dankbaarheid

Ek is vir die afgelope paar maande betrokke by ‘n gesin waar die sestienjarige seun ‘n uiters kwaadaardige gewas op die brein het. Die seun het reeds ‘n breinoperasie gehad waar die gewas verwyder is waarna hy ook chemo gekry het. ‘n Paar weke nadat die chemo behandeling  klaar was, het dat die dokter gesê dat daar geen tekens van die gewas of die kanker meer is nie.

Ek onthou so goed die ma se ekstase en getuienis dat haar seun genees is en dat hy nie weer siek gaan word nie want die Here het ‘n wonderwerk gedoen.

‘n Paar maande later het die simptome wat die seun voor die eerste operasie gehad het, weer teruggekom. Alhoewel die gesin vermoed het wat die dokter gaan sê, was die slegte nuus dat daar weer ‘n gewas is ‘n reuse skok en teleurstelling. Lees voort “dankbaarheid”

deel die boodskap – soek die siekes

Ek was onlangs weer in die situasie waar iemand my vra om met iemand wat sy goed ken te praat oor die persoon se verhouding met die Here omdat sy bang is sy verhouding met die Here is nie reg nie. Ek het wel met die persoon gepraat en na sy geloofsreis geluister en met hom iets van my geloofsreis gedeel en ons is uitmekaar uit na ‘n baie goeie gesprek.

Die Bybel laat oor een ding min twyfel en dit is dat ons getuies van die goeie nuus van Jesus Christus moet wees en dat die wêreld deur ons die boodskap  op so ‘n manier moet kry dat hulle  volgelinge van die Here Jesus sal word.

Die interessante van hierdie situasie hierbo, is dat daar van my verwag word om met die persoon oor sy verhouding met die Here te praat, omdat ek die persoon is wat daarvoor opgelei is. Op die ou end kon ek nie anders as om die gevolgtrekking te maak dat die dame wat bekommerd was oor haar vriend se verhouding met die Here, se verhouding met hom van so ‘n aard was dat sy nie die vrymoedigheid gehad het om met hom oor die Here te praat nie, en met hom was dit dieselfde.

lbur Chapman ‘n bekende evangelis het die volgende waarneming gemaak: Lees voort “deel die boodskap – soek die siekes”

Blog at WordPress.com.

Up ↑