LEEF CORAM DEO

Coram deo is ‘n Latynse uitdrukking wat vertaal kan word met “Leef voor die aangesig van God.”

Ek het onlangs ‘n boekie van Brother Lawrence en Frank Laubach “Practicing the Presence of God” gelees. In die boekie vertel beide die skrywers hoe hulle hulle lewens daaraan gewy het om in deurlopend in kontak met God te bly. Brother Lawrence het vir die laaste tien jaar van sy lewe op hierdie manier gelewe. Frank Laubach het op sy beurt oor ‘n tydperk van ongeveer twee jaar ‘n dagboek gehou van hoe hy in kontak met God gelewe het. Behalwe vir Laubach se dagboek, is daar briewe van Brother Lawrence wat hy aan verskillende mense oor die onderwerp geskryf het.

Een van die uitstaande indrukke wat die boekie op my gemaak het is die totale afwesigheid van enige vorm van hoogmoed waar die twee broers dink dat hulle in ‘n meer bevoorregte posisie is as mense wat nie so leef nie, of dat hulle op grond van hierdie besondere verhouding met die Here nou in die posisie is om ander “reg te sien. Beide die broers het met besondere sagtheid en nederigheid en liefde teenoor ander mense gereageer. (Brother Lawrence  was ‘n monnik wat in die kombuis gewerk het.)

Die boekie het my gehelp om eerstens te verstaan hoe die twee mense dit beleef het, en dan ook dat so iets wel moontlik is. Ek het probeer om vir myself uit te werk wat dit beteken om “coram deo” – in die teenwoordigheid van God – te lewe. Ek het ‘n bietjie daaroor gaan lees in ‘n poging om vir myself duidelikheid te kry oor wat dit sou beteken.

Die volgende lyk vir my na moontlike verduidelikings:

 1. Om in die teenwoordigheid van God te lewe is om ingestel te wees op die mooi en besondere van God se skepping en ander dinge rondom ons en vir God daarvoor dankie te sê en sy grootheid te besing.
 2. Om in die teenwoordigheid van God te lewe is om die hele tyd in gedagte te hou dat ek in die teenwoordigheid van die opgestane Here Jesus lewe en dat dit sy liefde en nabyheid is wat aan my lewe ‘n unieke betekenis gee.
 3. Om in die teenwoordigheid van God te lewe is om sensitief te wees vir die influistering en dus die leiding van die Heilige Gees en daardie influistering en leiding te gehoorsaam wanneer nodig.
 4. Om in die teenwoordigheid van God te lewe, is om op so ‘n manier te lewe dat ek doelbewus aan God ‘n plek diep binne in my diepste wese gee en met woorde soos “Ja, Here.” en “Dankie Here.”  te reageer wanneer ek deur die loop van die dag bewus raak van God se liefde in my lewe.
 5. Om in die teenwoordigheid van God te lewe is om my oë oop te maak om daardie dinge te sien, wat ek andersins nie sou sien nie, sodoende raak ek veral bewus van die nood en die seer en die lyding van mense rondom my waarop ek dan met meegevoel en begrip en selfs met hulp reageer.
 6. Om in die teenwoordigheid van God te lewe beteken dat ek na plekke toe sal gaan waarheen ek andersins nie sou gaan nie, en dinge sal doen wat ek andersins nie sou doen nie, omdat ek geroep is om daar te wees waar die nood en die pyn is sodat ek die liefde van God na sulke situasies en omstandighede kan bring.
 7. Om in die teenwoordigheid van God te lewe is om Maria se gebed toe sy gehoor het dat sy swanger is, te bid en te leef:  “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het.”  en dan die Heilige Gees se leiding in reaksie op daardie gebed te volg en te gehoorsaam.
 8. Om in die teenwoordigheid van God te lewe is om so bewus te wees van sy teenwoordigheid, dat ek in elke situasie reageer soos Hy sou reageer.

Watter een van hierdie beskryf vir jou die beste wat dit beteken om  “coram deo” te lewe

Is dit prakties moontlik om “coram deo” te lewe?

Advertisements

54 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

54 responses to “LEEF CORAM DEO

 1. BEN

  1Johannes 2 vers 15+16+17 Moenie die wereld liefhe of die dinge wat in die wereld is nie.As iemand die wereld liefhet,dan is die liefde van die vader nie in Hom nie.
  Want alles wat in die wereld is——————1)begeerlikhede van die vlees 2)begeerlikhede van die oe en die grootsheid van die lewe…..is nie uit die Vader nie,maar is uit die wereld.
  En die wereld gaan verby en sy begeerlikhede..MAAR hy wat die wil van GOD doen,bly vir ewig.

  1Petrus vers 2:”om die orige tyd in die vlees,nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie,maar volgens die wil van God.

  1 Petrus 2 vers 21:Want hiertoe is julle geroep…omdat Christus vir julle gely het,en julle ‘n voorbeeld nagelaat het,sodat julle Sy voetstappe kan navolg.

  1Petrus 1 vers 15:Want sso Hy wat julle geroep het,heilig is,moet julle ook in julle lewenswandel heilig word.

  Jakobus 4 vers 10:Verneder julle voor die Here en Hy SAL julle verhoog.

  Filippense 2 vers 3:moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie,maar in nederigheid moet die een die ander hoer ag as homself.

  Galasiers 5 vers 16:Wandel deur die Heilige Gees,dan sal julle NOOIT die begeerlikhede van die vlees volbring nie.

  Galasiers 2 vers 20:Ek is met Christus gekruisig(maw.ek is dood waarvoor Hy gesterf het)en ek leef nie meer nie,MAAR Christud leef IN my.

  So kan ek aangaan en net God se woord aanhaal,beginsels wat ons moet nastreef om oor te gaan in volmaaktheid in die Gees.OM te leef in die teenwoordigheid van God is soos jy leef saam met jou gesin.Jy is altyd bewus van God se teenwoordigheid in jou en om jou.Jy is in gedurige gesprek en altyd bereid om Elke opdrag van God uit te voer.Jy moet elke begeerte en gedagte wat nie van God is nie,kruisig en daarmee klaarspeel,en dit moet nie weer gebeur nie.Jy het die vrye wil om te besluit of ek gaan sondig of nie.Ja of Nee.Vas,daar is Groot krag in vas.verneder jou voor God en breek jouself voor God.Soek Sy aangesig.Alles wat nie tot die eer en verheerliking is van God nie,en vir die uitbouing van Sy Koninkryk moet jy van breek.
  Ek,vlees moet sterf(ek moet gedurig meer en meer plek maak vir Christus Jesus in my lewe)ek moet minder word,my begeertes,en Hy moet meer word.Ek moet sterf dat Hy in my kan lewe.

  Dit is wat dit vir my beteken.Onderdanig aan die Gees van God en nie die vlees nie.Daarmee kom gebrokenheid en nederigheid in God wat net deur die Gees van God gedoen kan word.
  Dit is ‘n gawe van God.Dit is nie dieselfde as vleeslike nederigheid nie.
  Shalom.

 2. Ek sal persoonlike #1 kies.
  1. Om in die teenwoordigheid van God te lewe is om ingestel te wees op die mooi en besondere van God se skepping en ander dinge rondom ons en vir God daarvoor dankie te sê en sy grootheid te besing.
  Ek het onlangs tot die besef gekom dat dit makliker is om negatiewe gebeure raak te sien as postiewes. Met God is dit baie keer dieselfde en vereis dit ‘n innerlike dissipline om die “goedheid” en “guns” van God in die daaglikse lewe raak te lees.

 3. Vir my is dit #3 wat uitstaan, maar ek dink nie mens kan dit in isolasie van die ander punte sien of probeer bereik nie. Dit is slegs as alle fasette van mens se lewe in die regte verhouding met God is dat mens kan sensitief wees vir die Heilige Gees.

 4. Christo: Is waar, dit is makliker om die negatiewe raak te sien – tog ‘n groot oorwinning as jy dit regkry om die positiewe raak te sien.
  flippie:Dalk is jy reg – ‘n mens moet nie die een los van die ander probeer verstaan nie, maar veral ook die gedagte dat ‘n mens se hele lewe sensitief moet wees vir die influistering (so ‘n mooi woord) van die Heilige Gees.

 5. Ben: Dankie vir jou insette,. Kan ek vra dat ons die kommentaar so ‘n klein bietjie korter maak. My ervaring het my gewys dat mense nie regtig baie lang kommentare lees nie.
  Kan ek egter vra: Hoe lyk dit prakties as iemand “coram deo” leef.

 6. BEN

  Attie,kyk na Jesus,Paulus,Moeder Maria.Dit is prakties moontlik,anderste het Jesus verniet gesterf aan die kruis.Onthou,Hy het alles oorwin,en in Hom kan jy ook.Jy moet dan jouself vra,hoeveel is ek bereid om te sterf,tot hoever?gaan ek God toelaat.Alles of net 50 of 80%
  Wat gaan ek God nie toelaat om in beheer van te wees nie?My geld,sport,my Desember vakansie.So sal mens tot ander insigte kom.Dit is altans wat dit vir my,Ben beteken.

 7. Thomas

  In die 8 verduidelikings wat Attie aanvoer van wat dit beteken om in die teenwoordigheid van God te lewe, het hy nie ‘n enkele keer na die bloed van Christus verwys nie. Wat sê die Skrif?

  Efe 2:13 Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus.

  1Joh 1:7 Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.

  Ons kan dus deurentyd gemeenskap met God beoefen alleenlik deur sy bloed en alleenlik wanneer ons in sy lig (waarheid) wandel.

  Hebr 10:10-22 Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees,en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het,laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.

  Ek is bevrees dat die leerstellings van die Ontluikende Kerk met sy kontemplatiewe spiritualiteit en mistisisme (o.a. die woestynvaders – Brother Lawrence, Meister Eckhart, Teresa of Avila, John of the Cross, and Julian of Norwich) het al so diep wortel geskied in die geledere van God se kinders dat hulle besig is om die Woord van God uit die oog te verloor. Onthou! Jesus het gesê “My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My”(Joh 10:27)

  Navorsing toon dat die kontemplatiewe spiritualiteit van die woestynvaders diep in die Oosterse meditatiewe spiritualiteit (Hindoeïsme) ingebed is.

 8. Herman Jansen

  Stelling 7 in die aktuele post is vir my belangrik. Ek kan daardie woorde van #7 daagliks bid.
  Coram Deo kan maklik ‘n afgewaterde term word om soms minimalistiese godsdiens/geloofslewe uit te druk. Soms ervaar ek dat enkele gelowiges die term gebruik as stopwoord.
  Thomas: ek hoor wat jy bedoel, maar meen tog dat Attie veronderstel dat coram Deo deur ‘n gelowige (Attie is een) uitgespreek kan word alleen as hy/sy in Christus glo. Die teenwoordigheid van God (coram Deo) sal nooit deur ‘n ongelowige opgesoek word, want vir so persoon is dit oordeel, straf en helse dood. My ervaring van sterwendes (dan gelowiges, want ek het nog nooit ongelowiges op sterfbed na hul ewige DOOD begelei nie)is dat hul juis volkome geluk het in die teenwoordigheid te mag wees van die teenwoordige God.
  Thomas, broer, ek verstaan nie hoekom jy Attie se post wil vergelyk met denke van die “die leerstellings van die Ontluikende Kerk met sy kontemplatiewe spiritualiteit en mistisisme”. Ek het hom gladnie so gelees nie – of verstaan ek jou dalk verkeerd?

 9. Thomas: Ek sou jou ook kon vra hoekom daar dan in jou skrywe geen verwysing na die opstanding van Christus het nie – het die liberalistiese teologie waar die opstanding van Jesus Christus bevraagteken word dan so diep in jou wortel geskied. EK twyfel natuurlik nie daaraan dat jy nie in die opstanding van Christus glo nie, maar mens kan nie iemand anders se woorde evalueer aan dit wat hy nie sê nie.
  Een voorbeeld: Henog het met God gewandel (Daar is nog ‘n hele paar ander voorbeelde in die Bybel ook.) Is daar nie ‘n moontlikheid dat al die ander hulle oorsprong in die Bybel het nie?

 10. Amanda

  Ds.Attie: Na aanleiding van Herman Jansen se vraag aan Thomas, mag ek vra waar u staan ten opsigte van die Ontluikende kerk?

 11. Ek dink die Emerging Church (Ontluikende kerk) is ‘n opregte poging van toegewyde leraars en akademici wat die onfeilbare woord van God in die tyd waarin ons lewe op so ‘n manier verkondig dat die waarhede van die Woord vir hulle verstaanbaar is. Dieselfde beginsel geld wanneer ek die Evangelie boodskap aan tieners oordra op ‘n manier wat vir hulle verstaanbaar (Let wel NIE aanvaarbaar NIE) is. Dit is onder andere die rede waarom die Bybel in Afrikaans en Engels vertaal is en waarom ons nie die oorspronklike Grieks en Hebreeuse Bybels lees nie. Daar is sekere dinge in die Ontluikende Kerk waarmee ek nie saamstem nie, maar ek dink nie ek het al die kennis in pag om ‘n ;laaste woord daaroor te spreek nie. Dit waarmee ek nie saamstem nie, steur ek my nie aan nie, en dit waarmee hulle nie saamstem ten opsigte van my mening nie, steur hulle hulle nie juis aan nie.

 12. Om “coram deo” te leef het te make met die strewe daarna om elke gedagte gevange te neem in gehoorsaamheid aan Christus (2 Kor 10:5) en om in navolging van soos mense soos Henog met God te wandel (Gen 5:24), en elke oomblik van elke dag bewus te wees van die nabyheid van die die Skepper van die Hemel en die aarde, die Vader van ons Here Jesus Christus wat aan elke een van God se kinders die Heilige Gees gegee het.
  As enige iemand dit “Ontluikende Kerk met sy kontemplatiewe spiritualiteit en mistisisme” wil noem, dan het ek geen probleem daarmee nie. Om my mening gelyk te maak aan die leerstellings van die Ontluikende kerk sou onredelik wees, alhoewel ek nie sal huiwer om te sê dat ek deur hulle beïnvloed is net soos ek deur baie ander teoloë en kollegas en gelowiges beïnvloed is.

 13. WOW! Wat ‘n reaksie. Thomas bewys die punt dat dit baie makliker is om die negatiewe in enige iets raak te lees. Ja, ons stem nie almal saam nie, maar staan dit nie iewers in die Bybel ook dat maak nie saak hoe hulle dit verkondig nie, hulle verkondig Jesus? Omdat iemand teologies nie met my saam stem nie, behoort ek as Christen wat glo dat Jesus die Seun van God is ander mede gelowiges eerder te ondersteun en nie oor tegniese detail en persoonlike interpretaasies aanval en verdoem nie. Wag tot jy regtig moet deel met mense wat openlik uitgesproke is teen Jesus as die Seun van God, dan is jy maar te dankbaar vir elke kerk groep wat op sy unieke manier mense probeer sover kry om die Bybel te lees en Jesus se naam te bely. As jy net onder Christene beweeg is dit baie maklik om jou mede gelowiges aan te val.
  Dankie Attie vir die blog en die gesels oor die alledaagse manier om Christenskap uit te leef.

 14. Christo: Ek dink jy sê ‘n ding baie raak. Ons as Christene baklei soms so op die dotjies op die “i” en die strepies deur die “t” dat die wêreld nie net vir ons lag nie, maar dat energie gebruin word waarmee ons die goeie nuus na ander mense kon neem.

 15. Thomas

  Attie, ek het doelbewus Hebreërs 10:19-22 vir jou aangehaal want dit is dié, ek herhaal, dié sleutelteks tot ‘n Skrifgebonde verstaan van ‘n daaglikse wandel in die teewoordigheid van God.

  Ek is seker jy sal met my saamstem dat dit enkel alleen die bloed van Jesus Christus is wat ons in die teenwoordigheid van God toelaat en ook kan bring. Dit is tog duidelik die betekenis daarvan, veral as ons die woorde “Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus” in ag neem. Die woord vir “vrymoedigheid” is “parrhesia” en beteken om, soos die Engels dit stel, met “boldness,” en “fearless” in God se teewoordigheid te kom en ook so in sy teenwoordigheid te wandel. As dit dan enkel alleen die bloed van Christus is wat ons die vrymoedigheid gee om daagliks in sy teenwoordigheid te lewe, waarom soek jy en so baie ander predikante na ander maniere om sy teenwoordigheid te beoefen? Ek kan jou verseker dat enige ander metode, hoe vroom en wonderlik dit ookal mag klink en hoe nederig en sagmoedig die mense ookal mag wees wat hierdie kontemplatiewe metodes propageer, uit die vlees (mensgemaakte metodes) voortkom en ons weet baie goed wat die Woord van God oor die vlees te sê het – dat dit van geen nut is nie. Ek vind dit dus vreemd dat jy my oor die vingers tik omdat ek nie Christus se opstanding in my kommentaar vermeld het nie. Ek het dit nie gedoeen nie omdat die tema of onderwerp wat jy bespreek, nl. “Coram Deo” anafwendbaar heenlei na die betekenis en werking van Christus se bloed. Waarom? Weer eens, omdat dit enkel alleen die bloed van Christus is wat vir my en jou en alle Christene die vrymoedigheid gee om in God se teenwoordigheid te kom en in sy teenwoordheid te lewe en nie die metodes van ‘n paar mistici (Woestynvaders) nie.

  Om deur ander mense beïnvloed te word, is onafwendbaar maar dan moet ons altyd daardie invloede aan die hand van God se Woord toets en evalueer. As sodanige invloede nie in harmonie is met God se Woord nie dan durf ons dit nie goeedpraat of navolg nie.

  Hullo Christo. Nee! Ons lees nêrens in die Skrif dat dit nie saak maak hoe ons die Evangelie verkondig nie, hulle verkondig in elk geval vir Jesus. Jesus Christus self het gesê dat as ons glo soos die Skrif sê, dan sal strome van lewende water uit ons binneste vloei. Die onus rus dus op ons om te glo soos die Skrif sê en om dit ook so te verkondig.

  Ek sukkel so ‘n bietjie om jou vermaning dat ek mede-Christene aanval wanneer ek sommige van die wonderlikste gedeeltes in die Skrif aanhaal, te verstaan. Help my asseblief so ‘n bietjie! Beskou jy gewoonlik die aanhaal van verse en so ‘n stukkie eksegese daaromheen as ‘n persoonlike aanval op mede-Christene? So terloops, die geloof dat Jesus Christus die Seun van God is, is nie die finale litmustoets om te bepaal hoedanig ek ander Christene se menings moet ondersteun nie. Indien dit wel die toets was dan moes jy en ek ook die duiwel en sy demone se menings ondersteun want ook hulle glo ook dat Jesus Christus die Seun van God is: ” . . . en skreeu met ‘n groot stem en sê: Wat het ek met U te doen, Jesus, Seun van die allerhoogste God? Ek besweer U by God om my nie te pynig nie.”

  Jou goeie raad “Wag tot jy regtig moet deel met mense wat openlik uitgesproke is teen Jesus as die Seun van God, dan is jy maar te dankbaar vir elke kerk groep wat op sy unieke manier mense probeer sover kry om die Bybel te lees en Jesus se naam te bely. As jy net onder Christene beweeg is dit baie maklik om jou mede gelowiges aan te val” is ook so effe onvanpas. Dit is juis nie die openlike uitgesprokenheid van mense teen Jesus wat so gevaarlik is nie. Waarsku die Skrif ons dan nie dat die duiwel hom voordoen as ‘n engel van die lig en dat sy dissipels, apostels en profete hulle ook as volgelinge van Jesus Christus voordoen nie? Die gevaar lê nie by die ongelowiges nie, maar dit kom regstreeks uit die geledere van die kerk en ek is bevrees dat die ontluikende kerk die teelarde is van sulke voordoen-Christene. Ek het talle bewyse tot my beskikking.

 16. Iemand

  Ek verstaan nie alles nie. Ek weet nie alles nie. Ek interpreteer meer kere die Bybel verkeerd as wat ek dit reg interpreteer. Ek weet dat Jesus my Verlosser is en ek weet dat God my Vader is en ek weet dat die Heilige Gees op ‘n manier in my lewe betrokke is wat ek nie verstaan nie. En… ek het ‘n intense behoefte om meer en meer bewus te raak van God se teenwoordigheid in my lewe. Doom… is dit moontlik dat jy mense soos ek kan help om meer “coram deo” te leef. Ons sing soms “Ek soek U o God, ek dors na U God – soos ‘n land sonder water wil ek tot U nader om by U te wees, om by U te wees, om by U te bly.” Dit doom is waarna ek soek. Ek weet net nie hoe nie.

  Terloops kan ons nie “comments” beperk sodat almal dit vinnig kan deurlees nie? Ek dink lang argumente maak soms dat ons mekaar verkeerd verstaan.

 17. Thomas

  Ons het beslis ‘n kwade dag bereik as ons die blote aanhaal van ‘n paar uiters belangrike Bybeltekse as bakleierig inerpreteer. Kom ek vertel vir julle ‘n storie.

  ‘n Man met die naam van Paulus het op ‘n dag een van sy medebroeders oor die kole gehaal omdat hy geweier het om met ‘n klomp onreine heidene te eet. Petrus, die sondebok, het briesend kwaad geword vir sy broer Paulus en hom van allerhande dinge beskuldig: “Paulus, hoe durf jy my vals beskuldig? Jy soek net skoor en is “downright” bakleierig. Jy moet leer dat die dotjies op die “i” en die strepies deur die “t” tog nie so belangrik is nie. As jy die strepie deur die “t” wegneem, sal jy dadelik agterkom dat ek nie geweier het om met die onreine heidene te ee”t” nie maar om nie saam met hulle te ee”l” nie. Kom asseblief by ou Paulus. Jy beskuldig my vals”

  Ek wil jou aanraai om weer ‘n slag die woorde van Jesus in Matteus 5:18 te oordenk:

  Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

  As Jesus die dotjie op die “i” en die stepie deur die “t” waardig geag het, dan behoort jy dit ook te doen.

 18. Ek soek sy teenwoordigheid met of sonder die strepies of die kolletjies. Ek dink in elk geval Jesus het iets anders bedoel met dit wat Hy daar gesê het as dit waarvoor die teks nou gebruik word.

 19. Thomas

  Die feit bly staan dat Hy ‘n hoë premie geplaas het op elke jota en titteltjie.

  Is dit werklik nodig om God se teenwoordigheid te soek as Hyself gesê het:

  Joh 14:23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.

  Joh 15:4a Bly in My, soos Ek in julle.

  Hebr 13: 5b Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

  Mat 28:20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

  Al die bogenoemde tekse dui op die inwonende God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Hoeveel nader wil julle hê God moet aan julle wees as Hy binne-in elke bloedgewasde kind van Hom woon?

  Die rede waarom dit soms vir ons voel dat Hy ver weg is en dit vir ons nodig geword het om weer sy nabye teenwoordigheid in te oefen, is omdat ons nie in sy waarheid bly nie.

 20. BEN

  Attie,hoe ver is jy al beinvloed deur die leerstellings van die ontluikende kerk en kollegas en watter effek het dit op God se kudde onder jou beheer.Is hulle al beinvloed?As dinge rerig “handuit ruk,sal jy bedank en jou eie kerk begin.Dit is Coram Deo,of sal jy opstaan vir dit waarvoor Christus so duur betaal het.?Dit is maar vrae wat ek glo mense sal gerusstel na jou bewering dat jy al beinvloed is deur bogenoemde.

 21. Ai, dit bly maar ‘n jammerte dat party teoloe die evangelie vir ons gewone mense so moelik maak. EK sal maar die stryd vrae vermy en nie kommentaar lewer nie. Ek lees die blog omdat ek die inspirasie en positiewe gedagtes wat hier gespreek word geniet. Ten minste weet ek dat Jesus in my leef en God se teenwoordigheid heeldag en aldag by my is en nie net as ek skrif na skrif aanhaal om ‘n punt te bewys nie.
  Groete

 22. Ben: Soos dit is staan ek op vir dit waarvoor Jesus so duur betaal het. Ek is met my gemeente en my leierskap eerlik en oop oor die mense wie se werke ek lees en ek huiwer nie om enige iemand wat ek lees aan te haal in my prediking en in my werk in die gemeente.
  Thomas: Ja dit is nodig om jouself so te dissiplineer dat jy deurlopend bewus is daarvan dat jy in die teenwoordigheid van die alomteenwoordige God leef.
  Ben: Watter teoloë of leraars of predikante het jou in jou lewe beïnvloed? Wie het jou oortuig van die menings en oortuigings wat jy huldig?

 23. Iemand

  Doom, hierdie gesprek het in ‘n baie onaangename rigting beweeg. Ek het uitgesien na ‘n gesprek oor “coram deo” leef. Ek het al manne soos Andrew Murray gelees wat ook iets hiervan geskryf het, maar nou het die gesprek ontaard in ‘n gesprek oor die ontluikende kerk. Elkeen van ons lees mos maar verskillende mense en indien die argument vir ons sin maak, dan is ons bereid om ons mening daaroor te verander. Ander kere sien ons nie kans om saam te gaan met dit wat die persoon skryf of sê nie, dan laat ons dit maar daar. Ons sal ook maar moet leer dat ons op ‘n punt kan en dalk moet kom wat ons sê: Ons gaan nie met mekaar saamstem oor hierdie saak nie. Kom ons laat dit in liefde daar en ons beweeg verder. Julle gaan nie saamstem oor die ontluikende kerk en wie vir wie beïnvloed het nie. Dit lyk ook vir my dat jy en Thomas nie gaan saamstem oor “coram deo” nie, Thomas dalk moet jy dit dan maar daar los en doom toelaat om sy gedagtes hier neer te skryf vir die van ons wat dit graag wil lees en daaroor wil dink en dit selfs in ons eie lewens wil toepas. Ons het jou gehoor, en as ons dan nie met jou wil saamgaan op hierdie punt nie, was dan jou hande in onskuld – jy het gedoen wat jy kon doen.
  Vrede vir julle my broers…

 24. Thomas

  Dis waar dat die bloed van Christus ons verlos en skoonwas en dat ons daarom weer met God versoen kan word, maar as die bloed van Christus die begin en einde van jou Christenskap is dan is daar baie wat jy uit die oog verloor.

  Paulus leer ons dat ons vrygemaak is en nie meer aan lee” gebruike moet vaskleef nie. Dus, as die jota en die tittel vir jou beteken dat jy al hierdie ou gebruike en goed moet onderhou dan mis jy die punt. Jesus het self vir ons gese dat liefde vir jou naaste en liefde vir God die volledige wet impliseer.

  As jy jou beperk tot ‘n gestry met jou medegelowiges dat maak jy jou skuldig aan die gestry en getwis waarteen Paulus verskeie male gewaarsku het. Dis ‘n veilige omgewing om teen jou medegelowiges te stry want almal glo ten minste. Maar gaan kyk bietjie daar buite, selfs op hierdie Afrikaanse blogosfeer wat alles kwytgeraak word deur mense wat God se bestaan in twyfel trek.

  Jy kan seker beweer dat daardie ongelowiges reeds verlore is en daarom weier om deel te neem, maar die probleem is wat hulle skryf is daar vir enigiemand om te lees, medegelowiges inkluis. Daardie twak wat daar geskryf word kan daartoe lei dat jou medegelowiges die pad byster raak. Is ek en jy nie dan juis bedoel om daardie twak te loop ontbloot nie? Daarvoor moet jy die wapenrusting van God kan aantrek en dit vereis alle fasette van Christenskap en nie net een nie.

 25. Thomas

  Flippiefanus

  Ek weet nie of jy getroud is met kinders nie, maar wat sou jou eerste reaksie wees wanneer jy sou agterkom dat jou kinders op ‘n pad loop wat tot hulle nadeel strek; nog meer wat sou jy doen wanneer jy sou agterkom dat iemand hulle op daardie pad geplaas het? Indien jy sou redeneer dat jy nie in ‘n “gestry” en ‘n “getwis” met jou kinders en die persoon wat hulle op die verkeerde pad gelei het, betrokke wil raak nie, dan moet jy jouself ernstig afvra of jy jou kinders werklik liefhet. Weet jy, dit is een van die eerste beginsels van ware liefde – om te vermaan, te waarsku, te pleit, en om op te pas. Toe die Here Jesus drie keer na mekaar vir Petrus vra of hy Hom liefhet, het Hy o.a. ook vir hom gesê om sy skape op te pas. ‘n Herder moet nie net die skape die regte voeding (lering) gee nie, maar hulle ook oppas, veral teen wolwe wat hulleself in skaapsklere toewikkel en vermom.

  Ek merk dat jy graag na Paulus verwys. Weet jy, die einste Paulus, het ‘n geweldige groot deel van sy sendbriewe gewei aan vermanings en waarskuwings – nie aan ongelowiges nie, maar aan sy broers en susters in die Here. Het dit van hom ‘n twisgierige persoon gemaak? Die Here Jesus self het op ‘n dag gewaarsku: “Pasop dat niemand julle mislei nie.” Was Hy twisgierig gewees?

  Mag ek jou vra: na watter gebruike verwys jy as jy sê “Dus, as die jota en die tittel vir jou beteken dat jy al hierdie ou gebruike en goed moet onderhou dan mis jy die punt. As ek reg kan onthou, het ek nie na enige gebruike verwys nie maar na die bloed van Jesus Christus.

 26. Thomas

  Iemand

  Hierdie gesprek het nie in ‘n onaangemname rigting beweeg en in ‘n gesprek oor die Ontluikende Kerk ontaard toe ek daarna verwys het nie. Trouens, Attie het reeds in sy inleidende kommentaar die onderliggende grondbeginsels van die Ontluikende Kerk uitgestippel toe hy na Brother Lawrence en Frank Laubach verwys het. Een van die hoof doelstellings van die Ontluikende Kerk is om onder die benaming “Ancient-Future Church” terug te gryp na die antieke kontemplatiewe spiritualiteit van die sg. “Desert Fathers” waarvan Brother Lawrence ‘n leiersfiguur was.

  Doom Attie kan sekerlik skryf net wat hy wil. Dit is sy blog. Ek wil juis hê dat Attie sy gedagtes oor “Coram Deo” in duidelike taal vir ons moet neerpen. Ek sou baie graag ook wou weet wat sy opinie is van Brian Mclaren, Leonard Sweet, Rob Bell, Tony Jones, Rick Warren, Doug Pagitt, Nelus Niemandt, Henri Nouwen, Thomas Merton, Matthew Fox, Tony Campolo, en Richard Foster. Almal het op een of ander manier bande met die Ontluikende Kerk. Attie hoef nie in besonderhede in te gaan nie. Hy hoef maar net vir ons te sê of hy met hulle saamstem. Hy moet asseblief net nie vir ons sê dat hy nie met alles wat hulle sê saamstem nie. Dis darem te veel van ‘n algemene beskouing. Hy moet asseblief vir ons vertel waarmee hy nie saamstem nie. Kom ek gee ‘n voorbeeld.

  Ek glo nie ons het die Evangelie nou al reg nie. Wat beteken dit om ‘gered te wees?’ Wanneer ek my Bybel lees, sien ek nie die betekenis daarvan raak nie. ‘Ek gaan hemel toe as ek sterwe.’ Voor die moderne evangelisasie het niemand Jesus Christus as hulle persoonlike Verlosser aangeneem nie, of in die kerkpaadjie afeloop nie, of die sondaarsgebed opgesê nie. (Brian McLaren)

  Ek moet egter byvoeg dat ek nie glo om dissipels te maak dieselfde moet wees as om volgelinge van die Christelike geloof te maak nie. Dit sou raadsaam wees om in baie gevalle (nie almal nie) mense te help om volgelinge van Jesus te word en om [terselfdertyd] in hulle Boeddhistiese, Hindoeïstiese of Joodse konteks te bly. (Brian Mclaren)

  Ek voel soos ‘n fundamentalis wat besig is om sy greep te verloor – wie se fundamentele waardes besig is om te kraak en uit te rafel en uit mekaar te val en deur my vingers te glip. Ek het gedink ek bou my huis op rots maar dit was toe ys, en noudat aardverwarming toegeslaan het, smelt die ys en alles tuimel inmekaar. (Brian Mclaren)

  Iemand, dit is mense soos hierdie wat aan die spits staan van die Ontluikende Kerk. Stem hy en jy daarmee saam?

 27. Mefri

  Flippiefanus, ek stem saam met jou, ook oor 3#.

  Vir my beteken – om te leef voor die aangesig van God – dat dit die hele EK insluit; my gees, siel en liggaam. Dit omkring my persoonlikheid met al my imperfeksies en deugde. Die stempel van Sy Wese het my hele menswees-pakket in Sy Naam verseël.

  Om gesetel in die leiding van die Heilige Gees te leef, het ‘n ‘snowball’ effek; dit verheerlik Die Drie-enige God en dit is ook ‘n neonlig van hoop; Hy wat in ons woon groter is as hy wat in die wêreld verwoesting saai.

 28. Amanda

  Ds. Attie se vraag aan Ben: Hoe lyk dit prakties as iemand “coram deo” leef.

  Dit lyk soos ‘n sirkel. Dit begin met die daaglikse ondersoek van ‘n mens se lewe in lig van die Here se Wet sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees; aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde Rom 3:19-20 sodat ons saam met Jesaja uitroep: Wee my, ek is verlore! Want ek is ‘n man onrein van lippe en woon onder ‘n volk wat onrein van lippe is; want my oë het die Koning, die HERE van die leërskare, gesien! Jes 6:5. Dit is om te smeek vir genade en ‘n regverdigmaking wat buite my lê.

  Dit is om met verwondering die Goeie Nuus aan te gryp, dat Jesus Christus die volmaakte lewe in my plek vir my gelewe het en in my plek aan die kruis gesterf het, dat daar nie ‘n enkele werk is wat ek moet doen om my verlossing te bewerk nie. Dié wete bewerk dankbare liefde in my en stel my vry om in vrede daagliks my plig te doen daar waar die Here my geplaas het.

  Maar die ou mens is meedoënloos. Hy gaan gou-gou vir my oortuig, óf dat ek die Wet baasgeraak het en dus nie ‘n Verlosser benodig nie, óf dat ek nie werklik gered is nie omdat ek steeds sondig. Vir die ou mens is die wysheid van God dwaasheid en hy wil liewer op homself en sy meriete vertrou, daarom terug na die Wet totdat hy sy mond hou en sterf sodat die Evangelie weer oorwin. Dit is dus ‘n daaglikse bekering en geloof in Jesus Christus se versoening deur Sy bloed.

 29. Thomas:
  Eerstens – ek gaan oor ‘n lewe voor die aangesig van God bly skryf selfs al dink jy ek is besig om mense te mislei.
  Tweedens – ek en jy het baie duidelik verskillende benaderings met betrekking tot die hantering van die Woord. Op die manier waarop hierdie gesprek aangaan, gaan ons net mooi nêrens uitkom nie.
  Derdens – Ons taak is om ‘n lig vir die wêreld te wees.

 30. Thomas

  Dit voel net vir my jy soek fout waar daar nie regtig fout is nie. Die mense wat God se werk op aarde doen is steeds net mense en dis seker te verwagte dat hulle nie almal presies gaan saamstem oor hoe die Bybel geinterpreteer moet word nie. Die vraag is of hulle so erg afwyk dat hulle die saak heeltemal verkeerd kry. Wat dit aan betref sal ek maar versigtig wees om te vinnig ‘n oordeel te vel want ek wil tog nie in ‘n situasie wees waar ek iemand veroordeel wat deur God self begenadig is, nes ek begenadig is nie. Jesus waarsku ons juis dat ons ‘n oordeel oor onsself kan bring deur so oordeel. Hy se^ ook dat wie nie teen ons is nie, is vir ons.

  Paulus waarsku teen mense wat verdeelteheid onder medegelowiges saai. Sy primere taak was om juis gelowiges te maak onder die heidennasies. Sy briewe is gerig aan die gemeentes van gelowiges wat op hierdie manier gewen is.

  As jy so besorg is oor medegelowiges wat jou kinder mislei, hoeveel te meer moet jy dan nie besorg wees oor dit wat die ongelowiges kwytraak nie? So ek nooi jou weereens uit, nee ek daag jou uit, om jou strydbyl te spaar vir die ongelowiges wat hulle twak in die blogosfeer versprei.

 31. Thomas

  flippiefanus

  Ek het vir jou en Attie en ook die ander wat my verguis drie aanhalings geplaas van Brian McLaren, een van die voorste voorbankers van die Ontluiklende Kerk. Stem julle saam met hom?

  Soos ek, is jy ook lief vir Paulus maar ek merk dat jy aannames maak van wat hy sou gesê het sonder om vir ons enige skriftuurplasings te voorsien. Paulus waarsku nêrens in sy sendbriewe teen mense wat verdeeldheid onder medegelowiges saai nie. Inteendeel, hy het gesê dat skeuring in die geledere van die kerk onvermydelik is. Kom ek haal vir jou aan:

  Want in die eerste plek hoor ek dat, as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit. Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. (1 Kor 11:18, 19).

  Weer eens, flippiefanus, die gevaar kom nie vanuiit die geledere van die ongelowiges nie maar juis vanuit die geledere van die “gelowiges.” Kom ek haal weer vir jou aan:

  Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke (2 Kor 11:13-15).

  Let wel, dit is nie ek wat so sê nie maar die einste Paulus wat jy sê waarsku teen mense wat verdeeldheid onder medegelowiges saai.

  Jy sê: “Die mense wat God se werk op aarde doen is steeds net mense en dis seker te verwagte dat hulle nie almal presies gaan saamstem oor hoe die Bybel geinterpreteer moet word nie.” Hoe presies moet ‘n mens nog meer wees om die eenvoudige waarheid dat Christus se bloed alleen vir ons in die teenwoordigheid van God bring en nie die metodes van die woestynvaders nie by julle tuis te bring? Of is daar ook ander maniere om Hebr 10:19-22 te interpreteer? Miskien wil jy vir my verduidelik hoedanig ‘n mens dit dan moet interpreteer.

  Kom ek vra vir jou dieselfde vraag wat ek vir attie gevra het en my nog steeds nie geantwoord het nie: Glo jy dat dit alleenlik die bloed van Christus is wat ons in die teenwoordigheid van God bring en ook in sy teenwordigheid hou?

  Ten slotte wil ek jou daaraan herinner dat Paulus ook m.b.t. oordeel die volgende gesê het:

  Want waarom sou ek ook die wat buite is, oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie? (1 Kor 5:12).

  Hierdie oordeel beteken nie om vir iemand te sê “jy gaan hel toe” nie. God alleen kan dit doen. Maar, dis ons plig om die leerstellings, uitsprake, aannames ens. van mense en veral van predikante in die lig van God se Woord te oordeel (te toets en te evalueer).

  Paulus het ook gesê:

  Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie. (1Kor 2:15).

  Onthou flippiefanus om volgende keer wanneer jy sê Paulus het sus of so gesê om dit met Skriftuurplasing te ondersteun.

 32. Amanda

  Ds. Attie: “Ons taak is om ‘n lig vir die wêreld te wees.” Ek smeek u dan om die Lig van die Evangelie vir Twyfelaar te bring wat soek na ‘n verhouding met ‘n “opperwese’. Ontferm u tog, asseblief?

  flippiefanus: Dit is nie ‘n strydbyl nie, maar die swaard van die Woord. Dit is ontstellend dat jy, in plaas daarvan om vir Thomas in sy gehoorsaamheid aan die Woord te bemoedig, jy hom juis wil ontmoedig om kragtig te stry vir die geloof. Sy aanhalings kom van die leiers van die beweging en hulle is in die kerk, nie daar buite nie. Dit is hulle, wat ‘n ander leer bring, wat verdeeldheid veroorsaak, nie die persoon wat dit uitwys nie Laat ons eerder bekommerd wees oor die verloëning van die Evangelie en die Here Jesus Christus as oor die eer van mense.

  “Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser, God, en onse Here Jesus Christus verloën.” Jud 1:3-4.

 33. Thomas

  Attie, jy sit woorde in my mond wat ek nog nooit gesê of gesuggereer het nie. Ek het slegs daarop gewys dat dit alleenlik die bloed van Christus is wat ons in die teenwoordigheid van God kan bring en ook daar kan hou en nie die mensgemaakte metodes van mense soos die Woestynvaders nie. Terloops, jy het nog nie ‘n enkele een van my vrae geantwoord nie. Kom ek vra weer: Glo jy dat dit alleenlik die bloed van Christus is wat ons in die teenwoordigheid van God kan bring en ook daar kan hou? Ek soek maar net ‘n ja of ‘n nee en niks meer nie.

  Ek sal die eerste persoon wees om jou aan te moedig om te bly skrywe oor wat dit beteken om voor die aangesig van God te wandel, maar dan moet dit voortdurend Skrifgebonde en Skrif-geïnspireerd wees. Minder as dit is nie “kosher” nie. Dis eintlik maar baie eenvoudig om vir jou bloglesers te leer hoe om voor die aangesig van God te wandel. Al wat jy vir hulle hoef te sê is om soos Jesus te sê: “Bly in My soos Ek in julle.” Meer as dit het ons nie nodig nie want dit sê alles.

  Attie, daar’s nie so ‘n ding dat elkeen die Woord van God kan interpreteer soos hy wil nie. Weer eens moet ek jou vra: Is daar twee of selfs meer maniere om Hebr 10:19-21 te interpreteer? Daar’s tog mos net een manier om dit te interpreteer, nie waar nie?

  Ek stem heelhartig met jou saam dat ons lig vir die wêreld moet wees, maar weet jy daar is ‘n voorwaarde. Die Here Jesus het gebid “Heilig hulle in U waarheid, U Woord is die waarheid.” As ons nie geheilig en gewortel is in die waarheid van God se Woord nie, kan ons maak net soos ons wil om lig vir die wêreld te wees, ons gaan telkens misluk. Ek kan jou verseker dat Brother Lawrence en die ander sg Woestynvaders se metodes om die teenwoordigheid van God te beoefen nie die waarheid is nie.

  “The desert fathers believed as long as the desire for God was sincere–anything could be utilized to reach God. If a method worked for the Hindus to reach their gods, then Christian mantras could be used to reach Jesus .” A Time of Departing, Ray Yungen , p. 43, 2nd ed.

  Gn wonder die Here Jesus het gewaarsku: “Pasop dat julle nie mislei word nie.”

 34. Thomas. Gaan besoedel die water op ‘n ander plek.
  Jou kommentaar” Attie, daar’s nie so ‘n ding dat elkeen die Woord van God kan interpreteer soos hy wil nie.” M.a.w. jy is die enigste een wat weet hoe omm dit te interpreteer? Ek glo nie ons kan God in ‘n blik prop en Sy bedoeling met die Woord tot een interpretasie beperk nie. Ek dink God is groter as dit. Ek weet nie baie van die sg “ontluikende” kerk af nie en stel nie belang om my kosbare tyd met ‘n studie daarvan te mors nie. Lyk my jy het meer vrye tyd om dit te doen. Soos die Woord se, ledigheid is die duiwel se oorkussing.” Gaan en wees ledig op jou eie blog.

 35. Thomas

  Ek het gelees wat jy aanhaal van Brain McLaren. Dit klink nie alles vir my lekker nie, maar ek gaan nie daaroor uitspraak lewer nie want ek weet nie wat die konteks is nie. Ek sal eers self die goed moet lees wat hy alles geskryf het en ek het nie nou die tyd daarvoor nie.

  Paulus waarsku kronies in sy briewe teen verkeerde elemente wat valse leeringe versprei, dis maar wat ek bedoel met verdeeldheid. Op een stadium waarsku hy teen mense wat nog die besnydenis aanhang. Jy het self die deel genoem waar hy en Petrus vassit. Op daardie stadium het dit ook gegaan oor verdeeldheid. Ek dink nie ek het nodig om die teksverse vir jou aan te haal nie. Jy ken jou Bybel goed genoeg. 😉

  Ek stem nie saam met jou dat die gevaar slegs uit die geledere van gelowiges kom nie. Die gevaar onder die ongelowiges is groter. Daar staan immers ons stryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die bose magte.

  Die hele probleem is dat jy net hierdie een ding uitlig, naamlik die bloed van Christus. Die bloed van Christus verwys na sy kruisdood waarmee hy ons sondeskuld betaal het. Dit is nie al wat belangrik is nie. As dit al is wat belangrik is dan kon ons mos die res van die Bybel wat nie oor die Bloed van Chrsitus gepraat het nie weggooi. Om ‘n Christen te wees gaan mos om veel meer. Daar is ook nog geloof en die leiding Heilige Gees en veel meer. Deur net op een punt te hammer loop mens gevaar om in ‘n dwaling te verval.

  Amanda

  In teendeel ek probeer juis vir Thomas inspan om saam met my die stryd teen die klomp ateiste te voer. As Thomas opreg geroepe voel om te verseker dat die leer in die kerk suiwer gehou word is dit goed en wel, maar dan moet hy nie oor onbenullighede stry nie.

  Ek stem saam dit behoort die swaard van die woord te wees, maar so onbenullige getwis oor dinge soos wat hier aangaan is eerder ‘n strydbyl. Wat ek nie verstaan nie is: hoekom val Thomas vir Attie aan? Wil hy dan beweer dat Attie op een of ander dwaling is? Ek lees al lankal hier by Attie en ek vind niks verkeerds in sy leer nie.

 36. Thomas

  Christo,

  Broer Petrus sê:

  Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees; (1 Petrus 3:15)

  Miskien sou jy gehoorsaam wil wees aan broer Petrus se versoek en met sagmoedigheid en vrees bereid wees om ons te vertel hoe jy tot bekering gekom het. Ek kan jou verseker daar is net een enkele manier om bekering te interpreteer.

 37. Thomas: Al die skrywers wat jy aangehaal het oor die ontluikende kerk lees ek graag. Ek ken Nelus Niemandt persoonlik en is nogal trots daarop om dit te kan sê. Die meeste van daardie ouens het wel omstrede dinge gesê, maar hulle het ook dinge gesê waarmee ek saamstem.
  Oor die verskillende maniere waarop ons die Woord hanteer en interpreteer, die feit dat ons hierdie gesprek voer en dat jy ‘n probleem het met al daardie name – terloops, daar is ‘n hele paar wat jy nie daar noem nie – is juis ‘n bewys daarvan dat die Woord wel verskillend hanteer en geïnterpreteer word.
  Ek is daarvan oortuig dat daar geen ander naam (die Jesus wat julle gekruisig het en wat God uit die dood opgewek het – Handelinge 4:10) op die aarde aan die mense gegee is waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. (Handelinge 4:12) Ek glo dat die bloed van Jesus Christus reinig ons van al ons sondes (1 Joh 1:9)en ons kinders van God maak, wat op ‘n ander manier verduidelik word wanneer die Bybel sê (om dit vir Joodse Christene meer verstaanbaar te maak) dat ons nou vrye toegang tot die heiligdom het.(Hebr. 11) Ek is ook daarvan oortuig dat God ons geroep het om al hoe meer soos Jesus te wees.

 38. Thomas

  flippiefanus

  Die onderwerp “leef coram deo” waarmee attie begin het, noop enige Christen om die bloed van Christus voorop te stel omdat, soos ek telkens gesê het, dit die enigste manier is waarop ons ‘n drie maal heilige God met vrymoedigheid mag nader sodat ons in sy teenwoordigheid kan lewe. As dit die enigste manier is, dan kan ons nie anders as om daaroor te praat nie en dan moet ons ook noodwendig enige ander manier of metode wat aan ons voorgehou word, summier verwerp. Jy glo tog sekerlik dat Jesus die enigste Weg is na die Vader en as Hy die enigste Weg is dan moet jy enige ander weë wat aan jou voorgehou word, summier verwerp – nie waar nie?

  Jy sê:

  “Die hele probleem is dat jy net hierdie een ding uitlig, naamlik die bloed van Christus. Die bloed van Christus verwys na sy kruisdood waarmee hy ons sondeskuld betaal het. Dit is nie al wat belangrik is nie. As dit al is wat belangrik is dan kon ons mos die res van die Bybel wat nie oor die Bloed van Chrsitus gepraat het nie weggooi. Om ‘n Christen te wees gaan mos om veel meer. Daar is ook nog geloof en die leiding Heilige Gees en veel meer. Deur net op een punt te hammer loop mens gevaar om in ‘n dwaling te verval.”

  Natuurlik is daar ook nog “geloof” en “die leiding van die Heilige Gees,” maar as hierdie dinge nie ten diepste ingebed is in die geloof in Christus se bloed nie, dan beteken dit ook net mooi niks nie. Trouens, die Heilige Gees doen niks sonder die bloed nie.

 39. Twyfelaar

  amanda: Ek volg hierdie gesprek met aandag. Ek wou nie reageer nie, maar…
  Ek hoop nie ek stel jou teleur nie, maar ek het doom Attie hier op die blog ontmoet. Daarna het en hy al ‘n hele paar persoonlike gesprekke gehad. Uit ons gesprekke het ek afgelei dat hy bereid is om my met my twyfel en onsekerheid en my baie vrae te aanvaar. Ek aanvaar hom met sy soms frustrerende sekerheid. Ons het ooreengekom om van mekaar te verskil en hy bid elke keer wanneer ons uitmekaar gaan dat die Here op sy tyd geloof in my sal werk.

 40. Outsider

  aarde toggie, wat is hier aan die gang. Ek het die gedagte oor “coram deo” verstaan as ‘n strewe om ‘n meer intieme verhouding met die Here na te jaag. Ek het nooit gedink dat enige Christen daarmee sou fout vind en so ‘n reuse redenasie sou aanpak oor wie nou vir wie beïnvloed en wie ‘n mens behoort te lees en wie ‘n mens nie behoort te lees nie. Kom nou mense, nie een van ons het ‘n volledige en onaanvegbare verstaan van die Woord nie. Skep ruimte vir mekaar. Kom ooreen om te verskil en fokus op die dinge waaroor julle saamstem. Sê eenmaal waaroor julle nie met mekaar saamstem nie, en kyk dan na die dinge waaroor julle wel met mekaar saamstem. Is hier iemand wat kans sien om te sê: Ek verskil, en ek gaan aan om as broers en susters met die mekaar saam te lewe. SO kan dit tog nie aangaan nie.

 41. Thomas

  Attie, Baie dankie, maar jy het nog steeds nie my vraag geantwoord nie. Ek vra weer. Is dit ALLEENLIK die bloed van Christus wat ons in die teenwoordigheid van God bring om in sy teewoordigheid te kan wandel en indien wel, waarom verkondig jy mense soos Brother Lawrence en Frank Laubach wat ander maniere en metodes vooropstel?

  Ek ken baie mense wat dinge sê en glo waarmee ek kan saamstem en ander dinge wat hulle sê en glo waarmee ek nie kan saamstem nie. Maar weet jy, sodra hulle dinge sê en glo wat die kern van die Evangelie aantas, dan kan en mag ek nie met hulle in dieselfde juk trek nie. Hoe op deeske aarde kan jy iemand soos Brian McLaren vertrou as hy nie eens weet wat dit beteken om gered te wees nie?

  Ons lees in die Skrif dat die Heilige Gees ons in die hele waarheid lei:-

  Joh 16:13 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.

  As dit die Heilige Gees se werk is om ons in die hele waarheid te lei, waarom sal Hy dan een lei om die Bybel so te interpreteer en ‘n ander lei om die Bybel sus te interpreteer? Indien Hy mense sou lei om die Skrif op verskillende maniere te interpreteer, kan Hy beslis nie die Gees van waarheid genoem word nie maar eerder die Gees van verwarring.

  Wil jy vir my sê dat Hebr 10:19-22 net geskryf is om die betekenis van die bloed meer verstaanbaar te maak vir die Jode? Is dit dan net bloot ‘n allegorie wat die skrywer van die Hebreër-brief gebruik het om ‘n skynbaar onverstaanbare ding, verstaanbaar te maak?

 42. Amanda

  Twyfelaar: En dan sê jy nog Christene, en dus ook Ds. Attie, is vir niks op aarde goed nie! Maar sterkte. Onthou: Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Rom 10:17.

 43. Thomas

  Outsider

  Jou kommentaar herinner my nogal aan die woord van Jesus Christus in Johannes 8:32

  En julle sal die waarhede ken, en die waarhede sal julle vrymaak.

  Miskien kan ons dit soos volg interpreteer.

  Julle sal die verskillende interpretasies van My Woord ken en die verskillende interpretasies van my Woord sal julle vrymaak.

 44. Amanda

  flippiefanus: Dankie vir die verduideliking.

  Die spiritualiteit wat in die kerk gebring word is gevaarlik. Dit systap die Kruis en kan ‘n ongeredde laat glo dat hy in die teenwoordigheid van God is. Oprah: “No, there are many ways or many paths to what you call God. Her path might be something else and when she gets there she may call it the light, but her loving and her kindness and her generosity brings her to the same point it brings you. It doesn’t matter whether she calls it God along the way or not.” Oprah: “There couldn’t possibly be just one way.”

  Wat dink jy daarvan dat Rob Bell sy mega-gemeente lei in asemhalingstegnieke en sy eerstehandse kennis oor joga in sy preke gebruik? Of dat Nelus Niemandt sy katkisasieklas neem vir ‘n ‘Saterdag van kontemplasie en nadenke en baie stilte’ met ‘n Retreat master? Of dat Doug Pagitt die Evangelie definieer as: ‘I think the gospel is God’s invitation, through Jesus, for people to participate in what God is doing in the world.’ Hierdie is nie onbenullige glipsies nie.

 45. BEN

  Attie:Niemand het my beinvloed nie,maar ek sal nie my knie buig voor ‘n sagter verdraaide evangelie of my laat beinvloed deur ‘n ander weg wat amper identies is as die ware weg.Ek staan vir die ware ongemolesteerde evangelie soos dit gepreek was in die nuwe testament,sonder wereld stelsels wat ingeweef is in die kerksisteme.Ons wedergebore christene sit met die antwoorde op al die wereld se probleme en oplossings,maar ons weet nie wat om daarmee te doen nie,want dit is al “geifiltreer.Ek hoop jy verstaan my nou beter.

 46. Thomas: Ek gaan Hebreërs 10:19 vir jou aanhaal. “Broers, ons het deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op ‘n weg wat nuut is en na die lewe lei.” Ek glo dit, ek glo dit met my hele hart.

  Omdat ek net ten dele ken, sien ek nie kans om ‘n oordeel uit te spreek oor enige ander persoon wie se naam jy hier noem nie – maar ek stem ook met baie van hulle saam oor baie dinge. Ek gaan nie daarvoor verskoning vra nie.

  Ek gebruik Frank Laubach en Brother Lawrence omdat hulle (Onder andere) my help om die saak van “coram deo” beter te verstaan.

  Die enigste manier waarop ek in ‘n persoonlike verhouding met die alomteenwoordige God kan leef is as ek aanvaar dat die bloed van Jesus Christus my reinig van al my sondes. Hier word dit beskryf as vrye toegang tot die heiligdaom, in Romeine 5:2 het ek vrye toegang tot die genade waarin ons vasstaan. Hierdie vrye toegang het gekom toe die voorhangsel van die tempel by Jesus se sterwe in twee geskeur is. (Matteus 27:51) In hierdie hele saak is daar ‘n ryke simboliek wat net binne die konteks van die Joodse praktyke in die Ou Testament ten volle verstaan kan word.

  Ons leef in die teenwoordigheid van die alomteenwoordige God, met ander woorde God is alomteenwoordig of ek dit glo of nie. Die strewe na ‘n intieme wandel met God is ‘n poging om elke oomblik van elke dag bewus te wees van die feit dat ons in die teenwoordigheid van die alomteenwoordige en genadige God lewe, wat deur die sterwe (toe sy bloed gevlei het) en opstanding van die Here Jesus Christus dit vir my moontlik gemaak het om sonder vrees in sy teenwoordigheid, voor sy aangesig – “coram deo” te lewe, ‘n voorreg wat net die hoëpriester in die OT gehad het.

 47. BEN

  Wat die interpretasie is dat elkeen net die skrif kan sien soos hy wil,is die Heilige Gees die antwoord.Hy sal jou lei in alle waarheid en hou NET by die woord van God en alleenlik die ware Woord van God volbring,nie ‘n ander woord nie.Sonder die Heilige Gees se leiding sal daar afwykings wees en probleme in die gemeente wat op verkeerde pad is of die spesifieke kerk denominasie.

 48. Thomas, jy beweer: “Trouens, die Heilige Gees doen niks sonder die bloed nie.” Kan jy dit vir my bevestig?

  Amanda, ek dink nie daar is enigiets mee verkeerd om asemhalingoefeninge te doen nie. Selfs joga kan goed wees as mens dit bloot gebruik as ‘n soort oefening. Mens moet oppas dat mens nie te wetties raak nie.

 49. Amanda

  “[In Yoga] it’s not how flexible you are, it’s not whether you can do the poses, it’s not how much you can bend yourself, it’s can you keep your breath [breathes in and out] consistent [breathes out] through whatever you are doing.

  And the Yoga Masters say this is how it is when you follow Jesus and surrender to God. If it’s your breath being consistent, It’s your connection with God regardless of the pose you find yourself in. That’s integrating the divine into the daily.”

  –Rob Bell, in a sermon entitled, “Breathe”.

 50. Thomas

  Baie dankie Attie,

  Waarom het jy hierdie dinge nie in jou openingskommentaar so duidelik gestel soos jy dit sopas gedoen het nie? Myns insiens moes jy dit toe al so helder en duidellik vir jou lesers uitgespel het. Ek is seker as jy dit toe al gedoen het, sou iemand soos Christo (ek weet nie of hy ‘n predikant is nie) nie nodig gehad het om so onvriendelik en ongeskik met my te wees nie toe hy gesê het “Thomas. Gaan besoedel die water op ‘n ander plek.”

  Miskien moet jy ‘n bietjie meer navorsing doen oor die Woestynvaders en Frank Laubach asook al die ander persone wie se name ek genoem het voordat jy hulle so hoog aanprys.

 51. Thomas

  Amanda

  Is dit nie wonderlik nie? Hoe meer ‘n mens die waarheid ophou, hoe meer kom die goggas en skerpioene onder hulle skuilplekke uit.

  Joga, my vriend flippiefanus, hoort nie by ‘n Christen nie. Jy speel met vuur. Vra maar vir Doom Attie.

 52. Thomas: Ek is bly ons kon tot een of ander vergelyking kom, ek dink natuurlik jy het verkies om my van die begin af nie so te lees nie, maar dit daar gelaat.

  Die meeste ouens wat hierdie blog lees, lees nie met die oog op hierdie tipe van gesprekke nie. Christo het duidelik gesê waaroor en waarvoor hy die blog lees as jy dan ‘n probleem het met sy opmerking, dan behoort jy darem ook nie woorde soos ongeskik teenoor hom te gebruik nie.

  As jy met flippiefanus in gesprek wil tree oor joga doen dit, moet my asseblief nie daarby betrek nie. En… nee ek gaan nie by ‘n debat oor joga betrokke raak nie.

 53. Thomas en Amanda, moenie bekommerd wees nie, ek doen self nie joga nie, 😉 maar dit beteken nie dat ek iemand wat wel joga doen om daardie rede gaan veroordeel nie.

 54. Terug pieng: leef coram deo (ii) « Attie se koffietafel.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s