deïsme – god het wel geskep, maar…

Deïsme se basiese uitgangspunt tot die lewe is: God het wel geskep, maar daarna sy rug op die skepping gedraai  en alle betrokkenheid by die skepping gestaak.

In hierdie benadering sou die implikasie van die sonde iets wees soos: “Kyk watter gemors het die mens van hierdie skepping gemaak, maar helaas ek gaan nie daarmee inmeng nie.”

God het wel ‘n plan met die skepping en nadat Hy geskep het, het Hy die plan in werking gestel en die plan sal verloop soos Hy bedoel het, maar Hy gaan geensins daarmee inmeng nie. “What must be, will be.”

Dit beteken dat Hy wel bestaan, maar dat jy en jou lewe en jou probleme nie vir Hom belangrik is nie. Alhoewel God graag wil hê dat jy ‘n mooi en goeie lewe moet lei, is jy geheel en al op jou eie. Lees voort “deïsme – god het wel geskep, maar…”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑