GELOOF EN WERKE – VINKEL EN KOLJANDER (DAG 25)

Die boek Jakobus daag die leser altyd uit. Die skrywer huiwer nie om ‘n ding skerp te sê nie. Soos byvoorbeeld dat iemand wie se geloof nie tot dade oorgaan nie, se geloof sonder meer dood is. Ons studiegedeelte vanoggend is Jakobus 2:17-18.

17 So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood.

18 Maar iemand kan miskien sê: “Die een het die geloof en die ander het die dade.” Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade.

GELOOF TEENOOR WERKE – WERKE TEENOOR GELOOF

Ek sien raak dat geloof wat nie oorgaan in dade nie, dood is. Ek sien raak dat Jakobus sê dat hy juis sy geloof uit sy dade gaan bewys. Kom ons kyk na ‘n paar vertalings. Lees voort “GELOOF EN WERKE – VINKEL EN KOLJANDER (DAG 25)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑