WEEK VOOR PAASFEES

Gister (Sondag voor Paasfees) staan bekend as Palm Sondag.  Dit is die Sondag voor die kruisiging toe Jesus Jerusalem op die rug van ? jong donkie binne gegaan het. Johannes beskryf die gebeure so:

“Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en Hom tegemoet gegaan en uitgeroep:

‘Prys Hom!

Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!’

en

‘Die Koning van Israel.” (Johannes 12:12-13)

Paasfees staan vir my uit as die kruisiging, sterwe, begrafnis en opstanding  van die MESSIAS. Lees voort “WEEK VOOR PAASFEES”

Blog at WordPress.com.

Up ↑