EKGAAN NOOIT WEER KERK TOE NIE

Ons het ‘n redelik groot gemeente waarvan daar beslis mense is wat sê “Ek gaan nooit weer kerk toe nie!”

Daar is ook die wat nie regtig ‘n goeie rede kan gee waarom hulle nie kerk toe gaan en nie by die gemeente betrokke is nie. Hulle is nie onverskillig of slegte mense nie, kerk toe gaan en deel wees van die gemeente is dalk net nie deel van hulle prioriteite nie. Ens. ens. Ek wil nie probeer uitwerk wat hierdie mense dink en voel nie.

Ons wil nie graag ons lidmate oorlaai en te veel van hulle uiters skaars tyd neem nie. Ons aanvaar dat elke lidmaat persoonlik verantwoordelik is vir sy eie verhouding met die Here, maar met betrekking tot die gemeente vra ons Erediens + 1. Woon die eredienste by en raak by een aktiwiteit of by ‘n kleingroep betrokke.

Ons gemeente is in ‘n oorgangstyd met die dat ons redelike groot skommelings met betrekking tot personeel het en daarom is daar ‘n groep wat nou strategies na die toekoms kyk. Een van die dinge wat ons graag oor die volgende paar jaar wil doen is om ons lidmate te mobiliseer.

Ons het ongeveer 4700 lidmate in ons gemeente, van die 4700 woon ongeveer 2000 (Volwassenes, tieners, kinders en kleuters ingesluit) op ‘n Sondag die eredienste by. Ons aanvaar daar is ongeveer 700 lidmate wat op ‘n gegewe Sondag nie by die kerk kan wees nie, of wel kerk toe kom, maar net nie elke Sondag kom nie. Dit laat ons met ongeveer 2000 lidmate wat waarskynlik net in die kerk kom vir spesiale geleenthede.

Ons gemeente het 42 verskillende aktiwiteite waarby ons lidmate betrokke kan raak. Daar is nie by al die aktiwiteite ewe veel mense betrokke nie, maar die gemiddeld is ongeveer tien mense per aktiwiteit – 420 mense betrokke by aktiwiteite. Hierdie 420 is hoofsaaklik deel van die 2000 wat op ‘n Sondag kerk toe kom.

Ons het ook 55 kleingroepe in ons gemeente waarby ongeveer 650 lidmate betrokke is. Hierdie kleingroepe kom weekliks bymekaar, en vorm met dei hoogste uitsondering ook deel van die 2000 mense wat op ‘n Sondag kerk toe gaan.

Indien ons aanvaar dat die wat by aktiwiteite betrokke is nie dieselfde mense is wat by die kleingroepe is nie – wat nie waar is nie, omdat baie mense by beide betrokke is, maar dit is moeilik om die berekening te maak en vir die doel van hierdie oefening is dit nie belangrik nie.

Daar is dus ongeveer 3500 lidmate wat die potensiaal het om nog by aktiwiteite of by ‘n kleingroep betrokke te raak en 2200 wat eredienste kan begin bywoon.

Nou wil ons :

1. Mense wat glad nie kerk toe gaan nie, motiveer om kerk toe te gaan.

2. Mense wat kerk toe gaan maar nie by ‘n aktiwiteit betrokke is of by ‘n kleingroep inskakel nie,  motiveer om dit wel te doen.

3. Mense motiveer om in hulle persoonlike verhouding met die Here ‘n volgende tree te gee.

Help my ‘n bietjie hieroor dink:

As jy lidmaat was maar nie kerk toe gaan nie, wat sou jou motiveer om te begin om kerk toe te gaan?

As jy kerk toe gaan maar nie by ‘n aktiwiteit of by ‘n kleingroep betrokke is nie, wat sou jou motiveer om dit wel te doen?

Ek is nuuskierig om te hoor wat dink jy?

53 thoughts on “EKGAAN NOOIT WEER KERK TOE NIE

Add yours

 1. Ek het ‘n broer wat nie kerk toe gaan nie. Hy is krippel gelaat na ‘n ongeluk en omdat hy voor dit nie die nodige ondersteuning soos sel/kerk gehad het nie voel hy kwesbaar om nou in ‘n kerk in te stap. Moontlike gereelde besoeke van ‘n dominee of iemand soos Stephens Ministeries wat bereid is om sag maar tog aanhoudend daar te wees en self so ver te gaan om hom optelaai en te vat kan dalk die gewenste uitwerking he. Iemand van ‘n gemeente om hom daar tuis te laat voel. Besoeke is positief ontvang maar moet gereeld opgevolg word.

 2. Ek dink die gedagte van mobilisering is “great”. Julle as gemeente kan egter nie regtig kla oor die persentasie van julle lidmate wat betrokke is nie. Gaan kyk bietjie na ander gemeentes. Maar… as dit gaan oor dinge soos wat Rita hier noem, dan is mobilisering ‘n wonderlike gedagte. As dit daaroor gaan dat een kind van die Here nie deel is van die liggaam van die Here Jesus nie, dan is dit wonderlik.
  Ek is genadiglik nie gestrem of kruppel soos Rita se broer nie, maar persoonlike kontak het my laat terugkom.

 3. Ek self is betrokke by die kerk aktiwiteite maar verstaan nie hoekom mense se hulle wil betrokke raak met aktiwiteite en dan skielik verdwyn wanneer almal bymekaar moet kom nie. Is dit nie omdat mense die oomblik in kerk sit en die dominee herrinner hom/haar aan sy gewete en ‘n vorm word ingevul en dan ‘n week later besef hulle eintlik is hy/sy nou te besig om by die belofte wat gegee is by te kom nie. Miskien moet daar met die een wat sy naam opgegee word eers bietjie meer persoonlik gepraat word en te weet hoekom hy eintlik sy naam opgegee het en wat sy bedoeling daarmee was. Baie mense verskil eintlik met die bedoeling wat hy eintlik wou bydra bv. vroue wil iets doen vir die kerk maar wat is dit wat sy wil bydra en baie keer verdwyn die behoefte van haar omdat sy dalk nie haar se kon gee of deel was van die beplanning. Ek weet dit is moeilik om almal te akkommodeer maar is dit nie hoekom ons hulle vra wil hulle bydra en hulle dan die kans te gee om sy/haar se te gee nie. Ek weet baie mense praat baie van huis besoeke met die dominee wat verdwyn het, dit is natuurlik onmoontlik maar met ons sms systeem by die kerk kan daar tog verskeie families saamgeroep word by die bv op die alfabet al die a’s kom dan dalk net 1 keer per jaar by die saal bymekaar en ontmoet die dominee en dan ook mekaar as gemeente lede. Wat my ook baie opgeval het die mense lees nie ons blaadjies nie. Hoekom papier en ink mors plaas die blaadjie op die skerm vir almal om te lees voor in die kerk. Dan is daar nie verskonings om te se ek het nie gesien of gelees nie. Veral die druk op die blaai in blou is baie moeilik om te lees vir die oog. Ons sal baie kostes spaar en plaas net notas op die tafels met kontak nom van dominees die kerk en aktiwiteite op een klein blaadjies A5 vir mense om in die bybel te plaas. Veral verjaarsdae hoef net op die skerm gegooi te word. Ons ken meer as 60% nie eers die mense op blaai wat geprint word. Stuur dan liewer ‘n sms na die persone die dag van hul verjaarsdag en spaar die papier wat duurder is.

  Ons moet veral ook nou baie konsentreer op Huwelik seminare want baie huwelike lei onder stres , finansies en het hulp met leiding nodig vir families en ook kinders hoe om hulle te hanteer in ons huise. Miskien sal families meer een begin word as ons na mekaar kyk en na mekaar kan luister. Cel groepe werk baie goed maar daar is heeltemal te min want mense wat betrokke by mekaar raak en meer mense leer ken om by Cel groepe in te skakel. Daarom dink ek die byeenkoms op die alfabet af sal mense bymekaar bring en mekaar leer ken. Dit kan 1 verpligte byeenkoms met die dominee wees maar dalk baie verenigings in cel-groepe en aktiwiteite by die kerk.

  Groete Karin

 4. Attie,ons het God se teenwoordigheid en wonderwerke nodig.Ongelukkig is dit nie iets wat ons kan doen nie,maar net Hy.Dit kom met ‘n prys.Daar is min mense wat vandag die prys wil betaal.Ons probeer liewer vleeslike dinge doen,iut eie krag en gedurigdeur nuwe idees om mense te lok.Miskien moet ons ‘n slag uit ons luukse sitkamerstelle en verwarmers,plasma skerms op staan en ons verneder voor God dat daar krag in God se kerk kom deur gesalfde manne wat Sy woord met vuur kan verkondig.Dit is tyd dat ons van die poduim af klim en die eie ek iut die pad kry en die Heilige Gees ‘n kans gee,maar helaas,in sekere kerke is Hy nie welkom nie,want reels en regulasies van mense het bepaal dat dit uit die oude doos is.Eeneid in die liggaam van Christus is verbreek,want elke denominasie het sy eie tradiseis wat gevolg word,en dan se almal dat Hulle Jesus dien.Egter dien hulle tradisies.Hierdie probleem Attie is groter as wat ons dink en sy wortels is diep.Dit is maar net een klein deeltjie wat veroorsaak dat mense by die huis sit,Kom ons wees eerlik,en los die maar’s.

 5. Ek gaan gereeld kerk toe. Ek is nie juis seker hoekom nie, dit is net vir my die regte ding om te doen. Ek hou nogal daarvan om kerk toe te gaan. Dit is ook die tyd wanneer ek my suster (en my broer toe hy nog hier was) sien gedurende die week. Twee vliee met een klap. Ek het ‘n spesifieke rol in die kerk, wat 2/3 dienste ‘n maande in beslag neem. Ek woon ook praatjies by as dit interessant is.

  Nee, ek neem nie aan die buite aktiwiteite van die kerk deel nie. Ek kon bloot nog nie iets kry wat my lus maak om deel te neem nie. Ek is daar as hulle iets voortlopend kan doen waaraan ek wil deel neem.

  Hoe om meer mense te motiveer? Vra hulle persoonlik. Mense sal kom as iemand hulle persoonlik vra.

 6. Ek stem saam met Karin dat huwelike sterk aangeval wor deur die vyand die afgelope tyd.Dit is hoekom ons met ‘n vaderlose en Vaderlose generasie sit.Huwelikseminare is reg,egter moet God dan in jou lewe wees,anderste is dit lee woorde op papier wat ‘n dag later in die snippermandjie le.

 7. Nog ‘n gedagte – kan dit wees dat ons die standaarde vir deel wees van die gemeente so hoog maak dat mense wat onder wil begin dink dat hulle nie welkom sal wees om onder te begin nie? Kan dit wees dat mense wat nog worstel met of God bestaan en wat hy/sy met God moet doen indien God bestaan, nie kans sien om met sy/haar onsekerheid en vrae in die kerk in te kom nie? Is daar nog mense in die kerk wat bereid is om te erken dat hy/sy ook maar van tyd tot tyd twyfel?
  Bv. as ek nou dink aan Ben se opmerking (Ek probeer nie swaarde kruis nie, ek gee maar net my mening.) Ek glo God kan wonderwerke doen. Ek het nog nooit ‘n wonderwerk sien gebeur nie. Ek het al van baie wonderwerke gehoor deur mense se getuienisse, maar dit sal aan my geloof geen verskil maak indien God nie wonderwerke doen nie. Sal meer wondewrwerke regtig mense trek?

 8. Dagse Attie

  Papier is wel duur en mens het hande nodig om dinge te verwerk maar, as jy die kerk se adres lys gebruik kan jy ‘n tipe van “anonieme” sensus opname doen om mense se eerlikehieh te help.

  Daarop kan sekere vra soos oa. gevr word hoekom hulle nie kerk bywoon nie.

  Dit sal help om te sien wie woon by, en wie nie en hoekom, ook om te kan vas stel wat is vir die mense belangrik en wat nie tov aktiwiteite.

  Groete

 9. Sel groepe is die antwoord, maar ons selgroep staan nou op ‘n keurpunt, mense woon nie meer by nie, want die nuwe dinge wat ons geleer en beleef het is onder die knie en wat nou? Die nuwe mense moet gevoed word maar ook die oues. Ons ondersteun mekaar nog want is soos familie maar wat is daar om ons te help om geestelik dieper te groei. Dankie vir die spesiale byeenkomste wat vorige kwartaal aangebied was, God se man/vrou, dit was vullend, maar waarheen nou?

 10. Ek stem saam dat net God alleen kan hierdie ding doen wat ons as mense probeer regkry. Van ons mensies se kant af dink ek die ding moet by ons self begin. By volwasse Christene. Woorde wek, voorbeelde trek. As ek iets sien in ‘n ander ou wat regtig spesiaal is: daai “Goddelike ding”. Dan gaan hy en sy vriende daai iets wat hulle en hulle aktiwiteit het, my tog mos heel moontlik lok om te gaan kyk wat dit is wat hulle het, nie waar nie? Die teendeel is ook waar. As iemand se dade en woorde nie ooreenstem nie, gaan mense hom/haar as ‘n “plastiese” Christen sien en so vinnig en so ver as moontlik probeer wegkom en wegbly. Net die Heilige Gees alleen kan ons help om mense te lok en nie af te stoot nie. Op die ou end plant ons die saad, Hy sal laat groei.

 11. Ek gaan nie kerk toe nie – het my eie issues maar stem saam met Adrie. As iemand jou persoonlik vra of jy sal omgee om dit of dat te doen en dan bedank word na die tyd!!!!! sal meeste mense nie nee se nie.

 12. Wat lees ek:
  Rita – as iemand net op ‘n volhoubare manier sal omgee.
  Twyfelaar – persoonlike kontak.
  Karin – persoonlike kontak, selfs met die persone wat aanmeld om betrokke te raak.
  Ben – ons moet mense kry wat bereid is om die prys te betaal.
  Adrie – ek sal betrokke raak by iets waar ek voel ek ‘n verskil kan maak (Dalk nie sommer net om betrokke te raak nie.) – maar vra iemand persoonlik en die kanse dat hulle betrokke sal raak is soveel meer.
  White Knight – probeer elke een se persoonlike rede kry waarom hulle nie daar is nie.
  Muis – persoonlike opregtheid.
  Carina – vra my persoonlik.
  Bottom line: In hierdie tyd van massa kommunikasie en onpersoonlike kontak soek ons mense persoonlike kontak en aandag.
  Wat dink julle daarvan, het ek reg verstaan?

 13. Twyfelaar:Die hele Bybel gaan oor wonderwerke.Jesus se hele lewe gaan oor wonderwerke.Die hele Ou Testament gaan oor wonderwerke.Daar is baie kerke waar daar wonderwerke gebeur.Glo my,twyfelaar,as jy die dag ‘n wonderwerk voor jou oe sien gebeur,SAL jou hele lewe verander en sal jy NOOIT weer dieselfde wees nie.God wil wonderwerke doen,die bonatuurlike,en Hy wil he jy moet dit ook doen.Groter dinge as Jesus Christus ,sy Woord se so,en Hy verander nooit nie.God se woord bly staan,gister,vandag,en vir ewig.Ek kop agter dat by baie mense die Heilige Gees nie inwonenend is nie.Hou nou op twyfel.God wil he jy moet Hom sien as Die God wat die hemel en die aarde geskep het deur ‘n woord te spreek,en toe gebeur dit.So klein bietjie van die punt af,jammer Attie.Goeie “topic”
  Ek wil net he dat mense moet weet wie God is.Hy is die God van die bonatuurlike,mense van die natuurlike.ongeloof is ‘n sonde.

 14. Ben: Ek het altyd gedink die Bybel gaan oor God wat die Skepper van alle dinge is en die mens wat as die belangrikste deel van God se skepping sy rug op God gedraai het en so die ganse skepping teen God gedraai het en hoe God in sy groot liefde dwarsdeur die geskiedenis getrou was aan sy belofte om Iemand te stuur om die slang se kop te vermorsel en dat daardie Iemand die lang verwagte Messias – Jesus Christus, die Seun van die Lewende God is wat deur sy sterwe en opstanding die ganse skepping met God versoen het en dat Hy nou met Sy Nuwe Liggaam, die onvolmaakte kerk, oppad is na ‘n volmaakte nuwe hemel en nuwe aarde.
  Dan, hierdie gesprek het eintlik gegaan oor hoe kan ons “lidmate”, met ander woorde: Mense wie se name op die lidmaatlys van ‘n kerk is aanspoor om ‘n lewende deel van die liggaam van Christus te wees.
  Ek is nog relatief jonk, en ek ken die mense saam met wie ek lewe, ‘n boodskap van ‘n God wat niks anders as wonderwerke doen nie, gaan nie ons geslag mense trek nie. Maar, as jy vir ons geslag persoonlike kontak wat gepaard gaan met egtheid bring, gaan jy die beste resultate sien – en hulle is meer as bereid om in die God van die Bybel te glo. Soos iemand geskryf het: “They love Jesus, but not the church.” – Dit is wie ek is!

 15. Aangaande mobilisering, vier sake of stappe:
  * Vooraf moet eers bepaal word wie nog in die gemeente is, m.a.w. die databank moet opgedateer word. My voorstel is ‘n oproepstelsel. Elke lidmaat moet geskakel word deur bepaalde afgevaardigdes wat die tyd daarvoor het. Vra bloot of hulle nog in die gemeente is en kry hulle besonderhede.
  * Die tweede stap kom ooreen met een van Karin s’n: bring hulle op uitnodiging in groepe byeen. Stel dan hier ‘n vraelys beskikbaar wat terselfdetyd ‘n behoeftebepaling is. Dié lys moet in oorleg met die leraars en diensraadvoorsitters saamgestel word. Dit sal ‘n probleem wees om vas te stel hoe hulle die beste byeengebring kan word en presies op watter wyse jy moet groepeer. Moenie die plase en plotte vergeet nie. Ook nie die lidmate wat buite die grense van die gemeente woon nie.
  * Die derde stap is om dan lyste 1 en 2 te vergelyk en vas te stel wie het nié gereageer nie. Dit kan steeds deur stap 1 se “navorsers” gedoen word.
  * Die mense wat in 3 geïdentifiseer is, moet nou ‘n persoonlike besoek ontvang van kundige mense – ‘n spesiaal gefokusde en geteikende groep mense wat huisbesoek kán d6en.

  Hierna, glo ons, sal hulle meer vatbaar wees vir uitnodigings na kleingroepe en ander aktiwiteite van die gemeente. Só, glo ons, het ons die kanse gegee waar ons akkers kon voorberei vir die saaiproses

 16. G&C: Dalk moet ons hierdie dinge probeer waarvan jy hier skryf, maar dit lyk vir my uit Attie se opsomming van wat hy hier lees – en ek moet saamstem ek lees nie baie ander dinge hierin nie, is dat persoonlike kontak nommers 1, 2 en 3 moet wees.

 17. G&C – As ek nou deel van hierdie mense was wat gemobiliseer moes word, die volgende:
  Ek sal die oproep om inligting te in dieselfde lig sien as wat ek telefoonbemarkers sien.
  Ek sal nie die uitnodiging aanvaar om na een of ander groep toe te gaan nie.
  Maar, dit lyk my as julle by stap drie kom, waar julle my sal bereik, is ek dalk al in die ouetehuis.
  Is dit nie maar hoe dit met die meeste van die kerk se projekte gaan nie. Eers is daar ‘n klomp mense wat sê daar moet ‘n plan gemaak word. Wanneer die plan gemaak moet word is die helfte van die wat oorspronklik gesê het daar moet ‘n plan gemaak word nie daar nie. Wanneer die plan gemaak is en die plan uitgevoer word, is meer as die helfte van die wat plan gemaak het, nie daar nie.
  Dan wonder julle waarom werk die kerk nie.
  “I love Jesus but not the Church.”

 18. Attie

  Ek gee jou ‘n voorbeeld. My pa is in ‘n ander kerk as die res van die gesin, ons is almal in my ma se kerk gedoop en aangeneem. My pa gaan ook nooit kerk toe nie. Maar wanneer ons predikant hom ‘n guns vra, offer hy baie tyd en geld op om te help. Net omdat hy persoonlik gevra is.

 19. ….die Seun van die mens het gekom om te dien, nie om gedien te word nie…

  Ek dink mense sien dalk nie meer die kerk as ‘n huis nie, ons moet ook onthou dat die kerk nie net die huis van die Here is nie, maar vir almal.

  Is daar iemand wat gaan opwag en jou innooi as jy buite in die koue, en honger is en nerens het om te gaan nie, of moet ons eers ‘n afspraak maak met die Doominie, of hom gou gaan sien na kerk, is die tiendes vir die nuwe klank stelsel of om die gemeeskap te dien?

  Begin die gemeenskap dien, in die ware sin, ons hoef nie Mosambiek toe te gaan om sending werk te doen nie, God het ons bediening hier om ons gesit.

 20. Ek gaan ook nie kerk toe nie.

  Wat sal my in die kerk kry? Persoonlike aanmoediging om te gaan (nie noodwendig van die leraar nie) en sagte ‘coaching’, want ek is op hierdie stadium baie ‘wild’ sover dit kerkdinge aangaan.

 21. Weetie, Glo net – ons droom om te mobiliseer gaan juis daaroor om mense wat buite in die koue staan in te nooi om dat ons hierdie “flaw” in ons bediening raakgesien het. Verduidelik ‘n bietjie: “Ek dink mense sien dalk nie meer die kerk as ‘n huis nie, ons moet ook onthou dat die kerk nie net die huis van die Here is nie, maar vir almal.”

  boendoe: Ek hou van jou gedagte van sagte “coaching”, nog nie baie daaroor gedink nie, maar vir my sin. Ek vind altyd as ek vir ‘n rukkie weg was van ‘n groep af praat hulle ‘n taal wat ek nie verstaan nie, maar wat vir almal daar vanselfsprekend is.

  Daar is ‘n klein boekie met die naam “Die Klein Prinsie.” In die boekie verduidelik ‘n jakkals vir die klein Prinsie waaroor ‘n verhouding gaan deur te sê dat ‘n mense eers die ander een moet mak maak. Ek dink dit is wat “coaching” sou kon beteken – dat ons nie te vinnig beweeg nie, maar mekaar eers mak maak. Die Here moes my ook maar eers mak maak.

 22. Verduidelik ‘n bietjie: “Ek dink mense sien dalk nie meer die kerk as ‘n huis nie, ons moet ook onthou dat die kerk nie net die huis van die Here is nie, maar vir almal.”

  Voel ‘n mens werklik tuis by ‘n kerk? Soos by jou eie huis?
  Is ‘n kerk kind vriendelik?
  Sal gemeente lede jou aanvaar nes jy is? mak nie saak wie jy is nie?
  Is mense van ander gelowe ook deel van die gemeenskap? Vat ons verantwoordelikheid vir hulle ook?

  Die antwoord is: Nee nie altyd nie

  Ek hoop dit antwoord jou vraag

 23. Weetie, Glo net. Dankie jy antwoord die vraag. Nou dat ek dit weer lees sien ek wat jy bedoel het. Ek verstaan dat dit nie net genoeg is om persoonlike aandag en uitnodigings te rig nie, maar dan ook wanneer die mense reageer, moet daar vir hulle “huislike” atmosfeer geskep word.

  Ek het ‘n boek op my rak wat deur John Burgh geskryf is wat leraar is van ‘n ontluikende gemeente in die VSA. Die titel van die boek is: NO PERFECT PEOPLE ALLOWED. Hy nooi mense met die volgende uitdrukking: “Come as you are, but do not stay as you are.”

  Dit is maklik om mense met die uitdrukking te nooi, maar dit is nie so maklik om in ooreenstemming met daardie uitdrukking te leef nie – veral nie in ‘n konteks waar ‘n groot deel van die mense gekom het soos hulle is en toe ook gebly het soos hulle is.

  Ons sal moet leer om ander gelowe welkom te laat voel, sonder om die geleentheid te gebruik om hulle te laat weet wat ons as die waarheid glo nie.

 24. Die probleem is net dat sommiges voel dat hul nie goed genoeg is nie, veral onder arm lidmate en beskou welgestelde lidmate as snobs, as kind was ek arm en ek weet ek het, en om die waarheid te se het ek ‘n gevoel van verwerpenheid gevoel omdat die predikant meer aandag aan ryk lidmate gespandeer het as aan die armer lidmate wat sy wysheid en lyding nodig gehad het, nou is ek nie arm meer nie, en ek sien nogsteeds die selfde verskynsel, ek gooi nie klippe nie, ek gee jou net ‘n oogpunt vanuit ander geledere.

 25. Weetie, Glo net: Ek aanvaar dat jy ‘n perspektief van uit ander geledere gee, en daarmee aanvaar ek ook dat jy veralgemeen nie. Ek is wel bewus dat dit gebeur en ek sou selfs ‘n paar voorbeelde van sulke kan noem. Maar… weereens, ek dink as dit vir ons by mobilisering oor die saak van die koninkryk gaan, sal ons eerstens nie te sensitief vir sulke kritiek moet wees nie, maar eerder hand in eie boesem moet steek en vra hoe ons hierdie persepsie gaan teëwerk.

  Oor hoe om mense goed genoeg te laat voel sodat hulle kan verander (Ek dink dit si ‘n ander bewoording as om te sê dat ons hulle wil verander.) … ek dink onvoorwaardelike aanvaarding waar ons op grond van ons geloof op die inwerking van die Heilige Gees vir elke persoon die geleentheid gee om op sy eie tyd onder die leiding van die Heilige Gees te verander – selfs al neem dit jare; selfs al word ons ongeduldig met die persoon, en selfs met die Here.

  Nie dat ek die antwoorde het nie, maar jou vrae laat my dink.

 26. Dankie Attie dat jy luister, ek weet jy het nie al die antwoorde nie, maar miskien kan ons saam christenskap sy ware betekenis gee

 27. attie, soos altyd laat jy my dink. Boendoe, ek en jy se posisie en gevoel presies dieselfde. Die sagte coaching? Stel iemand nog rerig belang om dit te doen?

 28. Boendoe en ou vriendin: Ek het juis hierdie gesprek aan die gang gesit omdat ek daarvan oortuig is dat ons in ons poging om lidmate te mobiliseer hulle gaan benader vanuit ‘n oortuiging dat ons weet hoe hulle dink en wat hulle nodig het. Ek is bevrees dit is nie waar nie.

  My vraag: Gee vir my so naastenby ‘n aanduiding van wat julle bedoel met “soft coaching”. Ek dink ek het ‘n idee, maar laat ek eers hoor hoe verstaan julle dit.

 29. Laat ek dink…. dit gaan stupid klink, maar om my van enige iets te ‘convince’ moenie my stoomroller nie… moenie my vertel ek MOET nie…. moenie my vertel ek’s ‘doomed’ nie…. subtiliteit… DIS die manier! OK! Ek antwoord nie rerig die vraag nie, maar ‘convince’ my deur dit wat jy is… ‘subtiele’ voorbeelde wat dit kan beteken… Of, as jy nie kerk toe gaan nie gaan jy nie hemel toe nie! Dit werk nie! Want dan wys ek jou 2000000 gemeentelede van kerke wat ‘n ‘slegter’ lewe as ek lei, elke Sondag in kerk sit en en en… maar tog is my ‘lewe’ dalk beter want vir starters is ek nie SO skynheilig nie….. Convince my dat die predikant ‘beter’ is… dat hy nie ‘kant kies’ nie… dat hy wel ‘practice’ wat hy ‘preach’…

  Wag in spanning vir jou idee(s) Attie…..

 30. ou vriendin: In kort lyk dit vir my… moenie my convince en stoomroller en verdoem nie – moenie my sien as ‘n kroon wat jy op jou kop kan sit omdat jy my “na die Here toe gelei” het nie. Oortuig my dat jy bereid is om tyd vir my te gee, selfs al sou ek nie DAARDIE die keuse maak nie. Jy vra: Is ek as mens vir jou belangrik?

 31. Sjoe Attie

  Dis dalk ‘n dom vraag, maar ek het al by my self gewonder of dit werklik moontlik is om ‘n suiwer christelike leefwyse te handhaaf in die gebroke wereld van ons, ek dink ek verstaan ook die punt van die predikante, as proponente en studente is hul al vuur en vlam, later in hulle lewens is dit asof hul “naiviteit ” gekwyn het en doen hul maar die beste wat hul kan , veral in vandag se lewe.

  Maar ons vergeet dalk een ding en dit is dat die kerk/bediening nie net die predikant se verantwoordelikheid is nie, soos ander lidmate is hy/sy ook net ‘n lidmaat, ek sal se dat die kerkraad dalk meeste van die verantwoordelikheid moet onderneem om die rigting van so ‘n mobilisasie te stuur en suksesvol te wees, almal kyk na die predikant as hierdie klein godjie wat mooi praat en omtrent ‘n perfekte lewe lei, dan vergeet ons dat hy/sy ook ‘n mens is, niks beter en niks slegter nie, hulle het ook hul eie probleme en uitdagings wat hul in die gesig staar, hy/sy is per slot van rekening dalk meer bekwaam om die woord uit te dra, moontlik sit baie van hulle met hul hande in hul hare, met wonderlike idees maar geen ondersteuning nie…..

  So, dus sal ek se dat daar ‘n eenheid in die kerk tov bywooning en betrokkenheid molet wees, die doominee is net een persoon, elkeen moet ‘n bydrae lewer

  Dalk sien ek verkeerd…..

 32. Dalk is dit te ideaalisties maar hier gaan ek.

  As die kerk in sy volle kapsiteit handel, gaan ons die staatsdienste van bv, maatskaplike werk, opvoeding(skole) oue tehuise, werkloosheids programme en sosiale opheffing nodig he, kom ons kyk bv na die Spadereen( blou rokkies ) geloof, hulle het hul eie oue tehuise, kleuterskole, maatskaplike werkers, perseel waar mense bly as hul nie werk het nie, en almal ken almal, hulle is ‘n hegte eenheid, al se die mese hulle is ‘n sekte , maar hul handeling kan dalk as ‘n voorbeeld gebruik word.

  Sou die kerk hierdie dienste verskaf, sou hul dalk nie soveel belasting hoef te betaal nie, wie weet….

 33. Weetie: Ons wil graag deur ons mobiliseringsaksie die gemeente betrokke kry, ons het ongeveer 15% (800) van ons lidmate betrokke ek sou graag wou sien dat daardie persentasie verdubbel. Die grootste uitdaging is om die wat nie kerk toe kom nie, te mobiliseer om wel kerk toe te kom. Beide hierdie groepe gaan ‘n reuse uitdaging wees, beide groepe het baie gemaklik geraak in hulle leefstyl.

  en… in vennootskap met al hierdie organisasies terwyl ons juis deur ons deel wees van daardie “omgee” ‘n wil wys dat die liefde in ons sy oorsprong het by die Een wat liefde is.

 34. Attie,
  Ek het baie gewonder oor alles wat almal te se het maar ek wonder of dit nie ook nie iets te doen het met prioriteite en lering nie, Toe die Here my ontmoed het het ek baie goeie lering gekry, wat my nou nog bybly, Die belangrikheid van die gemeenskap van die gelowiges is as ononderhandelbaar oorgedra. Dis ‘n saak wat vir elke christen prioriteit moet wees maar dan het hulle lering daaroor nodig.
  Nou weet ek ook as die Heilige Gees nie die werk doen nie is alles tevergeefs,
  Daar is net iets waarvoor ons versigtig moet wees en dit is om asb nie mense in die kerk betrokke of in die kerk te kry as hulle nie verstaan dat die beste betrokkenheid in die gemeente nie die paspoort na die hemel is nie. Hulle moet verstaan waaroor kindskap en gemeentewees gaan en dat dit mos nie oor onsself gaan nie maar oor God en dat ons betrokke is uit dankbaarheid.
  Is ek te naief as ek dit se. Ek besef die saak is baie meer ingewikkeld as dit

 35. Wonder maar net: Ek dink ‘n mens sal vir mense moet leer waaroor betrokkenheid gaan, maar ek dink ons moet dit doen terwyl ons betrokkenheid aanmoedig, maar dit lyk my saam met betrokkenheid moet ook persoonlike aandag en kontak gaan.

 36. kan nie rerig betrokke wees sonder persoonlike aandag en kontak nie. Even hier op n blog as voorbeeld is al 3 op hul eie manier ook ‘betrokke’. Hoeveel te meer nie in die ‘ander wereld’ nie? Maar mense vergeet daarvan.

 37. Jy was reg so 3jr terug het jy 1 kersdag gepreek dat daar sommige gemeente lede is wat net met spesiale geleenthede kerk toe gaan. Ek was woedend omdat ek graag ‘n boodskap wou gekry het en toe kwaad uit die kerk is. maar jy het met my gepraat en ek het skuldig gevoel. Ek wil graag my lewe weer in orde kry en GOD nr 1 maak maar weet nie hoe nie.

 38. christelike aktiviteite is nie n teken van geestelikheid nie. Die woorde van Jesus was,” gaan weg van my ek ken julle nie” Mens kan rond skarrel in die kerk, en so begin glo dat dit n bewys is van hulle geestelikheid, en dan die belangrikste van alles vergeet, hulle verhouding met God. In Joh. 17:3 staan ”Dit is die ewige lewe,dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het” Jer. 9:24 ” maar laat hy wat wil roem hom daarop roem en verstaan dat Ek die Here is…”
  As jou bekering jou nie tot n verhouding met God lei nie , moet jy dit bevraagteken. Iemand het gese ” n slaaf gehoorsaam uit vrees. n dienskneg vir vergoeding en n kind uit liefde. Dit is die grootste enkele rede vir die geestelike verval onder gelowiges, hulle het n verhouding met almal behalwe met God.
  n Kind gehoorsaam omdat hy lief het en doen dinge alhoewel hy nie alles verstaan nie, maar bloot omdat God so gese het , en wat HY se kan nie verkeerd wees nie. Ware gelowiges leef in n verhouding met God teen alle koste….ons is mos geroep om ons kruis op te neem en onself [ my sienswyse of opinie te kruisig] en dit geskied deur myself te verloen

 39. ek het dit teen mense wat al ewig kla dat hulle nie meer wil of nie meer kerk toe gaan nie. Waarom val die klem altyd op kerk. Weereens n duidelike gebrek of onkunde waaroor dit alles gaan. Omdat hulle vir een of ander rede vir die kerk kwaad is , is hulle nou vir God kwaad. Die skrif leer ons ,dat ons ontrouheid geen skade aan God se getrouheid kan doen nie. Hy bly getrou.
  Laat geen mens dink, alhoewel God almal liefhet, hy ons nodig het.
  Ons het Hom nodig. Dit is nie die mens wat na God soek nie ,maar God na die mens. God doen altyd die toenadering. Dit is God wat gese het , dat Hy sy hande daagliks uitgestrek het na n wederstrewige en n hardnekkige volk.
  Ons het nie n verhouding met n kerk nie maar met n persoon, die persoon Jesus Christus. As jy na die kerk gaan en jy ontmoet of ervaar enige iets behalwe God, is jy op die verkeerde plek.
  Dit is tog so snaaks dat mense nie dieselfde gesindheid openbaar teenoor wereldse plesierplekke nie, dit besoek hulle gereeld.

 40. Ek snap waarom mense nie meer kerk toe gaan nie, ek self is een van hulle. Ek is dit moeg siek en sat om altyd dinge opgeleg te kry deur die kerk. Ek wil gewoon rustig na die kerk op ‘n Sondag en ‘n sêen te ontvang wat my deur dra vir die week wat voorlê. Ek wil geen verpligtingen opgeleg hê.

  1. Whynot: die kerk het ook ‘n roeping om die boodskap van die evangelie verder te neem. Dit gebeur deur die insette van elke gelowige. Ek dink egter daar is dikwels te veel verp
   Igtinge wat mense opgele wordnwat baie min te make het met die roeping van die kerk.

 41. My beleving van verskillende kerke in Suid Afrika het my net met een helse skuld gevoel agter gelaat. Ek het geen sin om konstant met ‘n skuld gevoel rond te loop. Volgens my gaan kerke meer oor regte van de wette en om regels op mense af te dwing in plaas van preken “Under Grace”. Sodra kerke ophou om mense met skuld gevoelens te belaai sal die toestroom na die kerk ook beter word.

  1. Die genade van God maak dit onnodig om mense met skuldgevoelens te oorlaai. Ek moet darem se dat al hoe meer dominees verkondig meer en meer genade en minder en minder oordeel met die oog op skuldgevoelens.

 42. Daar is ‘n ander probleem. Hierdie lewe draai om geld – jy het of jy het nie of jy het dit maar baie knap. Is jy wit, behoort jy geld te he. En as jy kerk toe gaan, moet jy kan bydra of kan regstaan vir iets uit jou eie fondse. Ek as senior burger het dit uiters uiters knap, maar geniet ook aansien. Jy kan tog nie by ‘n plek of wit kerk platsak instap nie. Veral nie as mense al vir meer as 15 jaar jou met dieselfde klere ken nie en ook nie as hulle ‘n funksie reel en verwag jy moet bedraes maak nie. Daarom word tuisbly se karretjie die beter opsie, Die radio en TV is buitendien vol kerkdienste. Moet ook byvoeg, my fondse is juis uiters knap oor my bedle-ende ma en suster en die se kind wat versorg moes word – en hulle het vir die laaste 6 ses met stof en wind moes klaarkom totdat die Here vanjaar met ‘n reuse voorsiening-wonderwerk ingegryp het. Mense kan maklik oordeel en raad gee. Maar kom staan bietjie in meet-en-pas se skoene!
  .

 43. Ek was jare terug in pretoria lidmaat by pastoor eddie. Ek is nou 67 oderdom pensioenaris bly in brakpan en het God nodig my siel is honger ek te ver en sit einde julie sonder blyplek omdat ek mense help. My naam is kobus henshaw en ek het lank gesoek na jul kerk ia dAarmoontlikheid dat iemand my kann besoek 6 weltevreden 12 kingsway laan. Asb ek het God nodig en baie bid. Ek is gedoop in 1969. Ek geskei want 3 vrouens was ontrou lieg en steel en se ek iis godsdiens behep asb kan ek julle. Aansluit

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: