WAG MET HEILIGE ONGEDULD

Advent beteken “wag”. Ons het gewag vir Kersfees. Ons kan nie sê dat ons gewag het vir die geboorte van Jesus nie. Hy is reeds gebore – ongeveer 2000 jaar gelede in Betlehem. Die beste wat ons kan doen is om te sê dat ons gewag het om die geboorte van ons Here Jesus Christus te vier.

Maar, Advent is nie die enigste seisoen van wag nie. Advent – die seisoen van wag – is bedoel om ons voor te berei vir lewe in geloof. Ons lewe in die geloof dat God besig is om ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde te skep. ‘n Nuwe toekoms van reg en geregtigheid; vrede en vryheid; versoening en herstel.

Hierdie werk waarmee God besig is, is egter nie so duidelik sigbaar nie. Ek dink maar net aan my eie lewe en my eie omstandighede en my werk met mense en hulle seer. Soms voel ek ook om te sê dat God se werk nie net “nie duidelik sigbaar” is nie. Ek voel selfs om met tye te sê: God se werk is afwesig. Sommer net nie daar nie. Ek sien nie eers die tekens dat iets besig is om beter te word nie.  Lees voort “WAG MET HEILIGE ONGEDULD”

OGGENDGEBED 27 DESEMBER 2012

Verbly julle in die hoop;

staan vas in verdrukking;

volhard in gebed. (Romeine 12:2)

Hemelse Vader, U het diep in my binneste die oortuiging bewerk dat U Seun Jesus Christus eendag weer gaan kom en dat ek en elke ander gelowige dan op die nuwe hemel en die nuwe aarde saam met Hom in U teenwoordigheid sal leef. In hierdie hoop verbly ek my. Maar, Here, ek besef ook dat as dit die enigste hoop is waarmee ek lewe – dat dinge eendag beter sal wees – is my geloof maar arm. Ek glo dat dinge vandag reeds anders kan wees. Ek verbly my in die wete dat ons deur klein dade van liefde en omgee die wêreld ‘n beter plek maak. Ek verbly my in die wete dat klein dade van omgee dikwels vir ander is asof die hemel en die aarde nuut geword het.

Mag ons egter nooit ophou om U vir die groot dinge te vertrou nie. Soms is groot dinge dat die regering van ons land sal begin om met onstag en respek vir U te regeer. Ons bid daarvoor. Ons bid dat hulle met verantwoordelikheid sal omgaan met die groot taak wat hulle het om die mense van hierdie land te versorg.

Soms is groot dinge klein dingetjies. ‘n Ooriwnning in my eie lewe of in die lewe van my gesin. Ek bid dat U sal gee dat ons gesin die teksn van U genade en U liefde sal vertoon.

Maar, Here, leer my om ook die onsienlike te sien. Die dinge wat U doen wat ongemerk verbygaan sodat ek my in die hoop kan verbly. Leer my om met ‘n geloofosoog meer te sien maar ook verder te sien. Leer my om die onsienlike te sien sien, want dan sal ek my werklik kan verbly in die klein, sienbare,  tekens van U nuwe toekoms.

Amen

Blog at WordPress.com.

Up ↑