tieners en selfliefde

Liefde vir die self kan nooit die belangrikste liefde van alle liefdes wees nie.

In haar boek maak Twenge die volgende stelling “the iGens, have made the self ‘our hometown'” (49) Die rede hiervoor is dat hulle van kleins af geleer is om hulle self eerste te plaas. Hulle is geleer dat dit vanselfsprekend is dat hulle goed behoort te voel oor hulleself en dat hulle enige droom kan najaag met die verwagting dat die droom sal realiseer.

Hierdie benadering het eintlik rampspoedige gevolge vir hierdie jong mense. Lees voort “tieners en selfliefde”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑