DIE BYBEL DEUR GOD GEÏNSPIREER

Die Bybel is die geïnspireerde woord van God. Christene dwarsoor die wêreld glo dit met hulle hele hart. Oor die presiese aard van hierdie inspirasie, loop die menings ‘n bietjie uiteen. In 2 Timoteus 3:16 lees ons die woorde:

“Die hele Skrif is deur God geïnspireer…”

Ons moet egter in gedagte hou dat toe Paulus daardie woorde aan Timoteus skryf, toe is die Kanon (Die boeke waaruit die Bybel sou bestaan) nog nie vasgestel nie. Al die boeke van die Nuwe Testament was op daardie stadium nog nie eens geskryf nie. Wat wel waarskynlik vasgestel was, was die eerste vyf boeke van die Bybel wat ongeveer 400 v.C. by Jamnia vasgemaak is en die profete wat teen ongeveer 200 v.C. gefinaliseer is. Waarskynlik praat Paulus van daardie boeke as die “hele Skrif” wat deur God geïnspireer is. Die ander boeke van die Ou Testament is waarskynlik teen ongeveer 100 n.C. gefinaliseer. Oor die 27 boeke van die Nuwe Testament word daar eers in 363 n.C. by Laodisea finaal besluit watter boeke in die Nuwe Testament sou wees.

Die Bybel soos ons hom ken het eintlik op ‘n baie laat stadium tot stand kom.  Voordat die gebeure op skrif gestel is, is dit eers mondelings oorgelewer. Die alfabet kom eers in 2000 v.C. op die toneel. Tot ongeveer 800 v.C. is die skryfkuns ook meestal beperk tot paleise ens.

Die proses waardeur die Skrif tot stand gekom het, was dit iets soos die volgende: IETS GEBEUR (Hierdie gebeure kan ‘n gebeure wees, of dit kan iets wees wat hulle gehoor het), die mense heg besondere waarde of betekenis aan die gebeure en hulle INTERPRETEER die gebeure in terme van hulle geloofsoortuging. Hierdie gebeure en hulle verstaan daarvan word dan met besondere akkuraatheid OORVERTEL en OORGEDRA van geslag tot geslag. Toe die skryfkuns na vore kom word hierdie gebeure OP SKRIF GESTEL. Net soos die gebeure en die interpretasie van die gebeure met besondere akkuraatheid geskied, geskied die neerskryf ook met besondere akkuraatheid. In beide die Ou en Nuwe Testament word daar byvoorbeeld melding gemaak van ander bronne wat geraadpleeg is. Hierdie geskrewe bronne word dan op ‘n besondere manier GEKOPIEER en BEWAAR.(Daaroor dalk by ‘n ander geleentheid) Oor ‘n tydperk van ongeveer 800 jaar (400 v.C. – Jamnia – 363 n.C. Laodisea) besluit die geloofsgemeeskap watter boeke in die KANON of die Bybel sou wees.

Wanneer ons bely dat die hele skrif deur God geïnspireer is, dan glo ons dat God se Gees deur hierdie hele proses betrokke was. Die Griekse woord vir “geïnspireer: teo-pneustos. “Teo” beteken “God” en “pneustos” beteken “asem”. (“Pneuma” is byvoorbeeld ook die woord wat in Johannes 3:5 vir die Heilige Gees gebruik word.)

Met ander woorde, God het die Woord ge-asem. Ek sou my eie stem as voorbeeld kon gebruik. Wanneer ek praat, stoot ek asem deur my stembande en dan kom daar verstaanbare woorde en klanke na vore. Sonder my asem kan my stembande in perfekte toestand wees, maar daar sal geen woord uitkom nie. Hulle is eintlik niks werd nie. Op dieselfde manier het God die Bybel ge-asem. Sonder die werk van die Heilige Gees bly die Bybel swart letters op wit papier. Met en deur die werking van die Heilige Gees (God se asem) word die Bybel die lewende woord van GodDeur die werk van die Heilige Gees kom God in die Bybel aan die woord.

Alhoewel die Bybel ‘n onmisbare rol in die lewe van God se kinders speel, het ons nie ‘n verhouding met ‘n boek nie. Die boek het vir ons in mate ‘n heilige karakter, maar ons gaan nie mense doodmaak wat die Bybel sou beledig of selfs verbrand of vernietigg nie. Ons God sterf nie as ‘n boek sterf nie. Ons God brand nie as ‘n boek brand nie. Die boek is ‘n getuienis van die lewende God, ge-asem deur die lewende God. Ons het ‘n verhouding met die Een van wie die boek getuig. Die boek is vir ons ‘n middel tot ‘n doel – die doel is ‘n lewende verhouding met die lewende God. Ons het dus ‘n verhouding met die Een wat die boek ge-asem het.

5 thoughts on “DIE BYBEL DEUR GOD GEÏNSPIREER

Add yours

 1. Dit is so Attie, die Bybel is vir my nie sommer net ‘n boek nie. Dit is ‘nLewendige Boek en hierdie Boek dra gesag en mag. Ons het hierdie Boek nodig om die brug te bou na GOD. GOD praat met my as ek sy Woord lees. Dit is baie mooi oorgedra Attie.

 2. Goeiemôre Dooma!
  Mmmm…. hierdie is nou nogal ‘n bedryf waaroor Ding baie boomringe gelede onsuksesvol geklipsit het: die skryf van die Bybel. Die finalisering van die Bybel.

  Moedertjie se een bleskol en een gryskol op die kop was juis oor Ding se vrae kleintyd oor die skryf van die Bybel. Want Ding wou weet of God dan nie moeg raak om heeltyd nuwe mense te maak nie, maar Hy het moeg geraak om heeltyd nog te praat en hoekom was daai mense dan meer spesiaal as ons vandag, want hoekom kon net hulle van daai tyd God se Woord (asem) hoor om te skryf, maar Hy laat ons nie meer vandag daai doen nie. Hoekom is die Bybel klaar geskryf en hoekom is daar nie vandag nog mense wie ook van God opdrag kry om te skryf nie?

  En later jare: hoekom vertel die Bybel nie waar Satan vandaan kom nie? Hoe is dit dat God se Woord ons vertel om weg te bly van Satan af, maar dit leer ons nie hoe om Satan uit te ken en te weet hoe hy lyk en waar hy vandaan kom nie?

  En waar was die Heilige Gees dan in die Ou Testament? Die Heilige Gees is mos eers oor die aarde neergestort nadat Jesus klaar hier was. Nou, hoe het die mense in die Ou Testament klaargekom sonder ‘n Bybel en sonder die Heilige Gees se teenwoordigheid? En wat het Jesus in die tyd van die Ou Testament gedoen? En nog legio ander vrae… arme Moe…

  Ding het nog nie antwoorde op daai vrae nie, maar Ding het geleer van “‘n mens mag nie…”. So, Ding het geleer om te glo soos Doom in die laaste paragraaf van die inskrywing vertel. Maar Ding wonder nog steeds of daar ander kinders met vrae is soos Ding en as daar is, hoe ouers aan hulle kinders verduidelik van die Bybel. So, Doom, vertel predikers vir die gemeente se kleintjies wat die Bybel is en waar dit vandaan kom en wat dit beteken?

  Grondgroete

 3. Ding: Jy vra moeilike vrae. Ek gaan nie eers probeer om alles te antwoord nie. Dalk in ‘n opvolg skrywe een of twee dingetjies aanraak. Net oor die Heilige Gees. Die feit dat die Heilige Gees eers op Pinksterdag uitgestort is, beteken nie dat die Heilige Gees tot dan nie gefunksioneer het nie. Ons lees byvoorbeeld in Genesis 1 dat die Gees van God oor die waters gesweef het. Ons lees ook byvoorbeeld dat die Gees Saul op ‘n stadium verlaat het. Op Pinksterdag begin die Gees egter ‘n nuwe werkswyse in en deur die kerk.

  Ek kan net sê dat die kinders ook maar die vrae het. Mens antwoord maar so goed as moontlik, maar dan op ‘n satdium sê mens maar: Ons ken ten dele. Ek dink dat God nog steeds iets soos prediking gebruik om mense se lewens aan te raak en te verander. (Kyk byvoorbeeld na Romeine 10:17) I Tessalonisense 2:13 maak dit ook duidelik dat die boodskap van Christus wat Paulus aan die gemeente verkondig het die woord van God was.

  Ek dink nie woorde wat mense vandag skryf en preke wat dominees preek kan op dieselfde gesagsvlak as die Bybel gesien word nie, maar dat die Heilige Gees dit ook gebruik kan ons nie wegredeneer nie en moet dalk vir ons daarop dui dat die Heilige Gees inderdaad nie moeg geword het nie, maar nog steeds op wonderbaarlike wyse deur boeke en preke en gesprekke en ander geskrewe vorms aan die woord kom.

  D Martyn Lloyd Jones het so geskryf oor die rol van die Heilige Gees in prediking en in die lewe van die prediker: “It is God giving power, and enabling, through the Spirit, to the preacher in order that he may do this work in a manner that lifts it up beyond the efforts and endeavours of man to a position in which the preacher is being used by the Spirit and becomes the channel through whom the Spirit works.”

  Ek weet nie of dit ietsie antwoord nie.

  1. Dankie Doom. Dit antwoord meer as net ietsie – Doom weet dit tog. Ek waardeer elke keer die moeite wat Doom doen om vrae te antwoord.

   Heeltemal van die punt af: Doom, ek het nou die behoefte om vir Doom te kom sê ek dink Doom het ‘n lang pad geloop en in diepte gegroei in Doom se verhouding met God, vandat ons mekaar raakgelees het. Daar is diepe rustigheid in Doom se manier van kommunikeer. Enewel. Ek moes dit net kom sê.

   Nou, ‘n laaste vraag van my kant af: kan ‘n mens van die Bybel ‘n afgod maak?

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: