WEES BLY OOR JOU SWAARKRY (DAG 22)

Hierdie week se metode is ‘n besondere metode. Die teksvers wat in die kleingroepe met behulp van die metode behandel gaan word, is Hebreërs 4:12 waarin die Woord van God as ‘n skerp twee-snydende swaard beskryf word. Wanneer mens hierdie metode begin gebruik, dan word die Bybel inderdaad skerper as ‘n twee-snydende swaard en lê dit ‘n mens se diepste bedoelings bloot. Ons noem hierdie metode die SOM DIT OP! metode. Die bedoeling is dat jy die paar verse in jou eie woorde saal opsom of parafraseer.

Ons lees hierdie week die boek Jakobus. Jakobus het vyf hoofstukke. Ons gaan elke dag by ‘n paar verse uit Jakobus stilstaan. Vandag se verse is Jakobus 1:2-4.

Uitdagings2 My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom,

3 want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard.

4 En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming.

‘n Mens sou dalk kon gaan sit en vinnig ‘n parafrase hieroor skryf en daarmee dink dat jou werk afgehandel is, of jy sou bietjie “werk” kon insit en die teks toelaat om met jou te werk. Jy kan op die volgende manier bietjie werk insit: 

LEES DIE TEKS WEER EN WEER Lees voort “WEES BLY OOR JOU SWAARKRY (DAG 22)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑