Stiltetyd – gebed

Gebed is ‘n wesenlike deel van stiltetyd. Jesus het vir sy dissipels die Ons Vader gebed geleer. Die Roomsekatoelike bid die Ons Vader deurlopend. Ek reken dat dit selfs n goeie gebruik of gewoonte kan wees. Ek weet van besware teen gewoonte-Christene ens. maar daar is slegter gewoontes wat ‘n mens sou kon aanleer. Probeer gerus net vir een daag om elke uur op die uur vir ‘n oomblik stil te raak en die Ons Vader gebed te bid. Besef dan die dissipline wat daarmee gepaard gaan maak kyk veral of dit dalk vir jou enige betekenis gehad het.

Volgens die evangelies was Jesus dikwels alleen om te bid. Frank Laubach en Brother Lawrence het ‘n besondere boekie geskryf: “Practicing the Presence of God.” Frank Laubach het eintlik die boekie geskryf en groot dele van Brother Lawrence se werk bygesit. Die tweede helfte van die boek is net Brother Lawrence se werk. Lees voort “Stiltetyd – gebed”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑