storm in kerk oor saambly

Die NG Kerk het weereens die voorblad van Rapport gehaal.

Die eerste parragraaf in die artikel lees so:

“’n Storm dreig in die NG Kerk oor saamwonery.

Dié kerkverband kan binne die volgende twee maande ’n nuwe voorstelbeleid oor saamwonery hê – iets wat tradisioneel onomwonde as sonde afgewys is.”

Die voorblad van die laaste Kerkbode handel ook oor hierdie saak:

“Die NG Kerk is gevra om ‘n grondige en spoedige studie te doen oor saamblyverhoudings tussen mense wat nie getroud is nie.Die hoof van die Universiteit Stellenbosch se kantoor vir Moraliteit en Morele leierskap, dr Chris Jones, sê so ondersoek is noodsaaklik. Die tradisionele hantering van die Skrif hieroor asook baie persone se afkeurende ingesteldheid van alle saamwoon-verhoudings, is volgens hom doodgewoon nie meer bevredigend nie en lei tot allerlei skuldlaste.”

Uit die aard van die saak het die briewekolom van Rapport oor hierdie saak gegons:

Zandrè Marx haal ‘n teks (1 Kor 7:9) aan om Chris Jones en ander vekeerd te bewys en waarsku die kerk teen  kompromieë en dat die kerk as gevolg van kompromieë gaan leegloop.

Phillip Meyer uit Rusland vra waarom paartjies wat mekaar kwansuis liefhet en by mekaar wil wees nie wil/kan trou nie?

Piet vra waarheen die NG Kerk oppad is. Aan die een kant kry predikante die trekpas oor bekeringsdoop maar nou word beweer dat seks buite die huwelik reg is.

Wanneer ek oor die huwelik praat of dink, dan haal ek altyd weer die erg verweerde boekie van Mike Mason van my rak af. Hy is meer as teologiese skrywer, hy is ‘n woordkunstenaar. Hy skryf: “It can be a very great shock for a couple to discover how quickly romantic love is exhausted, how little they really know or understand one another, how deaply estranged it is possible to become from the person you thought you were the closest to.” (Mike Mason: The mystery of Marriage; p28)

Hoe dink ons vandag oor die huwelik en hoe pas ons die beginsels van die Bybel toe op die huwelik en dan ook op hierdie vraag oor saamwoon?

Ek is nuuskierig om jou gedagtes te lees.

20 thoughts on “storm in kerk oor saambly

Add yours

 1. Die uitdrukking “om te krap waar dit nie jeuk nie” het in my gedagtes opgekom. Vergeet vir ‘n oomblik van die etiese redenasies oor die aangeleentheid (wat na my mening heelwat duideliker uitgespel word binne die breë konteks van die Bybel as wat die moderne teoloë wil toegee). Ek het destyds met die debat oor homoseksualiteit presies dieselfde gesê as wat ek nou sê: Waar kry die NG Kerk die vermetelheid vandaan om oor ‘n kwessie soos hierdie, wat hulle voor hulle siel weet nie aanvaar sal word nie deur die RCA, die VGK, die NGKA asook elke ander lid van die familie van NG Kerke (Swaziland, Mosambiek, Zambië, Malawi, ens, ens) ‘n besluit te neem, sonder om hierdie mense in ag te neem? Ek kan slegs uit my eie ervaring praat, maar op grondvlak in Swaziland is daar reeds aan my gesê dat hulle “moeder” (bedoelende die NG Kerk) besig is om die spoor byster te raak. Waarom lang debatte voer oor hierdie etiese kwessies wat die eenwordingsproses binne die familie van NG Kerke verder gaan beduiwel terwyl daar voete gesleep word oor sake waaroor die Bybel onomwonde standpunte het (kerkeenheid, getuienis, ens). Ek het onlangs self oor hierdie saak ge-blog: http://missionissues.wordpress.com/2009/11/30/rethinking-marriage-on-the-eve-of-world-aids-day/

 2. Attie, die is glad nie ‘n eenvoudige saak met ‘n eenvoudige antwoord nie. Daar is mense (ou mense, studente, vriende, ens) wat saam woon vir baie redes sonder om in ‘n “sekuele verhouding” te wees en dit kan tog sekerlik nie sonde wees nie. Die oomblik as mense egter “saam woon” en sektuele omgang speel ‘n (belangrike) rol in die “saam woon”, is dit irrelevant of hulle saam of appart woon – seks buite die huwelik is volgens my beskeie mening nie volgens die wil van die Here nie – dus sonde.

 3. Ds. Attie, ek verstaan almal se besorgdhede en ek dink uit ‘n strategiese oogpunt kan hierdie gesprek dalk vir die kerk lidmate verskaf. Maar ek moet ook byvoeg as ek kyk na my (erg kerklosse) portuurgroep van iets in die vroee 30’s en laat 20’s dan is dit die kerk se beleid oor seks en saamwoon, meer as enigiets anders wat veroorsaak dat so min mense meer aan die kerk behoort. En selfs die wat aan die kerk behoort, woon dikwels saam omdat hulle die saak met God uitgemaak het. Een predikant vertel my onlangs hy het in die laaste 2 jaar nie een paartjie getrou wat nie voor die tyd saamgewoon het nie. So dit is beslis ‘n kwessie wat die gemoedere (aan albei kante van die spektrum) gaan opjaag.

 4. Ag flippit, my eerste sin moes geeindig het met “‘n strategiese oogpunt kan hierdie gesprek dalk vir die kerk lidmate kos”. Nie verskaf nie.

 5. wat is die sin daarin om te trou as mense in elkgeval skei? Trou het net ‘n verskoning geword vir seks, sekuriteit en geld. MEnse het vergeet wat dit beteken om te trou, wat die waarde is wat daaraan geheg word. NOu bly mense saam en hul word geoordeel, terwyl die belofte wat hulle aan mekaar gemaak het meer eg is as die belofte wat mense voor ons Vader en ‘n massa ander mense gemaak het. Hoekom is dit nodig om ‘n kontrak te teken net om te herken jy is lief vir iemand en dat jy die res van jou lewe saam daardie persoon wil spandeer, dis nie asof ons ‘n kontrak nodig het om vriende vir die res van ons lewens te wees nie? Wat is nou eintlik die probleem seks voor die huwelik of egskeidings? albei is ewe erg.

 6. Eks n lid van die ngk maar ook gay maar wil baie graag trou met die liefde in my lewe maar die ngk wil my nie trou nie so ek word gedwing om saam te bly. Die ander argument is dat gay wees n sonde in God se oe is maar ons is almal sy kinders geskape deur hom en almal in sonde gebore. So se my hoekom ek nie met my liefde mag trou nie.

 7. My punt is waaroor al di gekla oor saambly gaan dit oor saambly voor di huwelik of sex voor di huwelik??? Of jy saam bly en sex het en of hul by mekaar gaan kuier en sex he is 1 en di sele sooooo wats di bohaai in di NG KERKE. Al gesien hoevl geld kos n troue en hoe goedkoop is di magistraat maar voor wie belei jy in di magistraat as jy da trou of moet jy 15jaar aleen bly en spaar en dan trou ini kerk wat duur is betaal di dominee di koster di kerk so van my kant is dit goedkoper om saam te bly

 8. Mense probeer God se Woord verander om by hulle leefstyl te pas.Hulle gee dit mooi name sodat dit reg klink en die skuldgevoel nie so erg is nie.Feit bly saam.saamwonery as man en vrou sonder ‘n huwelik,is hoerery.Dit is sonde en teen God se woord.Sy woord verander nooit nie en God het nie alternatiewes gestel of “trial periodes” nie.Selfs al trou jy nadat jy saamgewoon het,vat dit nie die sonde weg toe jy nog saamgewoon het nie.Dit moet bely word voor God en vergifnis moet bekom word.Vrae wat ons kan vra,is onder andere 1)mag Pastore en dominees wat in diens staan voor God en die skape moet lei en oppas en versterk geestelik,mag hulle persone in die huwelik bevestig voor God as daardie persone nie wedergebore is nie,(soos God se woord dit stel,heidene)Kan mense wat heiden is,’n verbond sluit met God?Sal ek as “verteenwoordiger” van God op aarde ‘n paartjie in die huwelik bevestig as ek weet dat hulle saamgebly het,en wil trou,of sal ek ‘n pad saam met hulle loop en hulle aandag darop vestig dat wat hulle gedoen het,verkeerd was en hulle geestelik bearbei en tot Christus lei en dan voor God stel as bloedgewastes en dan in die huwelik bevestig.

 9. Bertus, ek is nie daarvan oortuig dat jy reg is as jy sê dat “dit die kerk se beleid oor seks en saamwoon, meer as enigiets anders wat veroorsaak dat so min mense meer aan die kerk behoort.” Kerke in Europa het lank terug reeds ‘n baie meer liberale beleid rondom saamwoon, homoseksualiteit, ens. En tog loop die kerke daar leeg. Ek dink die rede vir die leegloop van kerke moet aan iets anders toegeskryf word.

 10. Mag ek weer iets sê? Die aanvaarding of verwerping van “saam woon” voor die huwelik het nie regtig te make met “kerkbywoning” of die leegloop van kerke nie. Die kern van die saak is of seks (ek sien ek het “seksueel” wraggies 2x verkeed gespel)buite die huwelik aanvaarbaar is of nie. As die kerk ‘n “saam woon verhouding” buite die huwelik goedkeur, keur die kerk ipso facto ook seks buite die huwelik goed en daarmee het ek ‘n probleem en daarmee sal ek nooit kan saamstem nie of ek nou “outyds” is of nie en of dit nou in die Bybel staan of nie. Seks buite die huwelik mag dalk gerieflik, ekonomies en wat ook al wees, maar dit bly verkeerd en so sal ek my kinders bly leer.

 11. Mark Gungor se op sy video oor seks in die huwelik dat dit bewys is dat slegs ‘n FRAKSIE van die huwelike wat plaasvind waar die huweliksmaats volgens Bybelse beginsels gewag het vir saambly en seks he tot met hul huweliksbevestiging- IN DIE SKEIHOF BELAND.Daarteenoor beland diegene wat voor die tyd verskillende saamwoon maats en seksmaats gehad het, massaal in die skeihof. GAAN DINK HIEROOR -Meeste wil trou wanneer hulle genoeg geld het- dis ‘n mite- ‘n huwelik word nie op geldgebou nie-trou liewer en eet die sakke sout saam op -leer so om bymekaar te staan en ‘n stewige huwelik te bou

 12. Hello Ben

  Ek stem saam met jou daar moet belydenis en vergifnis van die sonde plaasvind en die pastoor/predikant moet n pad saam met die paartjie loop. Hulle moet opreg berou he oor hul sonde en ek dink as kinders van God het dit baie met die kerk te doen want die leraar of herder is daar om die pad aan te wys en saam te stap. Jesus het tog self vir die hoer gese ek veroordeel jou nie maar gaan heen en sondig nie meer nie. Die groot probleem vandag is dat die kerk word wereldvriendelik en wil n peoples pleaser wees. Ek dink aan Josef wat verloof was aan Maria en hoe onsteld hy was toe hy hoor sy verwag n baba. Jesus het sy eerste wonderwerk verrig op n bruilof toe die wyn opgeraak het. Die huwelik is deur God ingestel en dit is bybels.

 13. Jul het niks anders om op te konsentreer ni maak ni saak wat wie en wat gaan se ni op di einde van di dag is dit elkeen se keuse of hul wil trou of ni of hul se voor of na di huwelik wil he konsentreer eerder om di kerke bymekaar te hou as om te worry oor sex en huwelike en attie nog n ding wat van mense wat skei en wee trou nee my bro dis ok n sonde

 14. Wat ‘n interessante gesprek.’n Paar opmerkings.
  Bertus:Ek dink nie die kerk kan strategies dink nie. Ek dink die kerk moet prinsipieel dink.
  Wynand: My hart bloei vir jou. Ek sien gay-paartjies wie se verhouding heteroseksuele paartjies sin ver oorskadu. Ek wens ook dat daar ‘n dag sal kom wat die saak sinvol hanteer kan word. Intussen sal ek bid dat jou verhouding met jou maat vir julle mooi in die lewe sal bring.
  netndenker: Die koste verbonde aan ‘n huwelik is ‘n keuse. Mens hoef nie al die kostes aan te gaan nie. Ek weet van baie troues wat met redelik min kostes gepaard gegaan het. Ek dink daar is ‘n manier om die koste aspek aan te spreek.
  En dan… trap jy darem in die slaggat van veroordeling nè. Praat so byna-byna seks voor die huwelik goed, maar veroordeel egskeiding en weer trou. Ai…ai.

 15. Die antwoord is eintlik heel eenvoudig.Man en vrou is na die beeld van God geskape.
  Die mens kan egter slegs saam, as man en vrou, beeldraer van God wees.Dit is ‘n besondere
  verhouding en nie mensgemaakte verhouding nie.
  As God dan twee mense in so’n besondere verhouding geplaas, kan geen mens dit verbreek
  maar soos Jesus in Mark 10. in antwoord op die Fariseers:
  “Dit was omdat julle hardkoppig en vol sonde is dat Moses dit gese het” en gaan dan
  verder “As God twee mense so aanmekaar vasgemaak het, mag niemand die band tussen hulle
  losmaak nie.’

  Die groot fout wat ons almal maak en dit is myself ingesluit, dat ons dikwels besluite
  hals oorkop neem en die kar voor die perde inspan.So kry ‘n mens dan verskonings vir
  saambly, soos se maar dit werk nie, kan nie dit bekostig nie ens.

  Die hywelik is ook ‘n weerspieeling van die band tussen Christus (bruidegom) en die kerk
  (bruid). Sou dit nie op ‘n absolute ramp uitgeloop het as Jesus se benadering teenoor
  die kerk dieselfde was as die mens se benadering teenoor die huwelik.

 16. Dit voel vir my of almal die kerk blameer vir wat hulle sê en wat besig is om te gebeer. Maar die kerk is net ‘n gebou, ons elkeen is ‘n tempel van God. Gemeenskap is vir God so hoog geag dat hy in die Bybel se dat hy gemeenskap met sy bruid, ons elkeen wat in hom glo, wil hê. Na seks plaasgevind het is daar ‘n geestelike band tussen die 2 mense wat nie geskei kan word nie. Dit is waarom ek myself sal reinig hou tot dat ek getroud is en nooit in die versoeking sal kom om saam met iemand te bly nie.

 17. Ai heng, ek weet dit is ‘n ou post maar ek het nounet daarop afgekom. Ek is baie geintiriseerd in hierdie onderwerp! My mening: Die Kerk is nie veronderstel om daar te wees om te oordeel nie. God het die kerk geskep om dissipels vir hom te werf. Nie om te oordeel nie. Mense wat saamwoon moet juis toegelaat word EN aangemoedig word om kerk toe te kom sodat hulle ook dissipels van Jesus kan word! Die kerk kan nie net sondelose mense in die kerk toelaat nie want dan sal niemand daar toegelaat word nie want Niemand is sonder sonde nie.Geen sonde is groter as ‘n ander nie – so het die Bybel my geleer! Die Bybel het my ook geleer dat slegs God mag oordeel en dit is die beginsel waarop die kerk moet gaan. Nee – ek sê nie die kerk moet Saambly goedkeur nie maar God het ook nie die kerk die reg gegee om te oordeel nie. Laat jy wat sonder sonde is die eerste klip gooi!

 18. Vlooi, om te sê iets is sonde is nie noodwendig oordeel nie. Skynheiligheid is sonde. Selfregverdiging is sonde. Rassisme is sonde. Oneerlikheid is sonde. Onvergewensgesindheid is sonde. Die manier waarop smmige mense my hier persoonlik aangevat het is sonde.

  Hoor my sandpunt: Enige persoon wat saambly is welkom in die gemeente wat ek bedien. Ek trou paartjies wat saam gebly het. Ek kuier selfs saam met paartjies wat saambly. Maar ek stem nie saam nie en ek regverdig dit nie en ons praat daaroor, maar ons bly vriende en aanbid saam. n Persoon wat saamwoon is onder andere ‘n kleingroepleier.

  Ek gee my mening – ek oordeel nie. As jy dtit wil verstaan as oordeel is ek jammer daaroor.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: