MISSIONER: BRING MENSE BY JESUS

Ek hoor Saterdag  John Burke van Gateway Church maak hierdie opmerking op ‘n video snit : “If your unchurched friends are not coming to faith and becoming the church, you are not missional. Period.” Ek maak toe die opmerking dat ek nie meer met die opmerking kan saamstem nie. Iemand maak toe die opmerking dat ek hy nie meer met die opmerking kan “disagree” nie. Die persoon het my toe aan die dinge gesit.

John Burke was by die geleentheid spreker by die 2010 VERGE-NETWORK konferensie. Ek volg graag VERGE NETWORK vir twee redes. Die een is die klem wat die groep op disselskap plaas, en dan natuurlik hulle benadering tot die missionale karakter van die kerk. VERGE-NETWORK plaas dan ook baie klem op Missionêre Geloofsgemeenskappe as die manier waarop die kerk in ons post-moderne wêreld behoort te funksioneer.

John Burke verwoord my kommer. Ons kerke is besig met geweldig baie missionêre aksies. Die NG Kerk is naas die staat die organisasie wat die meeste geld spandeer aan mense in nood in Suid Afrika. Ek weet van geen gemeente wat nie self fisies ‘n missionere projek in hulle onmiddelike omgewing en gemeenskap het nie. Maar… week na week, maand na maand, jaar na jaar is dit dieselfde gesigte wat voor ons sit. Lees voort “MISSIONER: BRING MENSE BY JESUS”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑