ALLES VUL MENS MET VERWONDERING (DAG 11)

Die SIEN DIT! manier van meditasie oor die Skrif het wonderlike potensiaal. Ek vind egter dat die tyd vir my te gou verbygaan. Ek kry nie klaar gedink oor elkeen van die karakters nie. Vandag lees ons Markus 5:21-43. (Die gedeelte is bietjie lank om volledig hier te plaas. Dit gaan egter oor die dogtertjie van Jaïrus en die vrou wat aan bloedvloeiing gely het.)

Plaas jouself telkens in die verhaal as elk van die karakters. By watter karakter vind jy die meeste aanklank? 

(Aangesien hierdie meditasie lank is, sou ek ook dink dat jy eers probeer uitwerk met watter een van die vier karakters identifiseer jy en dan net die karakter se stukkie lees.)

Nie maklik nie. Vandag begin ek met die laaste groep. Die dissipels.

As dissipel is ek half omgekrap met die skare wat alweer so ‘n bohaai oor Jesus maak. Kan ons dan nêrens heengaan sonder dat ons met skares mense besig is nie? Ons kan amper nie beweeg nie en nes ons dink ons beweeg in ‘n rigting, dan bring Jesus alles tot stilstand. Hy wil weet wie het aan Hom geraak. Kan jy dit glo? Totdat hierdie bang vroutjie na vore kom. Lees voort “ALLES VUL MENS MET VERWONDERING (DAG 11)”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑