KAIN EN ABEL 2

Genesis 4 is die verhaal van Kain en Abel en die gedeelte wat ek hierdie week saam met my belydeniskals lees. Ek het gister ook ‘n paar gedagtes hieroor geskryf.

Kain en Abel het gaan offer. God het Abels se offer aanvaar, maar nie Kain sin nie.

Kain het depressief geword oor sy offer nie aanvaar is nie. Gister het ek geskryf oor die gedagte dat Kain se lewe van so ‘n aard was dat God nie sy offer aanvaar het nie.

Vandag wil ek graag die gedagte beklemtoon: God is altyd op die spoor van die sondaar.

In Genesis 3 lees ons van die sondeval.

“Maar die Here God net na die mens geroep en vir hom gevra: “Waar is jy?” (Genesis 3:9)

God was op die gevalle Adam en Eva se spoor. Hy wou hulle nie laat los nie.

Hier is dit weer dieselfde. Kain het haat en bitterheid in sy hart. Hy is kwaad vir God en hy haat sy broer. En God neem die inisiatief – God maak kontak:  Lees voort “KAIN EN ABEL 2”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑