WIE IS DIE BELANGRIKSTE (DAG 16)

Hierdie week is ons met die derde Bybelstudie-“metode” besig, naamlik die “Ondersoek-dit” metode.

Een van ons lidmate het ‘n makliker akroniem uitgewerk om hierdie Bybelstudie-metode te gebruik: BOSVARKIE

Belofte – Is hier ‘n belofte wat ek kan toe-eien?

Opdrag – Is hier ‘n opdragw at ek kangehoorsaam?

Sonde – Is hier ‘n sonde wat ek kan bely? 

Voorbeeld – Is hier ‘n voorbeeld wat ek kan navolg?

Afdwaling – Is hier ‘n afdwaling (dwaling) waarteen ek moet waak?

Rede – Is hier ‘n rede om God te loof?

Knielgebed – Is hier ‘n (kniel)gebed om te bid?

Ingesteldheid – Is hier ‘n egtheid/waarheid om te glo en te aanvaar?

Egtheid/Waarheid – Is hier ‘n egtheid/waarheid wat ek my eie moet maak?

Die gedagte is nie dat ‘n mens met elke teksgedeelte al die vrae sal antwoord nie, maar die meeste kan wel gebruik word. Die tieners in die belydenisklas het my gisteraand verbaas oor wat hulle uit ‘n paar verse kan uithaal met die metode. Ons teksgedeelte is Markus 9:34-35:

Toe hulle daarna in Kapernaum by die huis kom, het Hy vir hulle gevra: “Waaroor het julle langs die pad geloop en praat?”

34Hulle het egter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is. 35Jesus het gaan sit en die twaalf geroep. Hy sê toe vir hulle: “As iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees.”

Ek sien in hierdiepaar verse: Lees voort “WIE IS DIE BELANGRIKSTE (DAG 16)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑