vir ‘n derde keer: ‘n storm dreig in die ngkerk

Hierdie is my laaste inskrywing oor hierdie onderwerp. Die vorige twee dae was daar baie interessante opmerkings oor die saak en is dit duidelik dat die antwoord nie eenvoudig en maklik gaan wees nie. In Neels Jackson se artikel in gisterin Beeld (Woensdag 9 Desember 2009) was dit ook duidelik dat die antwoord nie eenvoudig gaan wees nie.

In hierdie onderwerp gaan die nie oor saamwoon as sondanig nie. Met ander woorde, ons sal van die veronderstelling moet uitgaan dat daar wel paartjies sou kon wees wat saamwoon maar waar daar nie ‘n seksuele verhouding is nie. Dit gaan in hierdie gesprek oor ‘n seksuele verhouding tussen twee mense buite die huwelik.

My vorige opmerking bly steeds: Chris Jones het gekrap waar dit nie gejuk het nie. Watter antwoord daar ookal gegee word, die kerk en die koninkryk gaan skade lei.

Indien die antwoord is dat die kerk saamwoon afkeur, gaan dit die persone tussen 25-35 nog verder van die kerk vervreem.

Indien die antwoord is dat die kerk saamwoon goedkeur, gaan die NG Kerk weer die risiko loop om die ouer geslag te vervreem. Lees voort “vir ‘n derde keer: ‘n storm dreig in die ngkerk”

Blog at WordPress.com.

Up ↑