EN AANGESIEN DIE BULLS NOU IN PIENK SPEEL

Ek kry vanoggend ‘n epos met hierdie inhoud:

Since the Bulls will be playing in pink this year:

1. One lucky season ticket holder will win a free make-over during half time of each match. 

2. Fans will no longer be allowed to braai before kick-off, instead fondue stations will be available for snacks

3. The beer tent will no longer sell beer, but a wide variety of fruity drinks will be available Lees voort “EN AANGESIEN DIE BULLS NOU IN PIENK SPEEL”

KAIN EN ABEL 5

Ek lees in hierdie week Genesis 4 saam met my Belydenisgroep. Ek moedig hulle aan om elke dag die verhaal van Kain en Abel te lees. Ek skryf dan drie of vier sinne op ‘n Facebook Bladsy wat hulle kan lees en selfs saam oor gesels.

Hier skryf ek dan ‘n bietjie meer.

Jy kan die vorige skrywes hieroor gaan lees by: Kain en Abel 1; Kain en Abel 2;  Kain en Abel 3; Kain en Abel 4.

God dwing Kain om verantwoordelikheid vir sy dade te aanvaar. God kondig ook Kain se straf in geen onduidelike terme aan:

“Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal ‘n doellose swerwer op aarde word.” (Genesis 4:12)

Die Nuwe Testament stel dit so:

“Die loon wat die sonde gee is die dood.” (Romeine 6:23a)

Kain pleit versagtende omstandighede:

“My straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van my grond af, en tot U het ek nie meer toegang nie. Ek sal ‘n doellose swerwer op aarde wees, en wie my raakloop sal my vermoor.”

God gee toe:

“Nee! Wie Kain vermoor sal sewe maal gestraf word. Toe gee die Here vir Kain ‘n teken sodat niemand wat hom raakloop, hom sou doodmaak nie.” (Genesis 4:15)

God gee versagting aan Adam en Eva. Hulle sterf nie dadelik nie. Hulle word net uit die tuin verban om in die sweet van hulle aangesig hulle brood te verdien. God gee versagting aan Kain. Mense sou hom nie doodmaak nie. Net God mag doodmaak. Niemand mag Kain doodmaak nie.

Aan die kruis op Golgota pleit Jesus versagting:

“Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.”

En God staan versagting toe:

“Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.” (Romeine 6:23)

Ek dink nie ons hoef regtig bekommerd te wees dat mense ons sou wou doodmaak soos in die geval van Kain nie. Een ding weet ek, en dit is dat as die duiwel sy sin kry, sou hy ons graag wil doodmaak.

Maar God het vir my en my kinders en dalk vir jou en jou kinders ‘n merk gegee wat die duiwel sal herinner: “Hierdie een behoort aan My! Net Ek mag doodmaak!”

As jy weer oorweldig word deur jou sonde en onverantwoordelike optrede en jy wonder of God se genade vir jou genoeg is, vat aan jou voorkop. Daar het die waterdruppels geval waarmee God jou as sy eiendom gemerk het. Alhoewel almal van ons net soos Kain maar ‘n ernstige geneigdheid tot sonde het, beteken dit nie dat ons nie aan God behoort nie.

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑