Waar staan ek?

As kind van God, predikant van ‘n plaaslike gemeente, deel van ‘n groter kerkverband en deel van die kerk en die koninkryk van God dwarsoor die wêreld, kan ek nie anders as om in ‘n poging om soveel mense as moontlik vir Christus te wen, seker te maak dat ek soveel as moontlik te wete kom van wat op die teologiese front aan die gebeur is, maar dan ook om die mens aan wie ek die evangelie van die koninkryk wil bring, so goed as moontlik te probeer verstaan.(Lang sin, maar verskoon my daarvoor)

Ek het vir die laaste paar jaar baie intensief met tieners gewerk. Indien ek nie seker gemaak het dat ek so veel as moontlik weet wat in die tieners se lewe aan die gang is en wat in hulle koppe aan die gang is nie, sou my werk met die tieners op ‘n fiasko uitgeloop het.

Dit was deurlopend my doel om die onwankelbare Woord van God op so ‘n manier aan die tieners te verkondig dat dit vir hulle in hulle situasie toepaslik en bruikbaar is. Die tienerkultuur is die hele tyd aan die verander, en ek kan nie vandag op dieselfde wyse met tieners werk as wat ek dit tien jaar terug gedoen het nie. Ek sal ‘n taal praat wat hulle nie verstaan nie en dinge aanspreek waarvan hulle niks verstaan nie.Hulle sal my lippe sien beweeg, maar niks hoor nie.

In my persoonlike lewe het ek daarna gestrewe om ‘n volgeling van die Here Jesus te wees en te bly in ‘n ewig veranderende wêreld. ‘n Wêreld wat nie dieselfde is as wat dit twintig jaar terug is nie en oor twintig jaar nie dieselfde sal wees as wat dit vandag is nie. Om dit te kan wees en dit te kan doen, moet ek ook die mense met wie ek werk beter verstaan. Vandag se mense is in ‘n groot mate post-modern. Ek kan maak asof daar nie iets soos post-modern is nie, maar dan sal hulle maak asof daar nie iets soos die evangelie is wanneer ek my mond oop maak nie.

In my werk wil ek graag deur die verkondiging van die evangelie vandag se mense in vandag se taal met die onwankelbare Woord van God bedien, met ‘n fokus op my eie gemeente in ons eie gemeenskap. Ten opsigte van die kerk se werk in gemeenskap onderskryf ek met my hele die Lausanne Konvensie se verklaring in hierdie verband.

In Lausanne is klem geplaas op die noodsaaklikheid van evangelisasie waar die evangelie van verlossing in Jesus Christus die Seun van God, God se antwoord is op die sonde en vir ‘n verlore wêreld. God stuur sy kerk in die eerste plek met die belangrikste taak om die evangelie van verlossing te verkondig, maar tog is die aanspreek van mense se fisiese nood ‘n kritiese deel van die verkondiging van die evangelie.

Dit is ‘n opsomming van hoe ek op hierdie stadium my werskaamheid in God se kerk en God se wêreld verstaan. As jy dit ‘n naam wil gee, dan is dit goed so.

26 thoughts on “Waar staan ek?

Add yours

 1. Daai praat van tienertaal kan soms lelik skeef loop, want hulle snuffel jou baie gou uit as jy ‘n ou omie is wat soos ‘n tiener probeer klink. Ek werk soms met tieners en ek het al opgegee om soos hulle te klink, dit werk net nie. Nou hou ek my maar cool op ‘n meer cheesy manier, hulle hou daarvan ook. Almal het ‘n oom ook nodig tussen hulle pellies.

 2. Wat probeer is om die boodskap op ‘n manier aan hulle oor te dra wat binne hulle kultuur en raamwerk verstaanbaar is, ek sou nie soos hulle probeer praat nie, maar ek sou ‘n boodskap oordra op ,n manier wat hulle kan verstaan.

 3. Attie, ek het onlangs die volgende berig oor ‘n klompie kinders in Sjina gelees.

  When Chinese police burst into a Sunday School recently where 30 children were learning about Jesus, they were in for a shock. Bristling with state authority, the police officers herded the children into police vans. They must have seen their job of intimidating babies as an easy one. They bargained wrongly. It started when one of the children began to sing. The rest of the children joined in. As they were marched into the police station, instead of sobbing and crying, the children were singing praises to the Lord. The outraged police told the children to sit down and write, “I do not believe in Jesus” 100 times. Instead the children wrote this: I believed in Jesus yesterday, I believe in Jesus today, I will believe in Jesus forever.” Exasperated, the police officers called in the parents, threatening to take the children away. Some parents, in fear, denied Christ. One widow whose twin boys had been arrested was told to deny Christ or lose her children.

  “If I denied Christ, you’d have to keep the children because without Christ and his help, I couldn’t raise them.” she responded. The police finally gave up and returned the children to their parents.

  Dit is vir my opvallend dat die kindertjies nie nodig gehad het om vanuit hulle betrokke kulturele agtergrond en verwysingsraamwerk evangeliseer te word nie. Hulle het eenvoudig net van Jesus geleer en in opreg kinderlike eenvoud in Hom begin glo, in so ‘n mate dat hulle selfs bereid was om vir Hom te sterwe. Dit sê ook vir my dat ons nie ons kinders se intelligensie om die Evangelie te verstaan moet onderskat nie. Maak soos die predikers in Sjina. Vertel die jongmense van Jesus want Hy is die enigste Persoon wat deur kulturele grense, raamwerke en agtergronde kan breek sonder om die Evangelie te probeer aanpas of verstaanbaar te maak.

  So terloops, hierdie Sjinese kindertjies verstaan die eise van die Evangelie van Jesus Christus stukke beter as sommige van ons sg. super predikers soos o.a. Joel Osteen en Rick Warren wat die Here Jesus al by verskeie geleenthede op Larry King Live openlik en onbeskaamd verloën het.

  Ek haal aan:
  The Chinese children had it right. They understood in their child-like faith that they could never write, “I don’t believe in Jesus”, no matter what it cost them. As these dear little soldiers of Jesus Christ went marching courageously into that police station, singing praises to Jesus, they shamed the vast numbers of powerful American Evangelical sell-outs who have traded the very best heaven could offer for a bowl of rotting pottage. The praises on the lips of those Chinese children ascended that day to God’s throne and the Lord must have been well pleased.

  “Out of the mouths of babes and sucklings hast Thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.” Psalm 8:2

  Kinders verstaan die boodskap van verlossing soms baie beter as ons grootmense en ons kan gerus by hulle leer.

 4. Attie dit is ‘n interessante stuk van jou. Dit val my veral op hoedat jy (tereg) erkenning gee aan die veranderende kultuur waarbinne ons leef. In ‘n ander pos van jou vertel jy ook jy het in ‘n “laat” stadium van jou lewe anders begin dink oor sekere dinge ten opsigte van geloof.

  Aan die begin van jou pos skryf jy dat jy soveel as moontlik mense vir Christus wil “wen”. Wat bedoel Christene as hulle sê hulle wil anders mense vir die koninkryk “wen”? Beteken dit dat ons mense wil “wen” om soos ons te dink wetende dat ons vandag anders dink as voorheen?

  Dalk bedoel jy dat jy graag met jou voorbeeld ander mense wil oortuig om gesonde waardes soos respek vir jou medemens ens te “wen”. Maar dit is myns insiens iets anders as die “glo soos ek of braai in die hel” teologie wat party Christene predik.

 5. Thomas: Ervaring het my anders geleer.
  Jak: Ek dink ook die “braai of draai” benadering is nie effektief nie. Ons red (oënskynlik) mense van die helse vuur (om by die braai beeld aan te sluit) maar ek is nie seker of ons hulle vir die koninkryk wen nie. Ek sien dit eerder om mense op hulle vlak of in hulle omstandighede te ontmoet en die liefde van die Here Jesus teenoor hulle uit te leef en dan wanneer die geleentheid daar is, met hulle die goeie nuus oor die verlossing in Jesus Christus te deel. Ek glo dat God die Skepper van die hemel en die aarde in Jesus Christus mens geword het en dat Hy deur sy sterwe aan die kruis versoening met God moontlik gemaak het, en dat elke een wat dit glo die ewige lewe ontvang.

 6. Nee Jak, nie “glo soos ek of braai in die hel” nie. Christus het gesê: “Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” “Soos die Skrif sê” is dus die sleutel tot jou saligheid.

  Terloops, die hel is nie vir mense gemaak nie maar vir die duiwel en sy engele en elkeen wat kies om eerder vir hom en sy leuens na te volg as vir Christus, moet maar mans genoeg wees om die gevolge te dra. Daarby gesê: Dit is nie die wil van die Here dat sommiges verlore gaan nie maar dat almal tot redding kom (2 Petrus 3:9).

  Om mense vir God se koninkryk te wen beteken gewoon om mense aan Christus voor te stel as die enigste Saligmaker van die ganse mensdom. Die keuse rus by jou. Hy dwing niemand nie. Om die waarheid te sê, die meeste mense kies om Hom te verwerp omdat hulle nie bereid is om hulleself voor Hom te verneder en te erken dat Hy die enigste Persoon is wat hulle sondes kan uitdelg nie. Die ironie is dat almal wat hierdie kant van die graf weier om die knie voor Hom te buig dit in elk geval eendag sal moet doen en bely dat Hy God is. Maar, so tragies dit ookal mag wees, dan sal dit te laat wees.

 7. As die prediking oor die hel nie effeftief is nie, dan moet ons die Here Jesus beskuldig van oneffektiewe prediking want Hy het meer daaroor gepreek as enige van sy dissipels. Trouens daar is 162 verwysings na die hel in die Nuwe Testament en 70 daarvan het gekom uit die mond van die Here Jesus.

 8. Attie skryf:

  Ek dink ook die “braai of draai” benadering is nie effektief nie. Ons red (oënskynlik) mense van die helse vuur (om by die braai beeld aan te sluit) maar ek is nie seker of ons hulle vir die koninkryk wen nie. Ek sien dit eerder om mense op hulle vlak of in hulle omstandighede te ontmoet en die liefde van die Here Jesus teenoor hulle uit te leef en dan wanneer die geleentheid daar is, met hulle die goeie nuus oor die verlossing in Jesus Christus te deel.

  Nie een van ons kan die liefde van Christus aan andere spieël nie, tensy ons ook vir hulle vertel waaruit en waarvan Christus hulle wil red. Hyself het dan gesê dat Hy gekom het het om te soek en te red almal wat verlore is. Wat beteken dit om verlore te wees anders as dat die ewige verdoemenis in die poel van vuur jou voorland is as jy die ennigste Weg van saligheid verwerp? Dit is onmoontlik om die liefde van Christus te verstaan as jy nie ook sy regverdige oordele en toorn verstaan nie. Ons is veronderstel om die hele raad van God aan mense te verkondig en dit sluit ook die hel in, hoe onaangenaam dit ookal mag wees om oor te preek.

  Hoe jy die redding uit die helse vuur nie met die wen vir God se koninkryk kan vereenselwig nie, is vir my ‘n enigma. Wat sê die Woord?

  Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,(Kol 1:13)

  maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk; en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. (Judas vers 23)

  Toe sê die HERE aan die Satan: Mag die HERE jou bestraf, o Satan! Ja, mag die HERE, wat Jerusalem verkies het, jou bestraf! Is hierdie een nie ‘n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? (Sag 3:2)

 9. Ek is gefassineerd met The Way of the Master evangelisasie metode, met die leuse: Law to the proud. Grace to the humble. Ray Comfort gebruik hierdie metode in sy straat- en opelugpredeking. Hy kry gewoonlik iemand, ongeag kultuur of godsdiens, om die ‘good person test’ te doen wat min of meer soos volg verloop:

  Do you consider yourself to be a good person? Yes!
  Have you ever told a lie? Mmm. A few white lies?
  What does that make you? Mmm. A liar?
  Have you ever stolen something? Yes.
  What does that make you? A thief.
  Have you ever committed adultery? No!
  Jesus said: ‘Whoever looks upon a woman with lust, has already committed adultery with her in his heart.’ Have you ever looked with lust? Yeah!
  So by your own admission you are a lying, thieving, adulterer at heart and that is only tree of the ten Commandments. If God judges you by the ten Commandments will He find you innocent or guilty? Innocent.
  What should He do with you, heaven or hell? Heaven.
  Why? God is all loving, all forgiving.
  Do you still consider yourself to be a good person? Yes.

  Dit is ongelooflik hoe hulle hulself regverdig en watter vreemde beeld hulle van die Here het. Die een dame student, nadat al haar antwoorde weerlê was, was in trane van frustrasie en haar kommentaar op die Goeie Nuus: ‘That’s awful.’

  Die Amerikaanse tieners is gretig om hulle opinie te gee, maar hulle is gewoond om ‘n skuiwergat iewers te vind sodat hulle hulle goeie selfbeeld kan behou, kan doen wat hulle wil en kan voortgaan met hulle sonde waarvoor hulle lief is.

 10. Thomas ek glo nie in die sogenaamde fisiese helse vuur nie so jy mors jou tyd as jy net draai of braai stories by my kom. Ons is op twee verskillende plane wat dit betref.

 11. Jak dit is nie my of jou opinie oor die hel wat saak maak nie. Wat saak maak is wat God daaroor te sê het. As jy Hom nie wil glo nie, het jy beslis ‘n baie groot probleem.

  En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.
  En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. (OOpenb. 20:11-15)

 12. Thomas die punt is dat “God” nog nooit boe of ba oor die hel gesê het nie. Mense het wel baie daaroor te sê. Moenie Johannes se drome verwar met wat God sou gesê het nie.

 13. Attie.
  Dit bly maar ‘n uitdaging om tot die tieners deur te dring op alle vlakke van die lewe. Hoe meet ‘n mens of jy suksesvol is of nie is nie in jou werk onder die jeug? Ek meet sukses in die opsig in watter mate die “doen” van die boodskap werklikheid word. Om te praat is maklik, maar die doen is moeilik. Doen hulle wat jy se of wat jy doen? Wie se voorbeeld volg hulle? Die hoeveelheid jongmense wat jou dienste bywoon bewys dat jy dalk besig is om iets reg te doen.

  My bydrae oor die prediking van die “warm” plek is eenvoudig. Waar gaan ek as ek iets oor die hel wil leer? Kerk toe. Waar kry ek die meeste boeke oor die hel? In geestelike boek winkels. Mense soos ek wat in die kerk bank sit, raak moeg vir prediking oor die hel. As Jesus net 70 keer oor die hel gepraat het, is dit baie of is dit min? Invergelyking met wat? Hoeveel keer het Jesus oor finansies/geld gepraat? Hoeveel keer oor goedheid en guns? Wie tel in elk geval. Ek glo dat ons as Christene meer die goedheid en guns in die Bybel raaklees en so meer klem le op die feit dat die mens basies “goed” is en nie basies “in sonde gebore” is nie, sal ons beter met ons medemens oor die weg kom.

  Wonder maar net hoekom die super predikers soveel mense trek. Dalk het hulle iets postiefs in die Woord van God gelees en besluit om eerder daarop klem te le as op die negatiewe wat so maklik is om te doen. Kyk maar net nuus dan sien jy genoeg van die negatiewe daaglikse gebeure. Ek self verkies om aan ‘n kerkgroep te behoort wat mense probeer opbou en hemel toe wil trek as om aan ‘n kerk groep te behoort wat mense met vrees en bewing van die hel af wil weghou.

  “God is good all the time and all the time God is good”.

 14. Christo: Ek dink jy maak ‘n bealngrike opmerking oor die hoeveelheid kere wat Jesus oor die hel gepraat het. Net soos ons versigtig moet wees om nie ‘n teks buite konteks aan te haal nie, moet ‘n mens ook baie versigtig wees dat jy nie die groter prentjie mis kyk en net op een stukkie van die skildery fokus nie. Wat is groter prentjie wat die Bybel vir ons probeer skilder? Ek wonder of iemand dalk sy idee kan gee oor wat hy/sy dink die groter prentjie is wat die Bybel vir ons skilder?

 15. Die boodskap van die Bybel is hoe die Here versoening bewerk het deur Jesus Christus se kruisdood. Die opdrag van die kerk: Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Mat 28:19. Christene word nie gedefinieer deur wat hulle doen nie, maar wat hulle glo. En die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Rom 10:17. Paulus het gesê: want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde. 1Ko 2:2. Enige Christelike preek moet per definisie handel oor die Christus. Die skape sal nooit moeg word om te hoor hoe Jesus Christus verhoog word nie. Die bokke dink húlle behoort die onderwerp te wees.

  Ds. Attie: wat ‘n voorreg om op die preekstoel te kan staan en sê: so spreek die Here. Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; 2Tim 4:2 Selfs al weet u vooruit dat daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. 2Tim 4:3-4. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. 1Kor 1:17-31 Dit is al.

  Christo: As die mens goed is, soos jy sê, waarom was die Lam van God dan geoffer?

 16. Amanda: Volgens Genesis het God nadat Hy die mens gemaak het, gesê dit is BAIE goed. Deur sy kruisdood het Hy die vernietigingswerk van die sondeval omgedraai en nou word ons al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Ons word weer wat God bedoel het ons moet wees, alhoewel ons nooit in hierdie lewe dit volkome sal wees. As kinders van God moet ons daaraan herinner word dat ons in Christus ‘n nuwe skepping is – God maak dat ek “goed” is. Die lam van God is geoffer om ons te verlos van die gevolge en van die mag van die sonde en hoe meer gehoorsaam ek aan God is, hoe meer word ek vry van die mag van die sonde, maar genadiglik is ek deur die kruisdood van Christus verlos van die ewige dood. Ek is nie en kan nie deur my eie krag goed wees nie. So verstaan ek Christo se opmerking.

 17. Outsider jy vra my om my gedagtes te deel oor die Bybel “as die woord van God”. Ek wonder dikwels wat bedoel mense as hulle praat van die Bybel as die Woord van God. Ek verkies om van die Bybel te praat as mense se woorde óór God. Dit is ‘n wonderlike letterkundige skat van boeke wat vir ons vertel hoe ‘n deel van die aarde se bevvolking oor die eeue heen gedink het oor God. Daarin word vertel van hulle hoop, hulle angs en hulle verwagtings.

  Om sommer net na die Bybel te verwys as God se Woord sonder om na te dink presies wat dit beteken is eintlik in ‘n sin lasterlik. As die Bybel dan God se Woord is in die letterlike sin moet mense ophou om dit so selektief te gebruik.

  Kom ek noem ‘n voorbeeld. Thomas verwys na Openbaringe se vewwysing na die hel en neem dit letterlik op as plek iewers in die ruimte, of waar ook al, waar mense wat nie in dieselfde Godsbeeld as hy glo nie vir ewig in ‘n poel van vuur gewerp sal word. Hy glo dit want “God se woord” sê so. Maar in Levitkus en op baie ander plekke in die Bybel sê “God se Woord” ‘n hele klomp goed wat Thomas beslis nie glo of doen nie. Dink maar aan die eet van skulpvis, die dra van klere wat uit verskillende stowwe geweef is en ‘n hele klompo ander goed. Daar is ook hope voorbeelde daarvan in die Nuwe Testament soos lang hare by mans, die vrou in die amp ens.

  Andsrs as Amanda hier bo dink ek ook nie ‘n dominee kan vir sy gemeente sê “so spreek die Here nie”. Geen predikant weet wat sê die Here of kan namens Hom spreek nie.

  Almal van ons, teoloë ingesluit weet eintlik maar niks van “God” af nie aldink ons dat ons weet.

 18. Outsider: Watter Christen sou sonder skaamte sy gedagtes in klank en beeld aan die wêreld kon toon, sou dit moontlik wees? En dit is wat die Here sien, nie net ons woorde en dade nie, maar ons diepste gedagtes. Moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Selfs die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie.

 19. Doom Attie sê:
  “Christo: Ek dink jy maak ‘n bealngrike opmerking oor die hoeveelheid kere wat Jesus oor die hel gepraat het. Net soos ons versigtig moet wees om nie ‘n teks buite konteks aan te haal nie, moet ‘n mens ook baie versigtig wees dat jy nie die groter prentjie mis kyk en net op een stukkie van die skildery fokus nie. Wat is groter prentjie wat die Bybel vir ons probeer skilder? Ek wonder of iemand dalk sy idee kan gee oor wat hy/sy dink die groter prentjie is wat die Bybel vir ons skilder?”

  Miskien sou Doom Attie nie omgee om vir ons die teksgedeeltes waarin Jesus oor die hel gepraat het meer verstaanbaar te maak nie en ook sommer terselfderetyd die konteks waarin Hy dit gesê het vir ons uiteen te sit. Miskien sou Doom Attie ook wou verduidelik waar die ryk man in Lukas 16 beland het.

  Al sou die Here Jesus net een keer oor die hel gepraat het, is dit genoeg waarskuwing vir diegene wat die hel as ‘n letterlike plek van pyniging verwerp. Maar nou het hy 70 kere daaroor gepraat maar nog steeds wil hulle nie glo nie. Inderdaad, al sou die Here toelaat dat iemand vandag uit die hel kom om hierdie mense te waarsksu, sal hulle nog steeds nie glo nie. Hulle het die Wet en die Profete tot hulle beskikking maar ook hierdie getuienisse raak hulle nie omdat dit net mense se woorde oor God is en nie God se Woord nie.

  Doom Atie vra:
  “Ek wonder of iemand dalk sy idee kan gee oor wat hy/sy dink die groter prentjie is wat die Bybel vir ons skilder?”

  Die Here Jesus het gesê:
  “Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.” (Lukas 19:10) Is dit nie die groter prentjie nie, Attie?

  Verlore? Wat beteken dit? Dis darem te negatief vir ons geleerde postmoderne mense. Ons moet eerder positief wees en hulle vertel dat God almal uiteindelik gaan red en dat daar nog nooit so iets soos ‘n hel was of sal wees nie. ‘n God van Liefde sal mos nooit toelaat dat iemand in so ‘n verskriklike plek beland nie.

  Die feit bly staan dat God nog steeds Laaaaaaaaankmoedig is en nie wil hê dat sommiges verlore moet gaan nie maar dat almal gered word (2 Petrus 3:9). Jak, as die lg. nie jou gosdsbeeld is nie, dan maak jy ‘n groot fout want die ewigheidsrepurkursies wat dit vir jou kan inhou, laat my sidder.

 20. Christo, die doen van die boodskap word eers ‘n werklikheid wanneer jy virrie mense (en dit sluit die jongmense is) die waarheid vertel. Wat is die waarheid? “Bekeer julle want die koninkryk van God het naby julle gekom.” Dit beteken gewoon dat niemand in God se koninkryk toegelaat word sonder bekering nie.

 21. Thomas, so as ek dan tot bekering gekom het, kan ek dan nog hel toe gaan ook? As die mens nie goed is nie en die hele tyd net sondig is, wat help die bekering as ek elke keer wat ek sondig weer op pad is hel toe? Ek het gedink God se plan om Jesus aan die kruis te laat sterf, het vir eens en vir altyd gemaak dat my sonde wat ek gepleeg het en nog gaan pleeg vergewe is en dat ek nie meer in die vrees van die hel moet lewe nie. Nou word ek soos ‘n bal heen en weer geslinger tussen hemel en hel want ek moet elke 5 minute tot bekering kom want ek het dalk iets gese of gedink wat sondig is en daarmee is ek nou weer op pad hel toe.

  Nee wat, ek bly maar eerder by my verstaan van God se liefde as een maal ‘n kind van God (deur bekering en die aanneem van Jesus), altyd ‘n kind van God. Ja, ek strewe om altyd beter en volgens Sy Woord te lewe, maar die sonde in my (wat gekom het nadat God my as “goed” geskape het) is nog daar. Dankie aan Jesus dat Hy daarvoor gesterf het aan die kruis en ek kan rustig voortgaan met my lewe en hoef nie heeltyd die hel te vrees nie.

  Bg kan beslis die deur oopmaak vir enige teoloog om boeke vol te skryf en te “cut en paste” en hier as kommentaar te gebruik. (Ek is nie ‘n teoloog nie en stel nie belang in teologiese redenasies nie.) So ek hoop nou nie ek het die opening gelaat vir mense met te veel tyd op hande om boeke vol hier te kom skryf nie. Jammer Attie, ek will nie jou blog oorvat en reel nie. Dalk moet ek maar eerder my vingers in die toekoms stil hou.

 22. Christo: Kyk bietjie my laaste kommentaar by attie se post oor waar staan ek. As jy sou ophou om hier te skryf, sou Thomas sy sin kry en mense wegjaag van hierdie blog af. Bly sodat ons ‘n interessante gesprek kan voer. Ek stem nie saam met alles wat jy sê nie en ook nie wat Jak sê nie en ook nie wat attie sê nie, maar ek dink ons kan met mekaar in gesprek gaan en op ‘n stadium saam stem om nie saam te stem nie. Moenie ophou skryf nie.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: