OGGENDGEBED 19 NOVEMBER 2012

Hemelse Vader, ek lees vanoggend Elisabeth se woorde aan Maria: “Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het.” (Lukas 1:45) Ek dink aan Maria en Elisabeth en dan dink ek: Hier is waarskynlik die eerste twee volgelinge, dissipels, van U Seun Jesus Christus. Elisabeth erken Hom as “my Here” en Maria sing ‘n lied oor die wonderlike dinge wat Hy gaan doen. Vol vertroue dat hierdie kindjie gaan doen wat die Woord belowe het Hy gaan doen.

Ek beny hule vanoggend hulle onwrikbare vertroue dat U U beloftes waar gaan maak. Dit lyk asof die vertroue sommer net so vanself gekom het. Die engel het eers met Sagaria en toe met Maria gepraat en die twee vrouens het geglo en gevolg en vertrou.

Tog lees ek vanoggend ook tussen die lyne die vrees en ek weet so goed dat vir beide die pyn van die ontydige en wreedaardige dood van hulle seuns later byna ondraaglik moes wees. Vir my is vrees en vertroue baie naby aan mekaar. As ek nie vertrou nie, dan vrees ek. As ek vertrou dan vrees ek nie. Lees voort “OGGENDGEBED 19 NOVEMBER 2012”

OGGENDGEBED 18 NOVEMBER 2012

Hemelse Vader, mense rondom my kry mense op verskillende maniere baie swaar . Ek dink vanoggend aan die vrou wie se ma op ‘n baie hartseer manier dood is; haar seun wat die kar bestuur het waarin sy ouma dood is; die man wat met vrae in sy oë na sy vrou kyk wanneer  sy as gevolg van Alzheimers en Parkinsons na hom kyk asof sy hom nog nooit gesien het nie; die ma wat haar kinders eerder vir kersfees na familie toe laat gaan omdat sy nie geld het om vir hulle geskenkies of selfs ‘n lekker ete op kersdag te gee nie; die jong egpaar wat hulle babatjie verloor het toe die mamma vier maande swanger was; die diep seer van die pa en ma van die twee jongmense en die oupa en ouma van die babatjie; die onverstaanbaarheid waarmee ‘n ma worstel omdat haar kinders so ver wegtrek dat sy nie weet wanneer sy hulle weer gaan sien nie.

Here, U ken ook die vals troos waarmee hulle soms hulleself troos: Lees voort “OGGENDGEBED 18 NOVEMBER 2012”

OGGENDGEBED 17 DESEMBER 2012

Heilige Gees, U is die kosbaarste geskenk wat ons as gelowiges en as kerk ontvang het toe Jesus Christus sy plek as Koning aan die regterhand van die Vader ingeneem het. Here Jesus, U het ons geleer dat die werking van die Geessoos die wind is. Die wind waai waar hy wil en ons hoor sy geluid, maar niemand weet waar dit vandaan kom of waar dit heengaan nie.

Ek dink vanoggend aan die sterk Suid-Oos wind wat ‘n paar weke terug die Kaap geteister het. Almal van ons kon sien dat dit baie harde werk is om teen die wind te beweeg. Lees voort “OGGENDGEBED 17 DESEMBER 2012”

OGGENDGEBED 16 DESEMBER 2012

Here Jesus, U is die Lig. U het die duisternis oorwin. Op hierdie Sondag-môre besef ek dat ek en elke ander Christen geroep is om die lig in hierdie wêreld te wees. Die wonderlikste lig wat U lig nog ooit in my lewe kom skyn het, was die dag toe my oë oopgegaan het vir die grootheid van U genade en U liefde vir my en ook vir ander. . Op daardie dag, Here Jesus het U lig in my lewe kom skyn en die duisternis kon dit nooit weer oorweldig nie.

Ek eer U en ek dank U vir elke mens wat U gebruik om vandag steeds U lig in my lewe te laat skyn. Lees voort “OGGENDGEBED 16 DESEMBER 2012”

OGGENDGEBED 15 DESEMBER 2012

Heilige Here Jesus, U het gesê dat die wat U ken die Vader ook ken. As ek dink aan hoe die Bybel die Vader aan ons bekend maak, dan weet ek dat daar niks beter in my lewe kan wees as om die Vader te ken nie. Met my verstand weet ek dan ook vanoggend dat ek Hom kan vertrou en ook moet vertrou. Met my verstand weet ek ook dat as ek net sover kan kom om Hom ten volle te vertrou sal daar soveel minder dinge wees waaroor ek my bekommer en dinge wat keer dat ek met vreugde die lewe saam met U lewe.

Ja, as ek U my Vader so kon ken, sal ek met vertroue in alle omstandighede en te alle tye toelaat dat U my in U Vader-arms vang.

Maar vanoggend dink ek aan al die dinge wat verhinder of keer dat ek U vertrou as my Vader. Ek dink aan al daardie kere dat ek soms selfs met trane gesmeek het dat dinge anders moet wees. Lees voort “OGGENDGEBED 15 DESEMBER 2012”

OGGENDGEBED 14 DESEMBER 2012

Hemelse Vader, U wat die hemel en die aarde en alles daarin en alles daarop gemaak het, wanneer ek vanoggend soek na die dinge wat werklik vreugde bring in my lewe dan weet ek skielik nie wat ek gaan antwoord nie.

Ek sou maklik  kon sê: “Ek vind my vreugde in U en in U alleen…”. Dit sou waar wees, want net U weet hoe ek na U smag en hoe ek verlang om U met my ganse wese te aanbid en hoe belangrik dit vir my is dat U vreugde sal vind in my. Maar Lees voort “OGGENDGEBED 14 DESEMBER 2012”

OGGENDGEBED 13 DESEMBER 2012

Heilige Hemelse Vader, ek dink vanoggend aan Samuel na wie U drie keer moes roep voordat hy besef het dat dit U is wat roep. (1 Samuel 3:10) Ek wonder dan in die stilligheid hoeveel kere in my lewe het U al my aandag probeer trek het en ek dit nie besef het nie of nie raakgesien het nie.

ImageEk dink egter ook aan daardie kere wat ek wel besef het dat U my aandag probeer trek. Ek besef ook dat dit in tye van uiterstes was. Uiterste nood; uiterstste seer; uiterste eensaamheid; uiterste vreugde; uiterste dankbaarheid.

Ek besef U probeer dikwels my aandag trek in die alledaagse en die onopsigtelike.   Lees voort “OGGENDGEBED 13 DESEMBER 2012”

Goeie môre Hemelse Vader, hoe wonderlik is dit nie om hierdie dag nie net saam met U te begin nie, maar ook te weet dat U die hele dag so naby aan my sal wees.

U is my ewige metgesel, my medereisiger op die lewenspad.

Gee dat deur alles wat ek in hierdie dag sê en doen, Lees voort

OGGENDGEBED 2 DESEMBER 2012

Hemelse Vader, ek aanbid U in hierdie vroeë oggend as die Skepper van die hemel en die aarde. Hierdie is die eerste Sondag in daardie tyd van die jaar waarop ons begin om na te dink oor die betekenis van die koms van U Seun Jesus Christus.

Here Jesus, ek bid vir U liggaam wat vandag op miljoene plekke dwarsoor die wêreld bymekaar gaan kom. Sommige op erg tradisionele en selfs rigiede maniere en ander selfs sonder enige vorm van struktuur en voorspelbaarheid. Dankie dat U die vermoë het om by ons “boksies” verby te kyk en mense in hulle omstandighede te ontmoet en in U heilige teenwoordigheid te verwelkom.

Dankie vir die voorreg wat ek persoonlik het om met vakansie te wees.

Ek bid vir gelowiges wat so saam sal wees en vra dat U teenwoordigheid in hierdie dag ook genesing en versoening sal bewerk wanneer U kinders saamkom om U te aanbid.

Ek gee ook my lewe aan die begin van hierdie dag aan U oor om deur U gebruik te word soos U wil.

Laat U koninkryk in hierdie dag deur my ook op die aarde kom net soos in die hemel.

Amen

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑