ek is hier om god te aanbid (3)

’n LEWE AAN GOD GEOFFER

By geleentheid was Jesus in gesprek met ’n groep godsdienstige leiers in Jerusalem. Die godsdienstige leiers het Jesus met die een vraag na die ander in ’n hoek probeer dryf. Aan die een kant was dit in daardie tyd die gebruik dat die verskillende rabbi’s of leermeesters mekaar probeer vasvra, maar aan die ander kant wou hulle bewys dat Hy nie alles is wat Hy sê Hy is en dalk dat Hy besig is om die mense te mislei. Een van die godsdienstige leiers het die hele tyd eenkant gestaan en na die vraag en antwoord sessie tussen Jesus en die ander godsdienstige leiers geluister. Hy kom toe agter dat hulle Jesus nie gaan vasvra nie. Hy vra toe die belangrikste vraag wat moontlik gevra kan word. “Wat is die heel grootste gebod?” Met ander woorde: Wat is die belangrikste? Wat is die kern van die godsdiens? Wat kom heel eerste? Of dan soos dit in Romeine 12 dit stel: Wat is die wesenlike van die godsdiens.

Jesus antwoord: “Luister Israel, die Here ons God is die enigste here. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.” (Markus 12:30)

Volgens Romeine 12 is die wesenlike van ons godsdiens dat ons onsself as lewende offers aan God sal gee. ’n Lewende en heilige offer is ’n mens wat God met sy hele hart en met sy hele verstand en met al sy krag liefhet.

Jou hart en jou verstand en jou krag is jou hele lewe. Nadat jy jou hele hart en jou hele verstand en al jou krag vir God gegee het, het jy niks meer om te gee nie.

  1. 1. Ek moet God liefhê met my hele hart. Lees voort “ek is hier om god te aanbid (3)”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑