om alles vir almal te wees

In my vorige “post” het ek ‘n opmerking gemaak wat daarop neerkom dat ek die waarheid van die evangelie aan mense in hulle unieke omstandighede en binne hulle eie kulture en binne hulle eie verstaansraamwerk verkondig om soveel mense as moontlik vir Christus te wen.

Die gedagte hier rondom gryp ek natuurlik nie uit die lug uit nie, dit was ook Paulus se benadering. Hy skryf in 1 Korintiërs 9:19-23 hierdie woorde: Lees voort “om alles vir almal te wees”

Waar staan ek?

As kind van God, predikant van ‘n plaaslike gemeente, deel van ‘n groter kerkverband en deel van die kerk en die koninkryk van God dwarsoor die wêreld, kan ek nie anders as om in ‘n poging om soveel mense as moontlik vir Christus te wen, seker te maak dat ek soveel as moontlik te wete kom van wat op die teologiese front aan die gebeur is, maar dan ook om die mens aan wie ek die evangelie van die koninkryk wil bring, so goed as moontlik te probeer verstaan.(Lang sin, maar verskoon my daarvoor) Lees voort “Waar staan ek?”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑