Jesus Christus alleen

Ek het nog altyd ’n ongemak of dan, ’n onrustigheid dat die kerk al hoe meer ’n boodskap verkondig wat neerkom op ’n “social gospel”.  Ek het al by herhaling gesê en in my preke genoem dat ek dink dat die kerk een tree te vêr gee. Met al die klem op die rol van die kerk in die gemeenskap ens., het ons die gemeente en dan selfs die individu mis getree. Somtyds was ek selfs van mening dat die kerk dink dat dit nie moontlik is om mense in ’n persoonlike verhouding met God te laat leef nie en daarom skuif die fokus van die individu en die gemeente na die gemeenskap.

Len Sweet en Frank Viola het ’n boek “The Jesus Manifesto” geskryf. Die boek is ’n uitvloeisel van ’n artikel met dieselfde titel wat hulle in 2009 gepubliseer het. Kortom kom dit daarop neer dat Jesus Christus nie meer die middelpunt van die kerk (verskoon die veralgemening) is nie. Hier kan jy ook n onderhoud lees wat met hulle gevoer is.

In die artikel verwoord hulle dit so:

“We believe that the major disease of the church today is JDD: Jesus Deficit Disorder. The person of Jesus is increasingly politically incorrect, and is being replaced by the language of “justice,” “the kingdom of God,” “values,” and “leadership principles.”

En ’n bietjie vêrder in dieselfde artikel: Lees voort “Jesus Christus alleen”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑