geslagslyste

Genesis 1-11 vertel baie verhale deur gebruik ge maak van geslagsregisters. Aan die einde van die Kain en Abel gebeure, is daar ‘n lys van agtien afstammelinge van Kaïn (Gen 4:17-22), deel van die lys voorvaders wat meestal ‘n nomadiese leefstyl (20) gevolg het; musikante (21) en metaalwerkers was (22). In Genesis 5 kry ons die nageslag van Adam wat ophou net voor die sondvloed. Die laaste is Genesis 10 waar alle mense op die aarde in drie lyste genoem word as die nageslag van elkeen van die seuns van Noag, gegroepeer volgens gesinne, taal, plek en nasionaliteit.

Dit is moontlik om die ouderdomme te neem en daarvolgens te bepaal hoe oud die aarde is, indien die ouderdomme bymekaar getel word dan het die skepping van die wêreld ongeveer 4004 v.C. plaasgevind. Sodanige berekinge is in 1650-1764 n.C. deur Aartsbiskop James Ussher gepubliseer. Die meeste wetenskaplikes is egter eerder van mening dat moderne datering en kronologiese metings vreemd was in die denkraamwerk van die Ou Nabye Ooste en beveel eerder aan dat hierdie syfers nie so meganies verstaan moet word nie. Daarmee saam, wissel die syfers in verskillende tekstradisies. So byvoorbeeld stem die Hebreeuse Bybel, die Samaritaanse Pentateug en die Septuagint (Grielse Ou Testament) nie almal saam oor die syfers nie.

Sommige kommentators tel steeds die verskillende geslagte soos Usherr gedoen het en kom dan ook by ‘n datum van omgeveer 4004 v.C. vir die skepping uit. Ander beskou die geslagslyste weer as antieke wiskundiges, met verskillende motiewe en aanvaar dat dit onmoontlik is om ‘n datum vir die skepping te bepaal.

Kommentaar is gesluit.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: