DIE BOEK GENESIS

Ek het nog altyd ‘n besondere belangstelling in die gebeure, gebruike en tradisies in die Bybelse tyd. Uit die aard van die saak help dit ons om die Bybel met groter begrip te verstaan en te lees. Ek lees tans ‘n kronologiese Bybel, met ander woorde, die verskillende hoofstukke  of boeke word geplaas in die tyd waar dit in die geskiedenis pas.

Daarmee saam, is daar verskeie beskrywings van gebeure en tradisies in dieselfde tyd. Ek gaan ‘n paar inskrywings maak oor gebruike, gebeure en tradisies in die Ou Testamentiese tyd.

DIE BOEK GENESIS

Die Ou Testament as geheel is eintlik ‘n beskrywing van die geskiedenis van die volk Israel. Die volk Israel verskyn eers op die toneel in die boek Eksodus, wanneer God by Sinai aan die twaalf stamme verskyn. Genesis is die voorwoord tot die geskiedenis van die volk Israel. In Genesis 1-11 lees ons van die die skepping en die vroegste geskiedenis van die mensdom. Genesis 12-50 beskryf God se werking in die uitverkore familie van Abraham waaruit die volk Israel voortgekom het.

In die teologiese verhale van die die boek Genesis 1-11 is verskeie opmerkings oor die ontwikkeling van die beskawings van Mesopotamië en Egipte. Lees voort “DIE BOEK GENESIS”

Blog at WordPress.com.

Up ↑