die jongste seun draai om

Wat dit ookal was wat die jongste seun in die vreemde verloor het – sy vriende; reputasie; selfrespek; innerlike vreugde of vrede – een van daardie of almal, hy het nooit opgehou om die jongste seun van die Pa te wees nie.

Hierdie jongste seun se terugkeer begin die oomblik wanneer hy by die varke sit en besef dat hy nooit opgehou het om sy Pa se seun te wees nie, ten spyte van die feit dat al die waardigheid wat met sy “seun-wees” gepaard gegaan het, nou verlore was. Inteendeel dit was juis die oomblik toe hy besef het dat hy alles verloor het, wat hy sy ware identiteit as seun van sy Pa weer ontdek het, toe hy besef het: “Ek het deur dit alles heen steeds “seun” gebly.

Hy weet hy is nog steeds “seun” maar hy erken ook dadelik dat hy die reg om “seun” te wees verbeur het en hy berei homself voor om die status van ‘n bediende in sy Pa se huis te hê en nie aanspraak te maak op sy status as “seun” nie. Lees voort “die jongste seun draai om”

godsdienste in bybelse tye

Die Bybel beskou die offer van mense as ‘n sonde teen God en teen die mensdom. Hierdie gebruik was een van die redes waarom die Kanaäniete verdoem is.

Almal ken die gedeelte waar God Abraham se geloof toets deur van hom te vra om Isak te offer. (Genesis 12) Abraham se blindelingse gehoorsaamheid verstom ‘n mens telkens weer. Alhoewel dit sonder twyfel vir Abraham baie moeilik moes gewees het om te besluit om te gehoorsaam, was die offer van mense in Abraham se tyd nie so ‘n vreemde verskynsel nie en daarom het hy die moeilike keuse gemaak. Lees voort “godsdienste in bybelse tye”

skeptici vs christene oor die opstanding van Jesus

Vir verskeie redes het ek vandag weer artikels oor die opstanding van die Here Jesus gelees. In my gemoed is daar geen twyfel of onsekerheid dat Jesus wel uit die dood uit opgestaan het nie, en die opstanding van Jesus is juis een van daardie punte waar Christene en skeptici teenoor mekaar te staan kom.

Ek loop toe hierdie “clip” raak uit ‘n onderhoud wat Lee Strobel met Tim Callahan, redakteur van “Skeptic Magazine” en Prof. Gary Habermass, ‘n man wat onwrikbaar glo dat Jesus wel uit die dood uit opgestaan het, gevoer het.

Lees voort “skeptici vs christene oor die opstanding van Jesus”

oor lojaliteit en bendes

Vandag wil ek ietsie sê oor lojaliteit. Lojaliteit is een van die mooier eienskappe in ‘n verhouding maar, lojaliteit moet ook as deel van ‘n groter versameling persoonlike waardes funksioneer ten einde van verhoudings en ‘n gemeenskap ‘n beter plek te maak. Dit is juis wanneer verskillende waardes in spel kom wat verhoudings erg ingewikkeld raak.

Ek het verskillende vlakke van lojaliteit. Ek is aan God meer lojaal as teenoor my vrou; ek is aan my vrou meer lojaal as teenoor my kinders; ek is teenoor my kinders meer lojaal as teenoor enige ander mens of saak.

Maar dit mag nooit blindelingse lojaliteit wees nie. Lees voort “oor lojaliteit en bendes”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑