel in God se hand, bring genesing en groei.
  Nogmaals dankie vir die harde werk, ons leer baie!
  Mooi dag, en mag Saterdag ‘n groot sukses wees.

 4. Brain, To “turn your back on God and on any form of Christian community” is not a very wise thing to do in cases where you do not agree on a matter. Homosexuality has been an issue since the days of Paul and it will always be an issue and the church and people will keep on talking about it. I think your are totally over reacting on a inocent remark to make a point on true wisdom. I really do not what to elaborate on this matter any longer, but I would like to conclude by saying: God hates sin, but he loves the sinner.We are all sinners and God loves as all equally, wheater we are straight or gay. The question is: Do we love God equally to abide to His will for our lives? I am not going to debat this issue with you any further, because it is not the issue at hand. The issue at hand is “true wisdom” and non of us have it – only God has. We must try to gain true wisdom be striving to become more and more like God and the only guidelines that we have is the Word of God. I try to abide to these guidelines and as you must live with a gay son, I must live with a son with liver cancer, but never will I or my family turn our backs on God, or the christain community due to the “curve ball that has been bowled to us”. We have one life to live and we must live it to the best we can with the good and the bad. We do have choices in life and I have chosen to try and be wise – not clever, but wise.

  Please do not read the papers, or look at “Ontbyt TV” on Kyknet as form tommorow, because the debate whether to allow gay dominees to be allowed on the atar starts again tomorrow and their will be a lot of diferent opinions about it. It may surprise you, but I do not have any problem with gay dominees on the altar, simply because it is never about the dominee, but about always about the Word of God. If a gay dominee brings the Word of God true and honist and lives his / her life according to the will of God, who am I or any other person for that matter to say “no” to him / her to bring the Word of God to the World.

  Brai, It is very clear that you are not yet a peace with yourself about the issue and that any mention of the word “gay” or any form thereof, has the same effect on you as the “k” word have on some of our brothers. I do have respect for you feelings and I will refrain myself from making any referenc to “g” persons again, but I beg you to pray to God to give you the wisdom to deal with this issue and not to turn you back on God or the Christian community – that will be very, very unwise thing to do and this statement of mine is undebateble.
  Let’s rather love each other and help each other to deal with the “curve balls that are being bowled to us in live”.
  As “g” persons are not the accepted norm in society, so is a son of 23 (who is in his 6th year of theology studies) with cancer also not the norm in life. Both of us are in exactly the same boat and you will understand if I tell you that I had many questions, but that I have decided to trust God to help us to deal wit this matter. Please do the same, irrespective of what I or any other person may say or think.
  I love you as my brother who also seeks the truth and I beg you to keep on doing so. Some day we will all know the truth. I love you and your son and will keep on praying for wisdom, also for you an me. Sorry if I have been unsensitive and have ovended you. It was not wise of me to do so, but maybe some day I will meet you in person and tell you why I belief as I belief. I do have very good reasons, but I love gay persons and we have gay person our my own family who are far better persons that me. I trust this mail will settle this issue between us for once and all.

 5. Ek wil net vir elkeen wat om hierdie koffietafel vergader sê: ek is baie lief vir julle & daar is seker geen mens onder die son wat nie worstel met iets in sy/haar lewe nie. Onthou niemand is volmaak nie.

  VERHOUDINGS: Soos jou verhouding(gesindheid) met GOD is so behoort dit met jou medemens te wees, daar waar jy werk of by die huis. Mense wat se verhoudings wipplank ry is nie opreg in hulle menswees nie. GOD leer ons mooi uit SY Woord hoe HY wil hê ons verhouding met HOM en als wat HY geskape het moet wees.

  As mens liefde byvoeg is als volmaak.

 6. Iemand het eenkeer vir my gese – To really understand someone you need to “stand under” that person. Baie toepaslik vir die gedeelte…

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: