DIE BOEK GENESIS

Ek het nog altyd ‘n besondere belangstelling in die gebeure, gebruike en tradisies in die Bybelse tyd. Uit die aard van die saak help dit ons om die Bybel met groter begrip te verstaan en te lees. Ek lees tans ‘n kronologiese Bybel, met ander woorde, die verskillende hoofstukke  of boeke word geplaas in die tyd waar dit in die geskiedenis pas.

Daarmee saam, is daar verskeie beskrywings van gebeure en tradisies in dieselfde tyd. Ek gaan ‘n paar inskrywings maak oor gebruike, gebeure en tradisies in die Ou Testamentiese tyd.

DIE BOEK GENESIS

Die Ou Testament as geheel is eintlik ‘n beskrywing van die geskiedenis van die volk Israel. Die volk Israel verskyn eers op die toneel in die boek Eksodus, wanneer God by Sinai aan die twaalf stamme verskyn. Genesis is die voorwoord tot die geskiedenis van die volk Israel. In Genesis 1-11 lees ons van die die skepping en die vroegste geskiedenis van die mensdom. Genesis 12-50 beskryf God se werking in die uitverkore familie van Abraham waaruit die volk Israel voortgekom het.

In die teologiese verhale van die die boek Genesis 1-11 is verskeie opmerkings oor die ontwikkeling van die beskawings van Mesopotamië en Egipte. In daardie tyd is daar konflik tussen herders en jagters en tussen herders en boere. Mense ontwikkel sekere tegnologiese hulpmiddels asook sekere vaardighede wat hulle gebruik om die eerste stede te vestig. Genesis 11 beskryf die mens se tegniese vaardighede in die beskrywing van die gebeure by die Toring van Babel, of zigurat op die Sinarvlakte in Mesopotamië. In die skrywes van Mesopotamië en Egipte is daar ook verhale van die skepping en ‘n wêreldwye vloed.

Tradisioneel ward Moses beskou as die skrywer van Genesis, Eksodus en Deutoromium. Daar is baie kundiges wat nog steeds daardie standpunt handhaaf, maar daar is ook die wat op grond van verskille in woordeskat,  styl en sekere perspektiewe  die mening huldig dat die boeke eerder ‘n bietjie later dateer en dat hulle saamgestel is uit verskillende bronne en tradisies, waarvan sommige baie ouer is as ander. In elk geval, of die drie boeke in geheel deur Moses geskryf is of ongeveer 900 tot 400 v.C. uit verskillende bronne saamgestel is, bly die boek Genesis ‘n beskrywing van die oorsprong van Israel deur iemand wat geweet het dat al hierdie dinge heengewys het na God se keuse van Israel as die uitverkore volk bo alle ander volke.

(Vertaling van ‘n gedeelte uit: Chronological Study Bible uitgegee deur Thomas Nelson)

Kommentaar is gesluit.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: