programme en dissipelskap

Elke leraar van ‘n gemeente behoort dikwels te wonder oor die effektiwiteit van dit wat hulle as gemeente doen. Daarmee saam wonder ons (ek ten minste) oor in hoe ‘n mate is dit wat ons as gemeente doen in ooreenstemming met dit wat die Koning van die kerk van die kerk verwag.

Ek hoor ook dikwels oproepe dat ons net moet teruggaan na die Handelinge kerk en dan sal al ons probleme opgelos wees. Ek dink nie dit is so eenvoudig nie en ek dink nie dat dit ons enigsins nader daaraan gaan bring om as kerk van die Here Jesus meer effektief te wees nie.

Daar is twee redes waarom ek so dink:

Die eerste rede waarom ek dink dat die Handelinge model ons nie sal help om meer effektief kerk te wees nie, is omdat die tye waarbinne ons vandag kerk moet wees bitter min indien enige ooreenstemming het met die tyd waarin die Handelinge kerk gevestig is nie.

Die tweede rede is omdat die Handelinge kerk ook nie volmaak was nie. Ek preek Sondag-aand daaroor, so ek gaan nie nou meer daaroor skryf nie.

Maar geen kerk of gemeente kon nog ooit daarop aanspraak maak dat hulle alles reg doen en dat hulle nie nodig het om te verander en aan te pas nie. Lees voort “programme en dissipelskap”

Blog at WordPress.com.

Up ↑