DIE MELAATSES (DAG 8)

Ons gemeente is besig met die 40 Dae in die Woord veldtog. Tydens hierdie 40 Dae leer ons verskillende maniere om die Bybel in ons stiltetyd te gebruik of daaroor te mediteer.

Verlede week het ons meditasie behels dat ons een teksvers weer en weer hardop lees en elke keer die klem op ‘n ander woord plaas en dan probeer om te verstaan wat daardie woord vir ons wil sê. Dit was die SÊ DIT! metode. Hierdie week kom ons by die SIEN DIT! metode. Die SIEN DIT! metode van meditasie werk veral goed met die  verhalende gedeeltes in die Bybel.
Vanoggend se gedeelte is Markus 1:40-45 waar Jesus die melaatse man genees deur hom aan te raak. Die gedagte met die SIEN DIT! metode is dat ek as leser die gebeure voor my sal sien afspeel en dat ek my dan om die beurt in die verskillende karakters se skoene sou plaas.

Die eerste vraag is: By watter karakter vind jy die meeste aanklank? Lees voort “DIE MELAATSES (DAG 8)”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑