nog eens storm in die kerk rondom saambly

Feitlik almal wat gister kommentaar gelewer het het daarop gewys dat hierdie ‘n baie sensitiewe “issue” is. Aan die eenkant loop die kerk die risiko om bestaande lidmate te verloor omdat die beginsels van die Woord afgewater word en dat dinge wat voorheen sonde (verkeerd) was, nou nie meer sonde(reg)  is nie.

Maar daar is ook aan die anderkant die wat reeds van die kerk vervreem is onder andere omdat daar ‘n ongenaakbare gesindheid en houding teenoor die hele kwessie van saamwoon is, die kerk loop dus ook die risiko loop om sulke mense finaal van die kerk te vervreem.

Ek voel natuurlik ook in ‘n groot mate dat hier gekrap word waar dit nie juk nie. Lees voort “nog eens storm in die kerk rondom saambly”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑