GEESTELIK MAAR NIE GODSDIENSTIG NIE

Ek gesels ook op Facebook met ‘n paar mense. ‘n Paar dae terug lees ek by iemand se godsdienstige voorkeur die woorde “Spiritual but not Religious” raak. Ek verstaan toe nie presies wat met die uitdrukking bedoel word nie en gaan lees toe ‘n bietjie meer oor wat met die uitdrukking bedoel word.

Ek kom toe op ‘n artikel van Robert C Fuller af wat verduidleik wat die uitdrukking beteken.

Volgens Fuller identifiseer 1 uit elke vyf – helfte van die kerklose mense – hulleself met hierdie uitdrukking, en is dit moontlik dat verskillende mense die uitdrukking verskillend verstaan. Lees voort “GEESTELIK MAAR NIE GODSDIENSTIG NIE”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑