die belangrikheid van kleingroepe

Die Bybel plaas ’n besondere klem op gelowiges wat in kleiner groepe bymekaar moet kom. In die Nuwe Testament is daar verskeie plekke waar daar na kleingroepe in die vroeë kerk verwys word. (Handelinge 2:46; 12:12; 20:8; 20;20; Romeine 16:4-5; 1 Korintiërs 16:19; Kolossense 4:5; Filemon 2) Daar is ook sekere opdragte in die Bybel wat daarop dui dat dit gedoen moet word. Hierdie opdragte het hoofsaaklik te make met dinge wat nie moontlik is om in ’n groot groep soos ’n gemeente of dan ’n Sondag-erediens bymekaar te kom. Christene het ’n verantwoordelik om mekaar te dien. (Hebreërs  3:13; 10:24-25; Galasiërs  6:2; Kolossense  3:16; Jakobus 5:16; 1 Petrus 4:8-9; Efesiërs 4:32) Die verskeie “mekaar-tekste” in die Nuwe Testament noodsaak dat Christene in kleiner groepe bymekaarkom om mekaar te dien en te bedien.

Die liefdesgemeenskap wat in kleingroepe beleef word, is ’n deurlopende tema in die Bybel. God roep vir Hom ’n volk en hulle word georganiseer in families wat deur familiehoofde en ander leiers bymekaargehou word. Lees voort “die belangrikheid van kleingroepe”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑