GOD SE KERSKAARTJIE (3)

Ongeveer 900 jaar na God se tweede kerskaartjie (Gen 12:14 en 15) maak God weer ‘n belofte, hierdie keer gebruik die Here die profeet Natan om die kerskaartjie te skryf in ‘n belofte aan koning Dawid dat die Messias uit sy nageslag gebore sal word. Ons lees  die seënwens van die kerskaartjie in 2 Samuel 7:16-17.

“Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal Ek een van jou nageslag, jou eie seun koning maak en aan hom ‘n bestendige koningskap gee. Hy sal vir my Naam ‘n huis bou, en Ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. Lees voort “GOD SE KERSKAARTJIE (3)”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑