dissipelskap – meer en meer soos jesus (4)

GOD GEBRUIK SEERKRY OM MY TE LEER OM TE VERGEWE.

 Probleme is deel van my lewe omdat die sonde God se mooi wêreld verwoes het.

Versoekings is deel van my lewe omdat Satan my geestelik groei wil keer.

Seerkry is deel van my lewe omdat mense as gevolg van die sondeval ander mense seermaak.

 Jesus het ons geleer om te bid: “… en vergewe ons ons oortredinge soos ons die vergewe wat teen ons oortree.”

 Ons reageer op verskillende maniere wanneer ons seerkry. Sommige mense onttrek van die persoon en verkies om liewers so min as moontlik met die persoon te doen te hê. Ander wag op ’n geleentheid om die persoon terug te betaal vir dit wat hy/sy aan my gedoen het. Ander gebruik elke moontlike geleentheid om vir wie ook al te sê wat die persoon gedoen het en wat die persoon steeds doen.

 Net soos Jesus probleme en versoekings gehad het, so het Jesus ook hierdie seerkry beleef.

 “Die mense wat daar verby geloop het, het Jesus gelaster… Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot… Op dieselfde manier het die rowers wat saam met Hom gekruisig is, Hom ook beledig.” (Matteus 27:39-44)

 “Toe sê Jesus: ‘Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen dit nie!’” (Lukas 23:34)

 Wanneer Jesus sê: “Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.”, dan gebeur daar drie dinge: Lees voort “dissipelskap – meer en meer soos jesus (4)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑