DIE BYBEL IS UNIEK IN SY AANSPRAKE

Ek het my vrou lief. Vir my is sy die mooiste vrou wat daar is. Ek wil met geen ander vrou die verhouding hê wat ek met haar het nie. Sy is die een by wie ek aan die einde van die dag tot rus kom. Elke more as ek wakker word is dit vir my een van die wonderlikste dinge dat ek haar mag liefhê en dat sy my op so ‘n besondere manier liefhet.

Dit maak dalk nie vir jou sin dat ek haar so liefhet en dat ek by geen ander vrou wil wees nie en dat dit vir my so besonders is om saam met haar te wees nie. As jy vir my sou vra waarom ek haar dan meer liefhet as ander vrouens sal ek vir jou ‘n paar redes kon aanvoer, maar op ‘n punt gaan jy bly vra en vra en dan gaan ek sê: Dit is nie vir my belangrik dat jy moet verstaan waarom ek my vrou so liefhet en waarom sy vir my so spesiaal is nie. Die feit dat jy dit nie kan verstaan nie, gaan ook nie maak dat ek haar minder liefhet nie.

Met hierdie voorbeeld probeer ek op ‘n onvolmaakte en gebrekkige manier verduidelik hoe ek oor my geloof dink en voel, en dan in hierdie geval ook waarom ek glo dat die Bybel die manier is waarop God gekies het om met mense te kommunikeer.

Die Bybel is uniek saamgestel; Die Bybel is uniek in sy verspreiding; Die Bybel is uniek in sy bewaring. Hierdie dinge maak die Bybel ‘n unieke boek. Hierdie dinge is vir my genoegsaam om te aanvaar dat die Bybel ‘n besonder unieke rol in my lewe behoort te speel. Ek sal nooit by wyse van redenasies en feite kan bewys dat die Bybel die Woord van God is nie. Daarom is dit ook vir my belangrik om te weet watter unieke aansprake die Bybel oor die Bybel maak.

Christene maak hierdie aanspraak: Lees voort “DIE BYBEL IS UNIEK IN SY AANSPRAKE”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑