die algemene sinode se reaksie

In alle billikheid moet ons na verlede week se gesprek oor saamwoon, die reaksie van die Moderatuur van die Algemene Sinode oor die saamwoon debat ook plaas.

Na aanleiding van die persberigte dat die NG Kerk die goedkeuring van die saamwoon van paartjies oorweeg en die daaropvolgende hewige openbare gesprek, stel ons graag die volgende:

Die Moderatuur herbevestig die standpunt dat slegs die liefdesverbintenis tussen een man en een vrou wat volgens kerklike en wetlike voorskrifte in ‘n huwelik bevestig is, uitdrukking gee aan die NG  Kerk se siening van ‘n huwelik. Ons is daarvan oortuig dat volle geestelike en seksuele gemeenskap tussen ‘n man en ‘n vrou in die huwelik tuishoort. Saamwoon is nie ‘n aanvaarbare alternatief vir die Christelike huwelik nie.

Ons is egter ook daarvan bewus dat daar tans vrae rondom aspekte van huweliksluiting leef wat nuwe kerklike besinning vra en duidelike antwoorde soek. Lees voort “die algemene sinode se reaksie”

Blog at WordPress.com.

Up ↑