ek is hier om god te aanbid (4)

EK MOET GOD LIEFHÊ MET MY HELE VERSTAND.

Die wesenlike van ons godsdiens is om ons lewens aan God te gee op ’n manier waarvan Hy hou. Ek gee my lewe aan God deur Hom lief te hê met my hele hart en my hele verstand en al my krag. Ek het die Here met my hele hart lief wanneer ek emosies van liefde teenoor Hom kan uitleef.

Tweedens moet ek God met my hele verstand liefhê. Net soos daar mense is wat geleer is dat geloof en gevoel nie saamgaan nie, is daar ook die wat geleer het dat mens se verstand in jou verhouding met God nie belangrik is nie. Net solank as wat jy Hom liefhet. Natuurlik is die een net so min waar as die ander. Ek moet God ook met my verstand – my hele verstand – aanbid.

In Romeine 12:1 lees ons dat God daarvan hou dat ons ons lewens as ’n lewende en heilige offer vir Hom gee. Hierdie lewe sluit my verstand of my brein ook in.

’n Mens se verstand het onder andere te make met feite, kennis, inligting, dinge wat ek weet en leer en onthou en memoriseer en verstaan en deurdink. Geestelike groei is om God meer en meer lief te kry, maar ook om God beter te leer ken deur meer en meer van Hom te ken en te verstaan. Bv. Iets soos die Drie-eenheid. Hoe moet ons die Drie-eenheid verstaan? Wat beteken dit as ons sê dat God drie is, maar dat Hy terselfdertyd ook een is? Wat sê die Nuwe Testament alles oor Jesus? Wat is die werk van die Heilige Gees volgens die Bybel? Wat bedoel ons as ons sê dat die kerk die liggaam van Christus is? Hierdie kennis is ’n wesenlike deel van ons lewe van aanbidding. Aan die een kant is dit belangrik om hierdie kennis te hê, maar aan die ander kant, hoe meer ’n mens van God weet, hoe meer besef jy ook hoe min jy weet. Jy ontdek met jou verstand hoe onbeskryflik groot en heerlik God is – en dit dring jou tot verwondering. Verstom voor die grootheid van God.

Ek dink baie keer die aanbidding met die verstand begin as die bymekaar van inligting oor God, maar kort voor lank word hierdie kennis oor God, kennis van God en lei tot aanbidding. Dikwels woordlose verwondering.

Maar, my verstand is nie net die hele tyd besig met die verwerking van inligting of feite nie. Lees voort “ek is hier om god te aanbid (4)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑