GEE JULLE VIR HULLE IETS OM TE EET (Dag 12)

Ons lees vanoggend Markus se weergawe van hoe Jesus die skare van 5000 (Net die mans) kos gegee het:

35Toe dit al baie laat was, het Jesus se dissipels vir Hom kom sê: “Dit is ‘n afgeleë plek hierdie en dit is al baie laat. 36Stuur die mense terug sodat hulle op die plase in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te ete kan koop.”

37Maar Hy sê vir hulle: “Gee julle vir hulle iets om te eet.”
Hulle antwoord Hom: “Moet ons met twee honderd mense se dagloon brood gaan koop om vir hulle iets te ete te gee?”
38Hy vra vir hulle: “Hoeveel brood het julle? Gaan kyk.”
Nadat hulle gaan kyk het, sê hulle: “Vyf, en twee visse.”
39Hy het hulle opdrag gegee om al die mense klompies-klompies op die groen gras te laat sit om te eet. 40Die mense het in groepe van honderd en in groepe van vyftig gaan sit. 41Toe het Hy die vyf brode en die twee visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Daarna het Hy die brood gebreek en dit vir sy dissipels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die twee visse onder hulle almal verdeel. 42Al die mense het geëet en genoeg gekry. 43Hulle het nog twaalf mandjies vol bymekaargemaak van die stukke brood en die vis.44Van dié wat van die brood geëet het, was net die mans vyf duisend.
Wees ‘n dissipel:
Ek lees versigtig weer deur die gedeelte om myself in die skoene van ‘n dissipel te plaas. Lees voort “GEE JULLE VIR HULLE IETS OM TE EET (Dag 12)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑