HIERDIE MAN WAS WERKLIK DIE SEUN VAN GOD (DAG 20)

Vandag is ons halfpad deur ons 40 Dae in die Woord veldtog. Hierdie week doen ons die ONDERSOEK DIT! metode aan die hand van die Akroniem B.O.S.V.A.R.K.I.E.  (Belofte om toe te eien; Opdrag om te gehoorsaam;Sonde om te bely; Voorbeeld om na te volg; Afdwaling om te vermy; Rede om die Here te loof; Knielgebed om te bid; Ingesteldheid (Gesindheid) om te verander; Egtheid (Waarheid) om te glo.)

Vandag kyk ons na Markus 15:33-39, Jesus se kruisiging.

33Teen twaalfuur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot drie-uur geduur. 34Om drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eloï, Eloï, lemá sabagtani?” Dit beteken: My God, my God, waarom het U My verlaat?

35Toe party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle: “Hoor daar, hy roep vir Elia.”
36Een van hulle het toe gehardloop, ‘n spons in suur wyn gesteek en dit vir Hom op ‘n stok gehou om te drink. Hy het gesê: “Wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal.”
37Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas.
38Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur.
39Toe die offisier, wat reg voor Jesus gestaan het, Hom die laaste asem só sien uitblaas het, het hy gesê: “Hierdie man was werklik die Seun van God.”

Die verhaal van die kruisiging is eintlik baie bekend. Dalk is dit so bekend dat ‘n mens by iets verby kan lees.

Is hier ‘n belofte om toe te eien? Lees voort “HIERDIE MAN WAS WERKLIK DIE SEUN VAN GOD (DAG 20)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑