KAN BYBELLEES MENS VERANDER?

Ek lees in hierdie week ’n artikel in Christianity Today oor navorsing wat deur LifeWay Research gedoen is met betrekking tot die invloed wat Bybellees op mense het.  Alhoewel hierdie navorsing in die VSA gedoen is, kan dit tog ook ’n aanduiding wees van wat ons kan verwag.

89% van die gesinne in die VSA het Bybels en die gemiddelde gesin het 4.1 Bybels in die huis. In hierdie navorsing het hulle egter spesifiek gevra na die verskil in mense se leefstyl wanneer iemand die Bybel op sy eie lees. Byvoorbeeld het die navorsing getoon dat gereelde Bybellesers se weerstand teen aborsie en homoseksuele huwelike en verbintenisse toegeneem het.

Die navorsing het egter ook bevind dat mense wat gereeld die Bybel op hulle eie lees meer en meer daarvan oortuig is dat die wetenskap kan bydra om die heerlikheid van God te openbaar en dat wetenskap en die Bybel tog op ’n manier versoenbaar is. Lees voort “KAN BYBELLEES MENS VERANDER?”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑