DIE BELHAR BELYDENIS IN KONTEKS

Die Algemene Sinode van die NG Kerk het op die pas afgelope sitting besluit om die Belhar Belydenis op kerkordelike wyse ’n Belydenisskrif van die NG Kerk te maak. Die besluit van die Algemene Sinode het slegs die proses aan die gang gesit om die Belhar belydenis een van die Belydenisskrifte van die kerk te maak.

Die besluit lees so:

“Die Algemene Sinode besluit om die Belydenis van Belhar op kerkordelike wyse deel van die NG Kerk se belydenisgrondslag te maak en dra dit aan die Moderamen op om die nodige kerkordelike prosesse hiervoor in werking te stel.”

Alhoewel ek nie 100% seker is van die proses nie, verstaan ek dat twee derdes van alle kerkrade met ’n twee-derde meerderheid Belhar as Belydenisskrif moet aanvaar voordat dit ’n Belydenisskrif kan wees. Die reaksie op die besluit toon dat hierdie ’n hoogs emosionele saak is en dat die pad vorentoe nie maklik gaan wees nie. In teorie is daar dus ’n moontlikheid dat plaaslike kerke en streek-sinodes die proses sou kon stuit.

ANDER BELYDENISSKRIFTE

Ek het reeds ’n paar gesprekke hieroor met individue gevoer. Vir baie van hulle het ek twee vrae gevra. Lees voort “DIE BELHAR BELYDENIS IN KONTEKS”

Blog at WordPress.com.

Up ↑