TIENERS EN DIE BYBEL – DIE NUWE VERTALING HET OUD GEWORD

Ek het gisteraand met die groepie tieners in my belydenisgroep oor gebed gepraat. Uit die aard van die saak moes Matteus 6:5-13 deel van die egsprek wees omdat die Ons Vader gebed daar staan.

Ons begin toe deur vers vir vers in die 1983 vertaling (Vir ons garde nie Nuwe Vertaling) te lees. Ek het spesifiek die 1983 vertaling gekies omdat die van hulle wat wel die Ons Vader gebed as kind geleer het, daardie woorde sou geleer het.

Ons het begin deur die vers hardop saam te lees en dan praat ons in groepies van twee of drie oor die vers, waarna ons as groot groep die vers bespreek.

Ons kom toe by vers 6: Lees voort “TIENERS EN DIE BYBEL – DIE NUWE VERTALING HET OUD GEWORD”

MENS LEEF SOMS IN ONTKENNING – ELISA HET

Ons hoor soms die waarheid, maar dit maak nie saak hoeveel keer dit vir ons gesê word nie, ons aanvaar dit nie. In 2 Konings 2:1-8 lees ek van Elisa se ontkenning.

Dit ‘n redelik bekende feit dat Elia in die hemel opgeneem sou word.

“Die tyd het gekom dat die Here vir Elia in ‘n stormwind in die hemel sou opneem.” (2 Konings 2:1)

Die profete van Bet-El en die profete van Jerigo het vir Elisa gevra of hy besef dat dit vandag gaan gebeur. (Verse 3 en 5) Elisa se antwoord was elke keer kortaf.

“Ja, ek weet. Moenie daaroor praat nie.”

Ek dink meeste van ons weet van geleenthede wat mense vir ons dinge kom sê en oor goed praat waarvan ons eintlik nie wil hoor nie. Lees voort “MENS LEEF SOMS IN ONTKENNING – ELISA HET”

Blog at WordPress.com.

Up ↑