LYFSTRAF IS SINLOOS

Twee Sondae terug is ons besig met ons laaste lied van aanbidding in ons lof en aanbidding deel van die erediens. Ek hoor eers ‘n kind (Ongeveer 2 jaar) wat rusteloos is en sien daarna hoe die pappa opstaan en met haar uitstap. Hy bly rustig en sy was ook redelik rustig.Ek kon ook nie agterkom dat die gebeure enige iemand in die gemeente gesteur het nie.

Net voor ek begin preek, maak ek toe die opmerking dat dit my as liturg sou omkrap as ek sien hoe ‘n kind by die kerk pakslae kry oor hy/sy nie stilsit en stilbly nie. Want, sê ek, dit is nie goed dat die kind die kerk assosieer met ‘n plek waar hy/sy pakslae kry wanneer sy nie daarin slaag om vir ‘n uur lank stil te sit nie. Ek sal so ‘n kind nie baie kwalik neem as hy/sy so negatief voel oor kerk dat hy/sy ophou kerk toe kom wanneer hulle self kan kies of besluit nie.

Ek verwag ‘n paar gaan dalk sê dat hulle pakslae by die kerk gekry het en tog steeds kerk toe gaan, maar dit bewys niks oor lyfstraf nie, maar wel baie oor die persoon wat die negatiewe belewenis te bowe kon kom en nie permanent sy/haar rug op die kerk gedraai het nie.

Maar ek wonder toe ook hoe voel ‘n kind wat sy/haar ouerhuis met lyfstraf assosieer.

Ek voel al baie lank dat lyfstraf sinloos is. Lyfstraf in die huis en lyfstraf in die skool en lyfstraf waar ookal.

Nou het daar ‘n artikel in die Canadian Medical Association Journal verskyn. Die Kliniese Kindersielkundige en hoofskrywer van die artikel, Joan Durrant, skryf:

“We find children who are physically punished get more aggressive over time and those who are not physically punished get less aggressive over time,”

In meer as 80 studies wat oor die effek van lyfstraf gedoen is, kon nie een van die studies positiewe assosiasies met betrekking tot lyfstraf vind nie. Volgens die artikel gebeur dit dat kinders wat geslaan word depressief raak en ‘n gebrek aan eie waarde ontwikkel. Lyfstraf kan kinders selfs aanmoedig om leuens te vertel aangesien hulle desperaat is om lyfstraf vry te spring.
In ‘n artikel wat op 28 Junie 2011 in Time Healthlandverskyn het, verskyn die volgende opmerking:

“Moms and dads who spank do so because they believe it’s effective, and research actually shows that it is — in the short term. A child reaching for a tempting object will stop if he gets swatted. “It does work in the immediate moment, but beyond that, in most cases, it’s very ineffective,” says George Holden, the study’s author and a professor of psychology at Southern Methodist University. “The most common long-term consequence is that children learn to use aggression.”

‘n Laaste aanhaling:

“According to Durrant and Ensom, numerous studies have found that physical punishment increases the risk of broad and enduring negative developmental outcomes, including mental health disorders and slower cognitive development.

Wat dan nog van ‘n onderwyser wat lyfstraf toepas?

 

26 thoughts on “LYFSTRAF IS SINLOOS

Add yours

 1. Nope jammer, ek is nie (dis noudaarteen nie)… Ou Spock was ook daarteen?!. Ek is wel teen mishandeling, en nie net die soort wat pimpel en pers is nie, maar ook mishandeling waar ‘n gewone pakslae sonder die nodige liefde en vooraf oorweging plaasvind. En ook teen diegene wat NIE lyfstraf toepas nie, maar die kind so “mondelings” bykom dat pa/ma maar eerder niks moes gesê het nie en eerder ‘n pak slae moes gegee het.

 2. @Ekke – moet mens hierdie wetenskaplike navorsing ignoreer?

  Ons oudste kinders het wel pakslae gekry. Ons oudste dogter is 14 jaar ouer as haar jongste sussie en haar boetie 9 jaar. Hulle het al met ons daaroor gepraat. Sy het nie pakslae gekry nie. Ek en my vrou is trots op haar en op wie en wat sy besig is om te word. Ek is dikwels spyt dat ek lyfstraf op die ander kinders toegepas het.

  DIt was moeilik en ons moes baie kreatief wees in ons opvoeding. Ons moes konsekwent wees in ons reëls en hard werk om ‘n verhouding te bou waar ons verskille met gesprek sonder enige vorm van geweld kon hanteer. Dit het gewerk. Sy is hierdie jaar 16.

 3. Lyfstraf? Dit is ‘n baie moeilike een die.
  Dit gaan alles oor disipiline en verskil van persoon tot persoon. My pa het byvoorbeeld nooit, maar nooit lyfstraf toegepas nie en tog het ek die grootste respek vir hom gehad en nooit, maar nooit kanse met hom gevat nie. My ma, aan die ander kant het so nou en dan die houtlepel ingelê, maar ons het lekker kanse met haar gevat.
  Ek het gelukkig ook nie nodig gehad om my twee seuns te disiplineer deur lyfstraf toe te pas nie – miskien een of twee keer toe hulle klein was en dan wel met ‘n houtlepel (met die naam “moegggepraat”). “Moeggepraat” was maar altyd deel van die gesin en ons het hom nogal gerespekteer as kinders.
  Ek dink tog dat lyfstraf in sekere gevalle (dalk?) meer goed as kwaad kan doen, mits dit gepaard gaan met liefde en opvoeding en nie uit woede nie.
  Ek kan egter nie lyfstaf in skole en deur ander persone, anders as die ouers self, aanvaar nie. Daar is ander maniere om disipline toe te pas.
  ‘n Ouer wat so nou en dan bietjie “wiks”, kan dalk net die regte uitwerking hê, maar die toepas daarvan moet opbouend / positief en nie neerhalend / verneerderend wees nie en moet altyd privaat gedoen word.

 4. Ek stem saam met Ekke. Lyfstraf kan nie gelykgestel word aan mishandeling. Ek is ook nie ten gunste van elke tweede dag pakgee nie. Maar ‘n goeie pakslae op sy tyd het nog nooit skade gedoen nie. Ek kan regtig getuig dat die lyfstraf wat ek af en toe gekry het (hoofsaaklik op skool), regtig nie veel skade aan my menswees aangerig het nie. Ek dink daar is vele ander dinge wat sielkundig baie meer skade aan kinders aanrig, soos bv. rolprente, televisieprogramme, boeke, asook verbale vernedering. Sinnelose lyfstraf is uit, maar lyfstraf is nie sinneloos nie.

  1. Hi boerinbalingskap,
   Ek het ‘n onderwyser (bynaam was “Baber”) op hoërskool gehad wat my en ander feitlik weekliks met ‘n rottang geslaan het dat dit “bloed getrek het” en blou/pers hale vir weke gelaat het (werklik) en dit voor die hele wiskunde klas en baie keer oor nietighede – soos as ‘n stap uitgelaat in ‘n berekening, of so iets. Die gevolg was dat ek ‘n haat in wiskunde en die persoon ontwikkel het op skool en eers weer op universiteit my belangstelling in “somme” teruggevind het. Hy het my selfvertoue, menswaardigheid en menswees totaal afgebreek en dit is waarom ek glad nie ten gunste is van lyfstraf in skole nie – daar is ander maniere om disipline toe te pas en om kennis oor te dra. Dit hoef nie voor my “girlfriend” en ‘n klas vol kinders van agter af ingemoker te word nie – tot 6 houe met ‘n rottang op ‘n keer vir ‘n foutiwe berekening is “aanranding met die oog om ernstig te beseer” en nie die toepas van disipline nie. Vra gerus van my tydgenote wat op Stilfontein Hoërskool in die jare voor 1960-1970 wiskunde gehad het. Ou Baber was ‘n legende van sy tyd en ek dra dalk nog steeds sy “handtekening” op my agterstewe, want ek het weekliks deurgeloop.
   Aan die ander kant is daar weer mense wat deur middel van woorde meer blywende skade en die afbreek van menslikheid en selfvertroue kan veroorsaak as wat ‘n “wiks met moeggepraat” hier en daar ooit kan veroorsaak.
   Lyfstraf is ‘n baie persoonlike ding vir die wat dit uitdeel en vir die wat dit ontvang, tot so ‘n mate dat mens dit nie net bloot as “sinneloos” mag afmaak nie. Soms is “‘n piets” baie beter as medisyne vir sommiges, mits dit reg hanteer word. Vir ander “werk” dit doodeenvoudig nie. Lyfstaf deur enige persoon, anders as deur die ouers self, is taboe vir my.

 5. SPREUKE 23:12 Bring jou hart na die tug en jou oor na woorde van kennis.
  SPREUKE 23:13 Hou die tug nie terug van die seun nie; as jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie.
  SPREUKE 23:14 Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red.

 6. Hierdie is nou vir my interresant.

  Ek lees in die artikel dat hier navorsing oor ‘n tydperk van 20 jaar gedoen is en dat meer as 80 navorsingsprojekte deur kliniese sielkundiges bewys dat lyfstraf kinders onder andere meer aggressief maak, hulle selfbeeld aftakel en hulle eiewaarde skade doen. Tog kies mense om die bewyse te ignoreer en lyfstraf te regverdig en waarskynlik self toe te pas. Met ander woorde op grond van kliniese navorsing ‘n bewuste keuse om jou kind meer aggressief te maak,, sy/haar selfbeeld af te breek ens.

  Maak nie vir my lekker sin nie.

  Het enige een jagternw1976 wat so lekker Spreuke aanhaal se “link” gevolg. Gaan kyk bietjie hoe lyk aggressie.

  Hierdie redenasie is amper soos om te redeneer: My oupa het 80 jaar lank gerook en hy is nie dood aan kanker so ek sal maar my kinders laat rook.

  Ek dink lyfstraf werk vir ouers wat nie kans sien vir die harde werk aan verhouding van wedersydse agting en respek waar dissipline op ‘n positiewe, opbouende en wedersyds aanvaarbare manier te toegepas kan word.

 7. Ek stem saam, Attie. Ek het my oudste twee kinders met lyfstraf gedissiplineer. Toegegee, nie baie gereeld nie, maar ek het geslaan as ek die dag geslaan het. Ek dink die 2 het heel oukei uitgedraai. My laatlam het dit vrygespring – met die jare het daar bietjie wysheid bygekom. 😉
  Die groot verskil tussen hom – en ek het regtig die minimum dissipline-probleme met hom – en die twee oueres, is dat hy nie ‘n tikkie aggressie in hom het nie. ‘n Baie vredeliewende, ‘contented’ kind. Dalk is dit maar net sy persoonlikheid, maar ek vermoed die feit dat fisiese geweld vir hom vreemd is, ook ‘n rol speel.

 8. Geagte Gert.

  My aggressie is nie as gevolg van ‘n pak slae op skool of by die huis nie. Nee ou Gert – Lees waaroor ek skryf – dan sal jy sien waar my aggressie vandaan kom. Lees ook sommer jou Bybel, of Google dit (as jy nie een het nie). Ek haal net “lekker” aan wat daar staan. Wat is jou kommentaar oor Spreuke ?

  Groetnis

  Die uwe

 9. Ek self glo nie in lyfstraf nie en al het ek in die dertigerjare groot geword, het ek nooit ‘n pak slae by my ouers gekry nie. Wel by ‘n onderwyser, maar die woorde wat een onderwyser my toegevoeg het, het baie groter skade gedoen as die lyfstraf wat ek by die ander onderwyser gekryhet.

  Daarby glo ek ook nie mens moet ‘n kind vir elke neteligheid straf nie. Kinders groot maak is harde werk want dit vra dissipline van die ouer self wat soms moeiliker is as om ‘n straf uit te deel. Maar wat al die jare my geleer het, is dat elke kind uniek is met ‘n eie persoonlikheid. Daar is ook nie so iets soos vaste reëls vir straf nie en wanneer dit nodig is om te straf moet mens na die kind se persoonlikheid kyk. Een kind sal miskien goed reageer op ‘n pak slae maar die volgende kind sal dit so rebels maak dat die straf erger gevolge het as die oortreding self. Dus is dit baie belangrik om jou kind goed te ken, tyd saam met hom of haar te spandeer en te weet wat dit is wat hom of haar laat tick.

 10. In ons onderwysstelsel van die vorige bedeling was lyfstraf n algemene verskynsel.Ek dink n pakslae op sy tyd en reg toegepas het niemand nog skade aan gedoen nie.Ek moet egter byvoeg dat sekere onderwysers,toe ek op skool was gruwelik hulle magte misbruik het wat veroorsaak het dat jy hulle begin haat het en so die vakke gelos het wat jou duur te staan gekom het.Om een of ander rede was dit veral die wiskunde en wetenskap onderwysers wat die probleem was.Ek stem saam met Johan dat party van hulle se optrede aan aanranding gegrens het.Hoe kan n mens in elkgeval logies dink as jy n som op die bord moet doen en iets verkeerds skryf en n hou dan met n bordpasser op jou agterstewe kry.Baie interessante skrywe en kommentare.
  Groetnis.

 11. Jagternw1976 – Daar staan ook in Efesiërs 6:4 :En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil.” En daardie “tug” beteken nie lyfstraf nie. Hierdie studie wys nou dat lyfstraf kinders aggressief maak.

  Werner: Jy sê: “Ek dink n pakslae op sy tyd en reg toegepas het niemand nog skade aan gedoen nie.” Dit lyk my hierdie studie het jou verkeerd bewys. DIt het skade gedoen en dit doen steeds skade.

 12. …daar druk ek te gou die knoppie… Die artikel wys ook dat lyfstraf per se nie bloot as negatief afgeskryf kan word onder alle omstandighede nie en dat dit ook nie noodwendig ‘n aanduiding is van latere aggressiewe gedrag nie. Dit laat my nogal dink aan ander, soortgelyke debatte, soos bv. oor die doodstraf ens. (skrik dit mense af, of nie?). Daar is geen universele, bree kwas antwoorde nie. Elke situasie is uniek.

 13. Gert – Soos ek dit geskryf het: Ek wil nie hier op Attie se plek met jou verder hare kloof oor die onderwerp nie. Kyk gerus verder na my blog en daar kan ons mekaar kaalvuis aanvat.

  1. jagtersnw1976 en Gert,
   Ek dink julle moet altwee kom buk vir “6 van die bestes” – net ‘n grappie. Interesante gesprek gewees, nê Mnre?

 14. Ek kan sien dat mense se definisies oor lyfstraf verskil: vir baie mense beteken dit dissipline d.m.v. fisiese geweld. Vir my is die hou op die boud net ‘n klein deel van lyfstraf en ek kan verstaan dat as dit jou volle definisie daarvan is, dit nie goeie gevolge kan hê nie.

  My ouers het egter ‘n uitmuntende voorbeeld gestel. As ek iets verkeerd gedoen het, is ek aangespreek, verduidelik hoekom dit verkeerd was en nog twee kanse gegee om my gedrag te modifieer. Teen die derde kans het ek geweet ek kry ‘n pakslae. Dan moes ek in die badkamer gaan wag en voor ek pak gegee is, is daar weer verduidelik hoekom, sowel as hoeveel houe ek gaan kry. Ek het dus die vermoë gehad om die pak heeltemal vry te spring as ek sou luister ná die eerste konfrontasie. Ons mag ook van ons ouers verskil het en as ons met ‘n goeie argument vorendag kom oor hoekom ons nie gestraf moes word nie, sou dit aanvaar word (ongelukkig was my ouers meestal reg!)

  Ek en my twee sussies het ook uiteenlopende persoonlikhede gehad en ons dissipline is daarby aangepas. Vir my oudste sus was ‘n pak slae op sy tyd net die regte medisyne om ‘n rebelse tiener in toom te hou. Vir my jongste sus was pakslae nie so effektief nie – synde ‘n meer sosiale persoonlikheid te hê was dit vir haar heelwat erger om afgesonderd in haar kamer te moet bly. Sy sou die pak verkies want dis vinniger verby, maar die impak was nie genoeg om gedragsverandering mee te bring nie.

  Danksy my ouers se goeie opvoeding en gebalanseerde uitkyk op lyfstraf is ons al drie goed aangepaste volwassenes, met geen probleme met aggressie of geweld nie en boonop ‘n gesonde verhouding met ons Hemelse Vader, want as dissipline en vaderskap vir jou so mooi gemodelleer word, kan dit nie anders nie.

  Ek glo dat as die Bybel vir ons sê dat ons die roede nie moet spaar nie, dit beteken dat jy jou soms tot die roede sal moet wend, nie dat dit as ‘n reël net uitgepluk moet word nie. Ek dink ook dat as 80 kontemporêre studies dui op negatiewe asosiasies, moet ons dalk weer gaan kyk na hoe die lyfstraf toegepas word en of dit op ‘n Bybelse manier toegepas word, voordat ons net blatant aanvaar dat die Bybel verkeerd is.

  Straf in al sy vorme moet in liefde geskied, anders sal daar negatiewe assosiasies wees.

 15. Attie, ek eet nie elke stukkie “kliniese” navorsing soos soet koek op nie. Jy weet mos hoe die modernisme/post-modernisme ook hierdie veld geraak het. Wetenskaplike navorsing is nie en kan nie volledig objektief wees nie. ‘n Navorser kan bewys wat hy wil deur die regte groep te kies, vrae te stel ens. Al wat ek bedoel is:
  * ek is nie teen lyfstraf nie. Soos iemand gesê het; ‘n goeie pak slae op sy tyd is baie waardevol
  * ek is ook nie vir lyfstraf wat, soos iemand anders hierbo ook uitgewys het, totaal mishandeling is nie
  * ek is teen “sielkundige” dissipline wat soms so afbrekend is, dat dit ewe skadelik vir kinder is
  * ek is nie oortuig dat lyfstraf per se agressie veroorsaak nie; en, hoeveel non-lyfstraf kinders is nie ook agressief oor liefdelose en afwesige ouers nie?
  * ek is wel vir dissipline MET LIEFDE; met inagneming van die oortreding, die kind, die situasie, die persoonlikheid ens.

  Dit is dus vir my nie ‘n eenvdoudige “vir of teen” lyfstraf nie. Daar is net te veel aan mens-wees wat ‘n invloed uitoefen en wat kliniese navorsing se resultate skeef kan trek.

 16. Dankie @boerinballingskap; dis ook wat ek dink! Dat navorsing nie finale antwoorde oor menslike gedrag kan gee nie want mens-wees het is net te kompleks.

  Die link wat jy gegee het praat ook van die VERHOUDING, wat ek ook glo, baie NB is. My pa het my die pak van my lewe gegee toe ek amper die huis afgebrand het. EK het dit dubbel en dwars verdien en ek het NOOIT gedink my pa het my “abuse” nie. Ek het geweet dat dut uit liefde was en daar was ‘n ongelooflike lekker verhouding tussen my en my pa. Maroela ontgroening het my “abuse” en ek dink nie dit was sinvol nie!

 17. Ek stem saam Ds. Attie. Ek dink die Pa moes daar gestraf word. Hy het verkeerd opgetree teenoor die Kind.

  Ek sien baie ouers het ‘n wanbegrip van hoe wat en waar dissipline toegepas moet word.

  Jy kry soet-stout kinders en lelik-stout kinders.

  Die stituasie moet die straf regverdig. Ek vra myself altyd af: wat sou Jesus gedoen het in so ‘n geval?

 18. Ek stem saam dis nie vir jong kinders (of meisies) nie, maar daar is niks om ‘n tienerseun reg te help soos ‘n ordentlike pakslae nie. Ons was 4 broers en my pa het ons nooit geslaan toe ons klein was nie, net altyd gewaarsku dat dinge verander as ‘n man eers 16 is. En glo vir my, hulle het verander! Na 16 het Pa die praatwerk vir die plankie gelos, en ons het baie mooi in ons spore getrap. My laaste loesing was matriek en ek glo tot vandag dis die enigste rede dat ek nie gedruip het nie!

 19. Ek weet nie… Spock was die eerste wat lyfstraf ogv sielkunde afgeskaf het, en ek verbeel my hy was spyt daaroor. Ek stem saam dat lyfstraf baie sleg kan uitgaan, maar terselfdertyd is daar ook baie positiewe getuienis en gevalet van GEPASTE lyfstraf. Gesindheid, konteks en persoonlikhede moet natuurlik in ag geneem word.

  Ek weet nie, is dit nou nie weer ‘n geval van sommige wat dit misbruik, maak nou sommer ook die goeie gebruik daarvan sinloos nie? Watter volgende studie gaan vir ons vertel dat ons binne-aarse voeding moet gebruik want die skade wat obesity, bullemie en anerexia aanrig is te erg. Ek weet dié voorbeeld grens aan die belaglike, but you get my point

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: