storm in kerk oor saambly

Die NG Kerk het weereens die voorblad van Rapport gehaal.

Die eerste parragraaf in die artikel lees so:

“’n Storm dreig in die NG Kerk oor saamwonery.

Dié kerkverband kan binne die volgende twee maande ’n nuwe voorstelbeleid oor saamwonery hê – iets wat tradisioneel onomwonde as sonde afgewys is.”

Die voorblad van die laaste Kerkbode handel ook oor hierdie saak:

“Die NG Kerk is gevra om ‘n grondige en spoedige studie te doen oor saamblyverhoudings tussen mense wat nie getroud is nie.Die hoof van die Universiteit Stellenbosch se kantoor vir Moraliteit en Morele leierskap, dr Chris Jones, sê so ondersoek is noodsaaklik. Die tradisionele hantering van die Skrif hieroor asook baie persone se afkeurende ingesteldheid van alle saamwoon-verhoudings, is volgens hom doodgewoon nie meer bevredigend nie en lei tot allerlei skuldlaste.”

Uit die aard van die saak het die briewekolom van Rapport oor hierdie saak gegons: Lees voort “storm in kerk oor saambly”

Blog at WordPress.com.

Up ↑